školní vzdělávací program
Komerční grafika a fotografie (Zkrácené studium - učební obor)
rámcový vzdělávací program
34-53-H/01 Reprodukční grafik


Kompetence absolventa
• znalosti základů typografie a její využití v praxi
• znalost technického a výtvarného kreslení
• orientace v současných tiskových technologiích – ofset, velkoformátový a produkční digitální tisk, sítotisk
• orientace v technologiích řezané a tištěné reklamy - polepy
• znalost tvarování papíru
• ovládnutí profesionálního fotografického přístroje a zhotovení komerční fotografie
• zhotovení komerční fotografie v ateliéru a ve firemním provozu
• ovládnutí grafických programů používaných v současné praxi – Illustrator, Indesign, Photoshop
• ovládnutí kancelářských programů – Office, Word, Excel
• znalost základů tvorby webových stránek
• znalost principů elektronických reprodukčních systémů

Uplatnění absolventa
Vykonáním závěrečné zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon povolání v oblasti polygrafie, propagace a webdesignu. Absolvent by měl prokázat schopnost rychle se přizpůsobit charakteru činností ve firmách, které se zabývají zpracováním grafických a digitálních dat, může se uplatnit jako grafik při výrobě časopisů, zpravodajů, reklamních předmětů atd.

Výstupním certifikátem je výuční list.

 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická