Fotografování v Novém Městě nad Metují

 

  Studenti zkráceného studia se dne 23. 10. 2017 se účastnili exkurze focení v Novém Městě nad Metují. Měli zde dle zadaného úkolu vyfotit prvky architektury.

 

  Přednáška a spolupráce s kadeřnictvím 100 CZK

 

  Ve středu 11. 10. 2017 do školy zavítala vážená HR manažerka Lucie Fišerová a pan Oleg Karasev. Žáci se v rámci přednášky dozvěděli veškeré informace a možnosti zaměstnání u této nově a velice dobře se rozvíjející firmy. Zároveň naši kadeřníci zahájí od listopadu spolupráci s firmou v rámci soutěže StudentStyle. Jedná se o originální druh soutěže založený na klasické obsluze zákazníka v kadeřnické provozovně.

 

 Focení v Adršpachu

 

  Studenti zkráceného studia se dne 9. 10. 2017 se účastnili exkurze focení v Adršpachu. Měli zde dle zadaného úkolu vyfotit přírodní fotografii, motivy skal, reportážní fotografii a fotky na volné téma.

 

  Focení u rozhledny

 

  Studenti zkráceného studia se dne 2. 10. 2017 účastnili exkurze focení. Studenti měli dle zadání vyfotit fotografie na různá témata.

 

  Výstava na domově mládeže

 

  V prostorách společenského sálu domova mládeže proběhla do 4. do 29. září 2017 výstava prací z plenéru a výtvarné přípravy. Práce z plenéru jsou tradičním zářijovým ohlédnutím za červnovým týdenním kurzem studentů 2. a 3. ročníku oboru Grafický design.

 

  Adaptační pobyt 1. AT

 

  Seznamovací pobyt na Jiráskově chatě Dobrošov ve dnech 26- 27. 9. 2017. Užili jsme si čas strávený společnými aktivitami a přálo nám i počasí na výlet Jizbice – Peklo.

 

  Seznamovací kurz 1K

 

  Dne 25. 9. 2017 vyrazila třída 1K na seznamovací kurz. Budoucí kadeřnice se ubytovaly na Jiráskově chatě. Kurz probíhal nejen v duchu seznamovacích her, ale i procházení po okolí. Nesměl chybět ani noční výhled na krajinu z dobrošovské rozhledny.

 

  Podzimní termín závěrečných zkoušek

 

  V týdnu od 18. do 22. 9. 2017 skládali čtyři žáci oboru Kadeřník a Tiskař na polygrafických strojích závěrečné zkoušky. V pondělí zahajovali písemnou zkouškou, dále následovaly praktické a v pátek 22. září úspěšně zakončili ústními zkouškami. 

 

  Focení v Adršpachu

 

  Studenti 3. PD se dne 21. 9. 2017, účastnili focení v Adršpachu. Studenti měli dle zadaných úkolů vyfotit krajinářskou fotografii a motivy Adršpachu. Atmosféra i počasí nám vyšlo a studenti nafotili zajímavé fotografie.

 

  Adaptační pobyt 1. TG 

 

  Dne 18. 9. 2017 odjela třída 1TG na adaptační pobyt na Jiráskovu chatu v obci Dobrošov. Dva dny společných aktivit v okolí chaty utužily nejen třídní kolektiv, ale i znalosti z dějepisu při prohlídce pevnosti Dobrošov.

 

  Adaptační kurz 1. PD 

 

  Dne 14. a 15. září 2017 absolvovala 1. PD adaptační kurz, který začal prohlídkou výstavy Figurama a hospitálu Kuks, poté se žáci pěšky odebrali na Šporkův mlýn, kde pro ně měla připravený program sociální pedagožka Mgr. Petra Muzikářová.

 

  Školení – prodlužování vlasů

 

  Přínosné a inspirující školení absolvovala třída 3K dne 12. 9. 2017 v Hradci Králové. V kadeřnickém salónu Perfekt, jehož majitelkou je absolventka naší střední školy Jana Baladrán Matěnová, si naši kadeřníci vyzkoušeli nejnovější technologii prodlužování vlasů firmy Great Lengths. Součástí školení byla i prohlídka kadeřnictví a skladu s velkým množstvím vlasů určených k prodlužování. Školení bylo pro naše žáky unikátní a majitelka a výhradní zástupkyně Great Lenghts pro Českou republiku žádné jiné škole tuto možnost neposkytuje. Součástí školení byla i ukázka pánského střihu za pomoci holení vlasů břitvou. Tato zkušenost přinesla žákům nové pracovní příležitosti, které jsou velmi důležité pro budoucnost našich absolventů.

 

  Podzimní maturitní zkoušky

 

  Ústní maturitní zkoušky v podzimním termínu proběhly v pondělí 11. 9. 2017. Někteří maturanti skládali poprvé všechny části maturitních zkoušek, jiní opravovali neúspěšně složenou zkoušku. 

 

  Zahájení nového školního roku 2017/2018 

 

  V pondělí 4. 9. 2017 proběhlo ve společenském sále domova mládeže slavnostní zahájení nového školního roku. V úvodu ředitel školy Mgr. Rudolf Volhejn přivítal naše nové „prvňáčky“ a jejich rodiče, dále představil školu a poskytl důležité úvodní informace ke studiu na naší škole.

 

  Předprázdninová vycházka třídy 1. PD

 

  Na rozloučenou s prvním společným školním rokem podnikla třída 1. PD za horkého a slunečného dne 28. června vycházku na rozhlednu Signál. Po ostrém výstupu do kopce absolvovali všichni ještě výšlap po schodech na rozhlednu. Další cesta vedla už z kopce lesem do Hronova přes park na prohlídku do rodného domku Aloise Jiráska. Zaslouženou odměnou před návratem do školy byla výborná zmrzlina na náměstí v Hronově.

 

  Školní výlet 3. PD

 

  Dne 27. 6. 2017 v rámci školního výletu jsme propojili jak stránku uměleckou, tak i tu aktivní. Nejprve jsme navštívili Galerii moderního umění v Hradci Králové. Zhlédli jsme retrospektivní výstavu české umělkyně Zorky Ságlové a prošli celou stálou expozici. V druhé části dne jsme zavítali na hru zvanou lasergame. Žáci rozděleni do skupin bojovali v temném prostoru světelnými paprsky.

 

  Evakuační cvičení

 

  Dne 27. 6. 2017 v 13:15 hodin vyhlásil rozhlasem ředitel školy evakuační cvičení. Žáci se pod vedením pedagogů přemístili před budovou školy, kde byla provedena kontrola počtu žáků. Ředitel ukončil akci v 13.25 hodin. Tento cvičný poplach prověřil připravenost školy k mimořádným událostem a evakuační značení školy.

 

  Výlet 2. a 3. TG

 

  V úterý 27. června 2017 ukončila 2. a 3. TG praktické vyučování krátkým výletem na rozhlednu „Na Signálu“. Výlet byl ukončen opékáním špekáčků na DM.

 

  Školní výlet třídy 1. PD

 

  Za cíl svého prvního společného školního výletu si vybrali žáci třídy 1. PD atraktivní Stezku v oblacích. Pohodlný autobus je za krásného počasí dovezl přímo do horského střediska Dolní Morava pod čtyřsedačkovou lanovku. Za pár minut již stáli před úchvatnou modřínovou stavbou Stezky v oblacích v nadmořské výšce 1116 m. Při pozvolném stoupání po dřevěných lávkách v délce 710 metrů si mohli prohlížet lesy, kopce a vesničky, dýchat křišťálově čistý vzduch, ale také zažít trochu adrenalinu při šplhání síťovým tunelem. Celá cesta byla lemována poučnými i zábavnými informacemi na přehledných tabulích. Na vrcholku stezky ve výšce 55 m čekala dvě překvapení – možnost projet se stometrovým tobogánem či procházka po síti pro odvážlivce, kteří se nebojí výšek. Po návratu do střediska ještě mnozí využili nabídku bobové dráhy a lanového centra, nebo se vyhřívali na sluníčku. Výlet byl opravdu vydařený a pohodový.

 

  Předávání výučních listů

 

  Ve čtvrtek 22. června 2017 se všichni úspěšní absolventi učebních oborů zúčastnili slavnostního předávání výučních listů. Před zaplněným společenským sálem domova mládeže si převzali své výuční listy z rukou ředitele školy Mgr. Rudolfa Volhejna a třídních učitelů. Zároveň všem patří velká gratulace a přání i dalších úspěchů.

 

  Ústní závěrečné zkoušky

 

  Poslední část závěrečných zkoušek skládali žáci vycházejících ročníků učebních oborů ve dnech 15.-20. června 2017. Ve čtvrtek 15. června zahájili ústní zkoušky žáci oboru Kadeřník, v pátek žáci oboru Aranžér, v pondělí probíhaly ústní zkoušky u zkráceného jednoletého studia oborů Tiskař na polygrafických strojích a Reprodukční grafik, a v úterý 20. června zakončovali žáci tříletého učebního oboru Tiskař na polygrafických strojích. Slavnostní předávání výučních listů úspěšným absolventům se uskuteční ve čtvrtek 22. června v 10.00 hodin ve společenském sále domova mládeže.

 

 Školní výlet 1. TG a 2. G

 

  Ve dnech 14.-16. 6. 2017 se vypravily třídy 1. TG a 2. G na sportovně poznávací exkurzi do okolí hradu Pecka. Po příjezdu do kempu jsme vyrazili na prohlídku hradu Pecka a jeho sklepení s mučírnou. Po návratu do kempu jsme se ubytovali v chatkách a šli jsme obhlédnout místní atrakce - trampolínový koberec, antukové i pískové kurty a hlavně bazén. Voda byla ledová, ale koupání perfektní.
Druhý den jsme absolvovali turistický okruh z Pecky, přes Lázně Bělohrad, Kamennou hůru, Krkonošskou vyhlídku zpátky do kempu. Po bezmála dvaceti kilometrech jsme si bolavé nohy zchladili v bazénu.
Výlet se vydařil, počasí nám přálo - těšíme se na další výpravu.
Ilona Černická, Radka Lokvencová

 

  Hronovská středoškolská laťka

 

  Dne 14. června 2017 se na školním hřišti Střední průmyslové školy Hronov uskutečnil již dvanáctý ročník soutěže žáků středních škol ve skoku do výšky. V letošním roce se soutěže zúčastnilo třináct závodníků ze čtyř škol (pořádající SPŠ Hronov, Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Obchodní akademie Náchod a Academia Mercurii soukromá střední škola, s.r.o.). Naši školu reprezentovali Radim Lovětínský (1. PD) a Matěj Holeček (1. PD). Výkony byly velmi vyrovnané. Radimovi se podařilo překonat výšku 150 cm, tzn. laťku ve stejné výšce jako třetí umístění v soutěži jednotlivců. Mezi závodníky se stejným výkonem rozhodoval počet nezdařených pokusů. V soutěži družstev obsadil první místo tým SPŠ Hronov, družstvo SŠ PTP se umístilo na čtvrtém místě. Všem zúčastněným gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy! Dne 14. června 2017 se na školním hřišti Střední průmyslové školy Hronov uskutečnil již dvanáctý ročník soutěže žáků středních škol ve skoku do výšky. V letošním roce se soutěže zúčastnilo třináct závodníků ze čtyř škol (pořádající SPŠ Hronov, Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Obchodní akademie Náchod a Academia Mercurii soukromá střední škola, s.r.o.). Naši školu reprezentovali Radim Lovětínský (1. PD) a Matěj Holeček (1. PD). Výkony byly velmi vyrovnané. Radimovi se podařilo překonat výšku 150 cm, tzn. laťku ve stejné výšce jako třetí umístění v soutěži jednotlivců. Mezi závodníky se stejným výkonem rozhodoval počet nezdařených pokusů. V soutěži družstev obsadil první místo tým SPŠ Hronov, družstvo SŠ PTP se umístilo na čtvrtém místě. Všem zúčastněným gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

 

  Školní výlet 2. AT

 

  Ve dnech 12. a 13.června 2017 se třída 2. AT zúčastnila zážitkového kurzu ve Vlčkovicích v Podkrkonoší. Čekaly nás dva dny plné her a různých aktivit. Mezi nejzajímavější patřila lanovka, paintball nebo noční bojovka. Výlet se zdařil a všem se moc líbil.

 

  Předávání maturitních vysvědčení

 

 

  Výstava prací praktické maturitní zkoušky oboru Grafický design na DM

 

  Na vystavené výsledné práce letošní praktické maturitní zkoušky oboru Grafický design se můžete jít podívat od 15. května 2017 na domov mládeže. Vystavené práce s tematikou návrhů propagačních předmětů zacílených na potřeby propagace naší školy ukazují velkou škálu možností pro možné budoucí realizace. Tyto výsledky praktické zkoušky v podobě vizualizací velkoformátových bannerů, maket propagačních obalů a přílohových dokumentací s potřebnými technickými údaji budou k prohlédnutí až do 28. června 2017.

 

  Krajinářský kurz 2017

 

  V týdnu od 6. do 10. června se žáci druhého a třetího ročníku oboru Propagační design zúčastnili krajinářského kurzu. První dva dny kreslili a malovali v okolí barokního benediktínského kláštera v Broumově. Další dva dny v Novém Městě nad Metují, zejména v prostoru mezi domy a hradbami okolo renesančního náměstí a v zámeckých zahradách. Zde si také s průvodcem prohlédli i interiéry zámku. Poslední den byl věnován plenéru ve Velkém Poříčí a hodnocení celotýdenní výtvarné práce. Žáci v tomto týdnu získali nové zkušenosti v kresbě a malbě. Výstava prací z krajinářského kurzu se uskuteční v září tohoto roku ve výstavních prostorách školy na Domově mládeže.

 

  Písemné závěrečné zkoušky

 

  Ve čtvrtek 1. června 2017 skládali na naší škole písemnou závěrečnou zkoušku studenti učebních oborů. Jedná se o tříleté obory Aranžér, Kadeřník, Tiskař a jednoleté zkrácené obory Reprodukční grafik a Tiskař.

V dalších dnech budou závěrečné zkoušky pokračovat na odborném výcviku a na závěr proběhnou ústní zkoušky. Přejeme hodně štěstí u všech částí závěrečných zkoušek.  

 

  Ústní maturity 4. PD

 

  Ústní částí maturitní zkoušky završují studenti oboru Grafický design svůj maturitní víceboj. Ve dnech 22.-25. května 2017 skládají ústní zkoušky ze čtyř předmětů – český jazyk a literatura, anglický jazyk, dějiny výtvarné kultury a odborné předměty. Přejeme maturantům úspěšné složení všech zkoušek!

 

  Ústní maturity třídy 4. TG

 

  Ve čtvrtek 18. května a v pátek 19. května 2017 probíhají ústní maturitní zkoušky oborů Tiskař a Reprodukční grafik. Všichni žáci mají úspěšně složené didaktické testy, písemné práce i praktické zkoušky, přejeme úspěch také při ústních zkouškách.

 

  Prezentace praktické maturitní zkoušky oboru GD

 

  Ve dnech 9. a 10. května 2017 proběhly u oboru Grafický design letošní závěrečné prezentace výsledků praktické maturitní zkoušky, kde studenti společně s představením portfolia vysvětlili a předvedli své práce, kterými se snaží každoročně zakončit její profilovou odbornou část. Členům maturitní komise prezentovali různá řešení vycházející ze zadaného tématu vztahujícího se k návrhům jednotlivých propagačních prostředků školy. Různorodá úroveň projektů opět ukázala, že pestrost v kvalitě odevzdaných úkolů je opravdu velká. Letošní výsledky PMZ budou vystaveny v prostorách domova mládeže, kde se každý může přesvědčit, zda i letos mohly dopadnout praktické zkoušky k všeobecné spokojenosti vyučujících odborných předmětů, ale i samotných maturantů.

 

  Kadeřnický seminář

 

  Dne 10. 5. 2017 se konal v naší škole odborný kadeřnický seminář od firmy Fanola. Své zkušenosti nám přijela předat technoložka, paní Kateřina Blechová. Představila nám aktuální možnosti narovnání vlnitých vlasů a ukázala nové techniky střihů. Všechny postupy si mohla děvčata vyzkoušet mezi sebou navzájem.
Školení se zúčastnily žákyně všech ročníků oboru Kadeřník. Nově získané dovednosti budou moci využít ve školních kadeřnických pracích, jelikož s produkty firmy Fanola pracujeme.  

 

  Květinový den 2017

 

  Jako každoročně se žáci naší školy 10. května aktivně účastnili charitativní akce na podporu zdravého životního stylu a boje proti nádorovým onemocněním Květinový den, který organizuje Liga proti rakovině Náchod. Celkem 12 dvojic ze třídy 1. PD a 9 dvojic ze 3. PD ve žlutých tričkách nabízely symbolické kvítky měsíčku lékařského a setkávaly se vesměs se vstřícným přijetím nakupujících. Žáci prodali 2071 kytiček a na sbírkový účet Ligy proti rakovině Praha přispěli celkovou částkou 47499 Kč, čímž se umístili mezi 14 školami a dalšími subjekty našeho regionu na prvním místě! Všem žákům i přispěvatelům ze srdce děkujeme!   

 

 Praktická maturitní zkouška grafiků

 

  Fotografování v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem

 

  Studenti tříd 2. PD. 3. PD a 1. TG se dne 3. 5. 2017 účastnili exkurze focení v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Studenti, zde měli fotit fotografie na zadané téma, které následně budou zpracovávat v hodinách fotografie. Počasí nám přálo a studenti v klidu mohli fotit.

 

  Písemné maturitní zkoušky

 

  Ve dnech 2. a 3. května 2017 maturanti skládali další části písemných maturitních zkoušek – v úterý vyplňovali testy z matematiky a psali písemnou práci z českého jazyka a literatury. Ve středu vyplňovali didaktické testy z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka. Další v pořadí jsou praktické zkoušky a ústní zkoušky.  

 

  Školní matematická soutěž 

 

 Dne 28. 4. 2017 se konala školní matematická soutěž, které se zúčastnili žáci maturitních i učebních oborů.

Výsledky v kategorii maturitních oborů:  
1. místo Tomáš Bažout
2. místo Bohuslav Poláček
3. místo Tomáš Plicka

Výsledky v kategorii učebních oborů:
1. místo Petra Voborníková
2. místo Filip Teuner
3. místo Eliška Jiránková
Anna Seidlová

 

  Poslední zvonění 4. TG a 4. PD.

 

  Dne 28. 4. 2017 si studenti 4. ročníků oboru Tiskař-grafik a Grafický design připravili "poslední zvonění". Studenti 4. TG si jako téma zvolili "loupežnou přepadovku" a pro své učitele uchystali soutěž o nejlepšího lupiče. Studenti 4. PD se převlékli za postavy z historie dějin umění a úkolem učitelů bylo určit představitele uměleckých slohů a směrů.  

 

  Přednáška Ligy proti rakovině Náchod

 

  Dne 26. dubna proběhla pro dívky ze tříd 3. PD, 3. TG, 3. AT a 3. K přednáška členek Ligy proti rakovině Náchod, která byla věnována prevenci onkologických onemocnění. Dívky byly formou videoinstruktáží seznámeny s metodami sebevyšetřování a měly možnost jeho nácviku na fantomových modelech. Dále se dozvěděly konkrétní informace o pozitivním vlivu zdravého životního stylu jako důležitém faktoru předcházení nádorovým onemocněním. 

 

  Den Země

 

 Oslava Dne Země se v naší škole konala dne 25. 4. 2017. Žáci prvních ročníků se pustili do práce a zbavili celý areál školy nepořádku, který zůstal po zimě. V rámci programu shlédli také film s ekologickou tématikou.

 

  Fotografování v krajině

 

  Studenti zkráceného studia 1 TGZ se dne 24. 4. 2017 zúčastnili fotografování portrétu v krajině.

 

  Fotbalový turnaj „O pohár J. Masopusta“ v Náchodě

 

  Dne 18. dubna 2017 se v Náchodě – Bělovsi konalo okresní kolo turnaje středních škol ve fotbalu chlapců ,,O Pohár Josefa Masopusta‘‘. Naši školu reprezentovali: Dominik Pancner (1. TG), Filip Šíma (1. TG), David Volf (1. TG), Tomáš Ticháček (3. TG) a Matěj Kudláček (3. TG). Zápasy se hrály na šířku velkého fotbalového hřiště. Turnaj doprovázelo chladné a proměnlivé počasí. Soutěž byla rozlosována do dvou skupin a následně poté vzešel vítěz skupiny, který postoupil do semifinále.
Ve finále zvítězilo penaltovým rozstřelem Jiráskovo gymnázium Náchod, které obdrželo putovní pohár a postoupilo do krajského finále. Na druhém místě se umístila SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují a na třetí místo získalo Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř. Naši reprezentanti obdrželi diplom za sedmé až deváté místo. Všem zúčastněným gratulujeme, a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

 

  Fotografování pod vodou

 

  Studenti 2. PD se dne 18. 4. 2017 zúčastnili exkurze fotografování pod vodou. Fotografování probíhalo v Novém městě nad Metují v plaveckém bazénu. Podvodní fotografování je velmi těžké, studenti se tohoto úkolu chopili velmi dobře a vytvořili velmi zajímavé podvodní fotografie. 

 

  Přijímací zkoušky

 

  Ve dnech 12. dubna a 19. dubna 2017 proběhl i na naší škole 1. a 2. termín přijímacích zkoušek. Uchazeči vyplňovali testy z matematiky a českého jazyka, které byly následně odeslány k centrálnímu vyhodnocení.

 

  Písemné maturitní zkoušky

 

  V úterý 11. dubna 2017 usedli maturanti do lavic a skládali první část písemných maturitních zkoušek. V písemné práci z českého jazyka a literatury měli možnost volby z 10 předložených témat. Další písemné zkoušky proběhnou 2. a 3. května 2017.

 

  Zahájení praktické maturitní zkoušky oboru Grafický design

 

  Dne 5. dubna 2017 si studenti maturitního ročníku oboru Grafický design vyslechli přesné zadání jejich praktické maturitní zkoušky. Studenti se dozvěděli, že budou zpracovávat materiály určené k propagaci školy. Při závěrečných prezentacích výsledků svých prací vysvětlí vlastní koncepty návrhů velkoformátových bannerů umístěných na budovách školy a zpracování prezentačních obalů pro propagační účely. Dříve než se při tomto oficiálním zahájení PMZ odhalilo přesné a úplně zadání, tak žáci v rámci tzv. přípravných prací připravovali své vlastní fotobanky, ze kterých budou nyní čerpat. Banky obsahují jejich vlastní fotografie s tematikou výuky a prostředí charakteristického pro jednotlivé obory vyučované na naší škole.

 

  Beseda na Úřadu práce v Náchodě

 

  Žáci tříd 4. TG a 3. AT se dne 29. 3. 2017 zúčastnili besedy na Úřadu práce v Náchodě. Beseda byla zaměřena především na problematiku bezplatných služeb, které poskytuje úřad práce z hlediska hledání zaměstnání a dalších možností po ukončení studia. Žáci tak měli možnost získat mnoho zajímavých a podnětných informací o trhu práce.

 

  Promítání filmu - "Kdo mě teď bude mít rád"

 

  Dne 29. března 2017 se žáci naší školy zúčastnili promítání filmu "Kdo mě teď bude mít rád" z Festivalu filmů Jeden svět. Film zachycuje problémy homosexuála v židovské komunitě a reakce jeho okolí na lidi s HIV. Filmu předcházela diskuze na téma AIDS a sexuální orientace v dnešní společnosti. Hostem byla matka, která otevřeně promluvila o svém synovi, který se taktéž vyrovnává se svou sexuální orientací ve svém životě.

 

  Projekt „Zaměstnaný absolvent“

 

  Královéhradecký kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou připravil pro absolventy středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji projekt, který absolventům umožní získat pracovní zkušenosti a potřebnou praxi ve firmách v našem kraji.
Dne 29. března 2017 Ing. Klára Kolaciová z Krajské hospodářské komory žáky tříd 4. PD, 4. TG, 3. AT, 3. K a 1. TGZ s projektem podrobně seznámila a předala jim veškeré informace k případné spolupráci.
Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti absolventů středních odborných škol v kraji.

 

  Fotografování Velikonoc

 

  Studenti zkráceného studia 1 TGZ dne 27. 3. 2017 se účastnili fotografování velikonoční výstavy v náchodské knihovně.

 

  Matematický Klokan 2017 

 

 Dne 24. března 2017 se 29 žáků školy zapojilo do soutěže Matematický Klokan 2017. Soutěžili ve dvou kategoriích.

V kategorii JUNIOR se umístili: 
1. místo Polák Bohuslav
2. místo Gmyrjová Kristýna
3. místo Jiroutová Valerie

V kategorii STUDENT se umístili:
1. místo Hejnová Karolína
2. místo Teuner Filip
3. místo Vír David

 

  Jarní srdíčkový den

 

  Dne 22.3.2017 se uskutečnil na naší škole Jarní srdíčkový den. Již podruhé se do této charitativní akce zapojili studenti z různých tříd a nabízeli ke koupi působivá srdíčka, magnetky či barevné propisky.
Výtěžek z prodeje je určen na pomoc vážně nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů. Letos se vybíralo na tříletého Ondráška, který potřebuje peníze na nákladné rehabilitace, které mu dávají naději, že snad jednou bude sám chodit.
I přes nepřízeň počasí se studentům podařilo vybrat úžasnou částku 9026 korun, což svědčí o tom, že lidé nejsou lhostejní a rádi pomáhají. Žáci konstatovali, že jim bylo ctí se účastnit této charitativní akce. Všem moc děkujeme.

 

  Fotografování architektury

 

  Studenti zkráceného studia 1 TGZ se dne 20. března 2017, zúčastnili exkurze fotografování architektury v Novém Městě nad Metují. Studenti zde měli vyfotografovat architektonické prvky zámku, strukturu povrchu a reportážní fotografii.

 

  Přijímací zkoušky nanečisto

 

  Ve středu 8. března a 15. března 2017 přišlo 21 žáků – zájemců o studium maturitních oborů vyzkoušet si úkoly z předmětů matematika a český jazyk. Zkušební testy, které žáci vyplnili, poté společně s učiteli opravili a následně i rozebrali problémová místa. „Ostré“ přijímací zkoušky proběhnou 12. a 19. dubna 2017.

 

  Fotografování lázní

 

 Dne 16. 2. 2017 se studenti 3 PD S2, účastnili exkurze fotografování. Fotografování probíhalo okolo náchodských lázní. Studenti měli za úkol vytvořit různé fotografie dle zadání.

 

  Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

 

 Dne 1. února 2017 reprezentovali naši školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce vítězové školního kola Kateřina Kallistová (2. PD) a Tomáš Ticháček (3. TG). Mezi středoškoláky z celého našeho regionu obsadila Kateřina celkové 7. místo a Tomáš 9. místo.

 

  Klauzurní práce 4. ročníku z předmětu Figurální kresba

 

 Dne 24. a 26. ledna 2017 proběhly v ateliéru Domova mládeže klauzurní práce z figurální kresby 4. ročníku oboru Propagační design. Studenti měli za úkol nakreslit figuru podle živého modelu. Kritéria hodnocení byla: správné proporce modelu, jeho umístění do formátu, forma a technika kresby a úroveň celkového zvládnutí úkolu.

 

  Kadeřnická soutěž

 

 Pin – up style je název letošní kadeřnické soutěže na Střední škole propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí, která proběhla 27. 1. 2017. Soutěže se zúčastnilo třináct kadeřnic a jeden kadeřník. Účast jedné žačky byla znemožněna její hospitalizací v nemocnici. Zadaného tématu a soutěžních podmínek se bezpodmínečně drželi všichni soutěžící. Jejich snahu hodnotili učitelé odborného výcviku Bc. Simona Sedláčková, Bc. Zuzana Nováková a Lenka Hubálková. Dále v porotě zasedly profesionální kadeřnice z firmy 100 CZK Michaela Valentová a Miluše Pátková. Navzdory nervozitě se kadeřníkům podařilo po sedmdesáti minutách vykouzlit na hlavách modelek neskutečně krásné účesy. Výtvory kadeřníků byly dokonale sladěné s krásou, líčením a oblečením modelek.

Porota se jednoznačně shodla, že výsledky žáků jsou opravdu na vysoké úrovni. Samotní soutěžící hodnotí soutěž jako přínosnou pro jejich budoucí kariéru. S výsledky jsou žáci spokojeni a těší se na to, jak dopadne výherkyně školní kadeřnické soutěže Karolína Chytrá na soutěži v Lanškrouně. Na druhém místě se umístila Zuzana Ferancová a na třetím Kristýna Beranová.

Držíme palce Karolíně Chytré a Bc. Simoně Sedláčkové v kadeřnické soutěži středních škol Kalibr Cup.

 

 Soutěž v anglickém jazyce

 

 Dne 31. 1. 2017 se uskutečnilo školní kolo soutěže v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo 17 studentů z různých tříd. Soutěžilo se v části písemné a ústní. Všem zúčastněným patří poděkování a vítězům gratulujeme.

Skupina: 1.-2. ročník
Písemný test 25 bodů
Ústní část 10 bodů
1. místo Postlerová Anežka (1. PD) 28 bodů
2. místo Malošek Matěj (1. PD) 25 bodů
3. místo Jakušová Zuzana (1. PD) 22 bodů

Skupina: 3-4. ročník
Písemný test 31 bodů
Ústní část 10 bodů
1. místo Marel Radan (4. TG) 35 bodů
2. místo Portíková Natálie (4. PD) 27 bodů
3. místo Voborník Dominik (3. PD) 24 bodů

 

  Fotografování zimní krajiny

 

 Dne 16. 1. 2017 se studenti zkráceného studia účastnili fotografování zimní krajiny.

 

  Talentové přijímací zkoušky

 

 Ve čtvrtek 5. ledna a v pátek 6. ledna 2017 se na vaší škole konaly talentové přijímací zkoušky na obor Grafický design. Žáci, přihlášení na tento obor, skládali zkoušky z malby a kresby, test z dějin výtvarné kultury a test z českého jazyka.

 

  Basketbal

 

 Dne 13. 1. 2017 se konalo okresní finále v basketbalu středních škol, který pořádalo Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř. Turnaj se odehrál rovněž v Jaroměři v moderní městské sportovní hale a byl skvěle uspořádán, organizátoři a plně kvalifikovaní rozhodčí odvedli skvělou práci. Naši školu reprezentovalo 8 chlapců: Martin Běhal (1. AT), Dominik Pancner (1. TG), Martin Šantrůček (1. TG), Filip Šíma (1. TG), Tomáš Košnar (3. TG), Matěj Kudláček (3. TG), Tomáš Ticháček (3. TG) a Dominik Voborník (3. PD). Herní výkon družstva i individuální herní výkony byly zápas od zápasu o poznání lepší, celkově však v turnaji zvítězilo Jiráskovo gymnázium, Náchod. Tým SŠPTP obdržel diplom za 5. místo. Všem zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci školy.

 
 

© Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí