Ústředna školy    491 485 041 nebo 491 485 042 + předvolba (v tónové volbě)
     
Ředitel Mgr. Rudolf Volhejn 63
Asistentka ředitele Kazdová Andrea 30
Správce školní matriky Jana Fialová 30
Zástupce ředitele pro organizační záležitosti Ing. Simona Karlíková 60
Výchovný poradce PaedDr. Miroslava Jirásková 60
Referent pro bezpečnost práce Jana Fialová 30
Technik Lanta Jiří 60 (702 021 241)
Školník Doležal Jiří 737 831 688

Teoretická výuka
   
Zástupce ředitele pro teoretickou výuku PaedDr. Miroslava Jirásková 60
sborovna   23
Učitelé
ateliér MgA. Vugar Alegberov 56
kabinet číslo 1 MgA. Petra Hájková 24
  Mgr. Dagmar Prokopová 24
kabinet číslo 2 Milan Hencl 20
MgA. Václava Henclová 20,56
  MgA. Ivona Gazdíková 20,56
  Mgr. Livia Součková 20
kabinet číslo 3 Ing. Marie Jirmanová 28
  Ing. Eva Špeldová 28
  Mgr. Ivana Čížková 28
  Bc. Zuzana Nováková 28
kabinet číslo 4 Ing. Karel Vykopal 29
  Ing. Eva Vávrová 29
  Ing. Ilona Černická 29
  Mgr. Radka Lokvencová 29
  Ing. Jan Čermák 29
kabinet číslo 5 Mgr. Lukáš Linhart 29
kabinet číslo 6 Marcela Houšťková 27
  Mgr. Hana Hejzlarová 27
  Mgr. Renata Lelková 27
  Mgr. Zuzana Kovářová 27
kabinet číslo 8 Jiří Řehák (ICT) 25,65
Studentský klub   42

Praktická výuka
Zástupce ředitele pro praktické vyučování Petr Šanc 32/60 (603 588 532)
Mistři odborného výcviku    
Aranžérská dílna Ivana Krtičková 46
  Michal Kupský 46,65
  Renata Tomšová 46
Kadeřnický salon Velké Poříčí Bc. Simona Sedláčková 601 560 427
Kadeřnický salon Náchod Lenka Hubálková,
Bc. Zuzana Nováková
727 807 587
Fotoatelier Karolína Kubcová 774 863 343
Grafická učebna Pavla Bernardová 34
  Iva Kocandová 34
Dílna odborného výcviku - ofsetová tiskárna Jaroslav Martinec 61
  Lukáš Čírtek 61
Veronika Kousalová 61
Dílna odborného výcviku - sítotisk Eliška Jelínková 62

Ekonomický úsek
   
Zástupce ředitele pro ekonomiku školy Milena Štenclová 21
Účetní Miluše Divišová 21
Účetní Bc. Nicol Jirásková 21
Mzdová účetní Eliška Němečková 22

Správa budov
   
Údržbář Stanislav Felcman 733 505 323
Školník Dariusz Krawczyk 737 831 688

Domov mládeže
   
Domov mládeže    
Zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování Marcel Stratílek 51,53 (739 615 799)
Vychovatelka Ludmila Středová 51 (739 615 799)
Účetní Jitka Meisnerová 51
Jídelna Alexandra Streubelová 58
  Miroslava Raková 58
 

© Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí