školní vzdělávací program
Reprodukční grafik
rámcový vzdělávací program
34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média


Kompetence absolventa
• aplikace nových poznatků z oblasti polygrafie a stanovení parametrů výroby
• znalost organizační struktury a technologických postupů polygrafického výrobního

   odvětví
• řešení výtvarného nároku grafického návrhu a jeho realizace je ve výrobě
• znalosti základních druhů řízení a ovládání elektronicky řízených systémů ve výrobě
• odborné posouzení a vyhodnocení kvality polygrafických materiálů, barev, papírů atd.
• znalost principů elektronických reprodukčních systémů
• ovládání specializovaného softwaru pro výrobu obrazu a sazby
• ovládání technologické přípravy podkladů pro výrobu médií

Uplatnění absolventa
Vykonáním maturitní zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon povolání v oblasti polygrafie, propagace, webdesignu a výroby multimediálních prezentací. Absolvent by měl prokázat schopnost rychle se přizpůsobit charakteru činností ve firmách, které se zabývají zpracováním grafických a digitálních dat, může se uplatnit jako produkční při výrobě časopisů, knih, reklamních materiálů atd. Absolventi, kteří vykonají úspěšně maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách.

Výstupním certifikátem je maturitní vysvědčení.

 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická