Historie projektu
 

Vybavení polygrafických dílen digitální technologií  

Leden-únor 2010
Zpracování projektového záměru komisí polygrafických oborů.
1.3.2010
Zahájení projektování.
12. 5. 2010
Souhlas zřizovatele s přípravou a realizací projektu.
15. 4. 2010
Uzavření smlouvy s Centrem evropského projektování, a.s., Hradec Králové.
8. 7. 2010
Potvrzení o přijetí žádosti
21. 1. 2011
Schválení projektu.
7. 2. 2011
Přijetí rozhodnutí o schválení projektu.
24. 3. 2011
Schválení realizace projektu.
5. 4. 2011
Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou soudržnosti Severovýchod

27. 4. – 20. 5. 2011
Výzvy k podání nabídky

                       Pořízení digitálního tiskového stroje
                      Pořízení velkoformátové tiskárny
                      Pořízení diagnostického přístroje pro analýzu fotometrických veličin
                      Pořízení řídícího počítače

23. 5. 2011
Otevírání obálek a hodnocení došlých nabídek výběrovou komisí

   

8. 6. 2011
Předání dokumentace výběrového řízení a výsledků hodnocení ke kontrole na
RR Severovýchod

12.7. 2011
Podpis kupní smlouvy na velkoformátovou tiskárnu s firmou CSF Hradec Králové

14.7. 2011
Podpis kupní smlouvy na digitální tiskový stroj s firmou KONICA MINOLTA Hradec Králové

15.7. 2011
Zrušení výběrového řízení na diagnostický přístroj z důvodu námitky, podané firmou Uniware

20.7. 2011
Vypsáno opakované výběrové řízení na diagnostický přístroj

11.8. 2011
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - prodloužení termínu realizace o 1 měsíc z důvodu opakovaného výběrového řízení na diagnostický přístroj

12.8. 2011
Objednávka řídícího počítače pro velkoformátovou tiskárnu - J. Blažek, Vrchlabí
30.8. 2011
Dodávka digitálního tiskového stroje

 

30.8. 2011
Dodávka velkoformátové tiskárny a uvedení do provozu – předávací protokol, instalace, provedení zkušebních výtisků, předvedení příjemci a zaškolení obsluhy

 

31.8. 2011
Dodávka řídícího počítače

5.9. 2011
Předání dokumentace výběrového řízení a výsledků hodnocení na diagnostický přístroj firmy UNIWARE Hořovice ke kontrole na RR Severovýchod - odkontrolováno a odsouhlaseno

26. 9. 2011
Dodávka spektrálního fotometru

7. 10. 2011
Uvedení spektrálního fotometru do provozu

25. 10. 2011
Slavnostním otevřením dílen digitálních tiskových technik byla zahájena výuka na těchto moderních strojích. Slavnostnímu zahájení byli přítomni Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, prezident SPP Ing. Jan Sochůrek a další významní představitelé Královéhradeckého kraje a odborné veřejnosti.

 

 

 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická