Historie projektu
 

Vybavení polygrafických dílen ofsetovou technologií  

Září až listopad 2006
Komise polygrafických oborů Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí zpracovala záměr na doplnění vybavení školních polygrafických dílen.
27. 2. 2007
Zpracování projektového listu.
18. 7. 2007
Uzavření smlouvy s regionální rozvojovou agenturou Centrem evropského projektování Hradec Králové o spolupráci při přípravě projektu.
25. 1. 2008
Podání žádosti do Benefitu.
15. 4. 2008
Seminář k 5. kolu výzvy pro oblast podpory 4.2. Pořadatel – Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
25. 5. 2008
Potvrzení o registraci projektu Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod
11. 7. 2008
Schválení projektu Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod.
2. 12. 2008
Seminář pro příjemce dotace.
18. 12. 2008
Smlouva o předfinacování a spolufinacování se zřizovatelem školy – Královéhradeckým krajem
7.1. 2009
Rada KHK schválila vypsání veřejné zakázky na akci „Dodávka čtyřbarvového tiskového stroje“
12. 1. 2009
Uzavření smlouvy s Regionální radou soudržnosti Severovýchod o poskytnutí dotace.

17. 2. 2009
Zasedání komise jmenované Radou Královéhradeckého kraje pro otevírání obálek.

 

23. 2. 2009
Jednání komise jmenované Radou Královéhradeckého kraje pro hodnocení nabídek

4. 3. 2009
Výzva na stavební práce projektu

11. 3. 2009
Schválení výběrového řízení Radou Královéhradeckého kraje - USNESENÍ RK/9/360/2009

24. 3. 2009
Regionální rada Hradec Králové - seminář pro příjemce - monitorovací zprávy, žádosti o platbu, vykazování výdajů, termíny a pravidla

24. 3. 2009
Hodnocení nabídek na stavební část projektu

24. 3. 2009
Odeslání objednávky na vyhotovení znaleckého posudku

24. 3. 2009
Podepsání smlouvy na stavbu základů pod tiskový stroj 

8. 4. 2009
Předání staveniště

14. 4. 2009
Dokončení stavebních prací 
 

14. 4. 2009
Odeslání první průběžné monitorovací zprávy

24. 4. 2009
Zpracování znaleckého posudku na vítěznou nabídku ve veřejné zakázce na dodávku tiskového stroje

30. 4. 2009
Podpis smlouvy o dodávce čtyřbarvového tiskového stroje s KBA-Grafitec Dobruška.

30. 6. 2009
Ve výrobním závodě KBA-Grafitec Dobruška proběhly pod dohledem odborných učitelů naší školy tiskové zkoušky.
 

9. 7. 2009
Přeprava tiskového stroje z výrobního závodu do objektu odborných dílen školy ve Velkém Poříčí.

10. 7. - 17.7 2009
Montáž stroje a uvedení do provozu.

1. 9. 2009
Slavnostní uvedení tiskařského stroje do provozu.

25. 9. 2009
Ropfórum - veletrh úspěšných projektů regionu Severovýchod. Veletrh proběhl v prostorách Univerzity Pardubice.

 

 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická