školní vzdělávací program
Moderní tiskové technologie (Zkrácené studium - učební obor)
rámcový vzdělávací program
34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích


Organizace studia a podmínky přijetí
Studium je jednoleté a podmínkou přijetí je vlastnictví výučního listu nebo maturitního vysvědčení z libovolného oboru.
Studium je v týdnu organizováno na čtyři dny praxe a jeden den teorie.
Praxi lze vykonávat po dohodě na pracovišti tiskárny – smluvního partnera školy.
Klasifikace praxe: 1x za čtvrtletí kontrolní práce na školním pracovišti
Klasifikace teorie: průběžně, v případě absencí v teoretické výuce musí žák prokázat nabyté znalosti formou předepsané klasifikační zkoušky.
Tiskové technologie, kterými je škola vybavena pro výuku:
ofset, sítotisk, digitální produkční tisk, velkoformátový tisk

 

Kompetence absolventa
• orientace v celé oblasti polygrafické výroby, posouzení kvality hotového výrobku
• práce s běžnou technickou a výrobní dokumentací
• posouzení všech základních polygrafických materiálů, příprava tiskové barvy
• obsluha měřicích elektronických zařízení v tisku
• příprava tiskové formy a odstranění závady na tiskových formách
• obsluha, údržba a seřízení tiskového stroje a odstranění závad při tisku
• ovládání technologických postupů jednotlivých tiskových technik na požadované úrovni
• zhotovení měkkých knihařských vazeb V1, V2 a kroužkové vazby


Uplatnění absolventa
Vykonáním závěrečné zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno profilací v rámci daného oboru. Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady rychle se přizpůsobit charakteru činnosti ve firmách a institucích, které se zabývají výrobou tiskovin.

Výstupní certifikát

Výuční list a průkaz odborné kvalifikace Svazu polygrafických podnikatelů.

 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická