školní vzdělávací program
Technologie tisku
rámcový vzdělávací program
34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích


Kompetence absolventa
• orientace v celé oblasti polygrafické výroby, posouzení kvality hotového výrobku
• práce s běžnou technickou a výrobní dokumentací
• posouzení všech základních polygrafických materiálů, příprava tiskové barvy
• obsluha měřících elektronických zařízení v tisku
• příprava tiskové formy a odstranění závady na tiskových formách
• obsluha, údržba a seřízení tiskového stroje a odstranění závad při tisku
• ovládání technologické postupy jednotlivých tiskových technik na požadované úrovni
• zhotovení měkkých knihařských vazeb V1, V2 a kroužkové vazby

Uplatnění absolventa
Vykonáním závěrečné zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno profilací v rámci daného oboru. Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady rychle se přizpůsobit charakteru činnosti ve firmách a institucích, které se zabývají výrobou tiskovin. Absolventi, kteří úspěšně ukončili studium, se mohou ucházet o studium v některém z maturitních oborů středních škol.

Výstupním certifikátem je výuční list a průkaz odborné kvalifikace Svazu polygrafických podnikatelů.

 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická