školní vzdělávací program
Vlasová tvorba
rámcový vzdělávací program
69-51-H/01 Kadeřník


Kompetence absolventa
• volit vhodné technologické postupy, připravovat potřebné nástroje a pomůcky,

   chemikálie a kosmetické přípravky
• ovládat mytí, stříhání, barvení, odbarvování, melírování, přelivy a tónování vlasů, vodovou

   ondulaci, chemickou preparaci, foukání, ondulaci železem a žehlení vlasů, natáčení vlasů

   na natáčky, kroužkování, sušení do vln, holení vousů, zhotovení vlásenek a vlasových

   doplňků

• znát používání prostředků k mytí, barvení a odbarvování vlasů, k holení vousů, k

   preparaci a regeneraci vlasů, vlasový materiál ke zhotovení vlasových doplňků,

   kosmetické přípravky na vlasy a pleť, úpravu a vysoušení vlasů
• ovládnout obsluhu a údržbu zařízení pro mytí, údržbu nářadí a pomůcek
• zvládnout tvorbu složitých společenských a večerních účesů, poradenskou službu z

   hlediska ošetřování vlasů a jejich konečné úpravy do módního účesu
• slušné chování k zákazníkům a spolupracovníkům
• dodržování osobní hygieny a hygieny na pracovišti
• naučit se sledovat odborné časopisy, literaturu, navštěvovat odborné výstavy
• získávat přehled o nových technikách a používání nové vlasové kosmetiky formou

   odborných školení
• domluvit se alespoň jedním cizím jazykem a získat tak předpoklady pro práci v zemích

   Evropské unie

Uplatnění absolventa
Vykonáním závěrečné zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno profilací v rámci daného oboru. Další alternativou je pokračování ve studiu v některém z maturitních oborů středních škol.

Výstupním certifikátem je výuční list.

 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická