Historie školy
 V roce 1874 je v Jindřichově Hradci založena tkalcovská škola, která se v roce 1880 přemístila do Náchoda. Tato škola se stává základem pro průmyslovou školu textilní. V roce 1961 vzniká při Střední průmyslové škole textilní Střední odborné učiliště. V roce 1979 je Střední průmyslová škola v Náchodě z rozhodnutí tehdejších úřadů zrušena.Střední odborné učiliště bylo přemístěno do Velkého Poříčí, kde byl v letech 1978 až 1985 významně přestaven pro potřeby výchovy a vzdělávání areál tehdejších textilních firem. V roce 1991 byla Střední průmyslová škola znovu obnovena a umístěna do areálu SOU ve Velkém Poříčí. V roce 1994 byly obě školy spojeny pod jednu organizaci s názvem Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště Velké Poříčí.

Současnost
Přelomem ve vzdělávací nabídce se stal rok 1995, kdy se ve škole začali vzdělávat žáci v polygrafických oborech a následně od roku 2002 ve výtvarných oborech. Ve školním roce 2005 / 2006 došlo k završení transformace Střední průmyslové školy textilní a Středního odborného učiliště na Střední školu propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Rozhodnutím Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (č.j. 23989/SM/2005) byla schválena nová zřizovací listina školy. Následně byla škola rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (č.j.38 078/05-21) zapsána do rejstříku škol a školských zařízení. Těmito právními úkony bylo potvrzeno nové zaměření školy na polygrafii, design a služby. Škola se vydala na cestu vychovávat žáky v oblastech spojených s propagací, a to zejména s propagací našeho regionu.
 
Budovy školy

Budova školy I Budova školy II   Domov mládeže
   
     
 

 

 

 
 
Jídelna Šatny  Studentský klub

 

Kulturní a přednáškový sál  
   

Učebny

 

 

Učebna odborných předmětů

   

Přírodovědná učebna

 Jazyková učebna Jazyková učebna
 
  Tělocvičny
   

Prostory odborné přípravy

 

Ateliér 1 Atelier 2

Výtvarná dílna 1

Výtvarná dílna 2 Aranžovna 1 Aranžovna 2
Učebna ICT 1 Učebna ICT 2 Grafické studio 1
Grafické studio 2 Grafické studio 3 Oděvní dílna
   

Kadeřnický salon Velké Poříčí

  Kadeřnický salon Náchod 
  Ofsetová dílna  
  Dílny digitálních technik  
 
  Sítotisková dílna
Charakter školy
 
 
    - střední škola polygrafická
    - střední škola umělecká
 
   

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická