školní vzdělávací program
Interiérový a propagační design
rámcový vzdělávací program
66-52-H/01 Aranžér


Kompetence absolventa
• ovládání základních výtvarných technik
• základy floristiky
• výroba upomínkových a reklamních předmětů
• tvorba dárkového předmětu, dárkové balení
• práce s počítačem v grafických programech
• návrh drobných reklamních tiskovin a poutačů
• práce s aranžérským materiálem a schopnost používat aranžérské pomůcky
• práce s technikami tapetování, potahování ploch papírem, samolepící fólií, textilem a jiným materiálem
• zvládání grafických technik, zejména sítotisk
• návrh a realizace aranžování výkladních skříní
• instalace menší výstavy a propagační akce
• barevné řešení interiérů s využitím bytových doplňků

Pro výkon těchto činností jsou vytvářeny předpoklady všeobecným a odborným vzděláváním žáků, rozvojem jejich estetického cítění, výtvarného myšlení i vyjadřování.

Uplatnění absolventa
Absolventi se mohou uplatnit ve všech druzích obchodních institucí a společností, mohou se zabývat výrobou upomínkových a jiných předmětů jako živnostníci, dále ve firmách zabývajících se propagační a reklamní činností, tiskárnách nebo v institucích provozujících výstavnictví. Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o další studium v některém z maturitních oborů středních škol.

Výstupním certifikátem je výuční list.

 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická