Prostředí výuky
 

Žáci oboru aranžér vedle teoretické přípravy absolvují i odbornou přípravu ve dvou aranžérských dílnách. Zde se seznamují se základními aranžérskými technikami a v boxech - výlohách provádějí praktické aranžování výloh.
 
Počítačové učebny s grafickým software

Aranžérská dílna

Sítotisková dílna
 

Š Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí