školní vzdělávací program
Polygrafie
rámcový vzdělávací program
34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích


Kompetence absolventa
• komplexní přehled o finálních výrobcích a využití nových poznatků v polygrafii
• orientace v organizační struktuře polygrafického odvětví a technologických postupech

   výroby
• orientace v používaných tiskových technikách a znalost výroby tiskových forem,

   schopnost vyhodnotit výběr a spotřebu materiálů používaných při tisku
• ovládání přípravy a řízení ofsetového tiskařského stroje dvoubarvového a čtyřbarvového
• příprava a obsluha sítotiskového stroje
• seřízení a obsluha stolního tamponového stroje
• znalost a zhotovení měkkých knihařských vazeb V1, V2 a kroužkové vazby
• vyhodnotit a sestavit technologický postup ve všech fázích výroby
• znát zásady bezpečnosti a hygieny práce a zásady požární ochrany

Uplatnění absolventa
Vykonáním maturitní zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno profilací v rámci daného oboru. Příprava ve studijním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent prokázal schopnost rychle se přizpůsobit charakteru činnosti ve firmách a institucích, které se zabývají výrobou tiskovin a veškerými dostupnými tiskovými technikami. Uplatní se i v různých reklamních agenturách, grafických studiích i nejmodernějších elektronicky řízených provozech polygrafického průmyslu. Absolventi, kteří úspěšně ukončili studium, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách.

Výstupním certifikátem je maturitní vysvědčení a průkaz odborné kvalifikace Svazu polygrafických podnikatelů.

 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická