školní vzdělávací program
Propagační design
rámcový vzdělávací program
82-41-M/05 Grafický design


Kompetence absolventa
• ovládat základy výtvarných technik jako jsou kresba, malba a grafické techniky
• orientace v široké oblasti propagační tvorby
• práce s počítačem a následné zpracování výtvarných a fotografických prvků v grafických

   programech (Adobe Photoshop, Ilustrator, Indesign)
• ovládá informační a komunikační technologie
• návrh a úprava reklamních tiskovin, webových stránek, návrhy polepů aut i reklamních

   tabulí
• řešení expozic výstav i veletrhů
• tvorba prostorového poutače pro externí i vnitřní využití
• práce s materiálem používaným ve výstavnictví
• barevně řešit interiér s využitím bytových doplňků
• používání aranžérských pomůcek a dekoračních materiálů

Pro výkon těchto činností jsou vytvářeny předpoklady všeobecným a odborným vzděláváním žáků, rozvojem jejich estetického cítění, výtvarného myšlení i vyjadřování.

Uplatnění absolventa
Absolventi mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých školách s výtvarným zaměřením, vyšších odborných školách nebo v praxi především v grafických studiích, reklamních agenturách tiskárnách nebo ve firmách zabývajících se prostorovým designem. Jako designéři ve firmách zabývajících se návrhy a realizacemi výstavních a veletržních expozic.


Výstupním certifikátem je maturitní vysvědčení.

 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická