Prostředí výuky
 

Žáci oboru tiskař vedle teoretické přípravy absolvují odbornou praxi v tiskařských firmách okresu a odbornou příprava ve školních dílnách sítotisku, ofsetu a knihárny.
 
Učebna odborných předmětů
 
Počítačové učebny s grafickým software
 
Sítotisk
 
Ofset
 
Knihárna
 
Centrum digitálních tiskových technik
 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická