Výsledky soutěže Moulin Rouge ve Velkém Poříčí

 

  Moulin Rouge ovládl 25. 1. 2019 Velké Poříčí. Kadeřníci 3. ročníku ukázali, že jsou připravení prokázat u závěrečných zkoušek, že jim rozhodně fantazie pro výkon svého budoucího povolání nechybí. Vytvořené účesy na hlavách krásných modelek doslova braly dech a hodnocení odborné poroty nebylo snadné. V kadeřnické soutěži se na prvním místě umístila Markéta Janová, druhé místo obsadila Veronika Kávová a třetí místo získala Denisa Rejmontová. Poděkování patří všem zúčastněným žákům a učitelům praktické výuky za precizní přípravu a výborný výkon při soutěži.

 

  Nábor Police nad Metují

 

 

  Focení portrétní fotografie ve měste Náchod

 

  Studenti zkráceného studia 1 TGZ se účastnili v Náchodě focení portrétní fotografie. Studenti měli za úkol vyfotit portrét ve městě.

 

  Seznamovací kurz 1. TG

 

  Dne 7. září 2018 proběhl seznamovací kurz třídy 1. TG. Pod vedením psycholožky Petry Muzikářové studenti plnili různorodé úkoly a vzájemně se poznávali. Výstup na rozhlednu Na Signálu byl poslední tečkou za seznamovacím kurzem, který se všem velmi líbil.

 

  Třídní výlet 2. K

 

  Takový „malý" školní výlet dne 28. června 2018 podnikli společně žáci třídy 2. K. Nepříliš vlídné a deštivé počasí poněkud přerušilo původní plány podívat se na zajímavá místa v okolí Náchoda, proto třída zakotvila v oáze reprezentativních prostor secesní restaurace Hotelu U Beránka. Milé a příjemné posezení zpestřené diskuzí o končícím školním roce, stejně jako pohled na výzvy, které čekají žáky v tom následujícím, bylo obohaceno o výborné nápoje a zákusky, které všichni při společném posezení náležitě vychutnali.

 

  Branné cvičení

 

  Ke konci školního roku ve dnech 27. a 28. června 2018 proběhlo na naší škole branné cvičení. Tohoto cvičení se zúčastnily třídy 2TG, 1TG, 1AT, 2K a 3G. Toto cvičení mělo 5 stanovišť. Na prvním stanovišti se řešila problematika zdravovědy – poskytnutí první pomoci, resuscitace, krvácení, zásah elektrickým proudem, funkce jednotlivých orgánů a jejich umístění v lidském těle, …. Na druhém stanovišti se studenti věnovali střelbě ze vzduchové pistole – snažili se zasáhnout 6 ležících železných panáčku. Na třetím stanovišti měli za úkol poznávati jednotlivé architektonické slohy – baroko, renezance, … Čtvrté stanoviště sloužilo k hodu na cíl gumovým granátem – házelo se do čtverce 5 granáty. Poslední páté stanoviště bylo v tělocvičně a tady se probíhala opičí dráha s měřením času. Nejvíce bodů přepočtených na jednotlivce získalo družstvo z třídy 2TG ve složení Kilian, Poláček, Ponikelský, Tuček, Zápařková, Matyk, Volf a Černý. Z tohoto družstva byl i časový rekord na opičí dráze o hodnotě 0,34s jenž dosáhl student Ponikelský. Nicméně se domnívám, že vítězi se stali všichni účastníci, protože při plnění úkolů na jednotlivých stanovištích se studenti nejen pobavili a zacvičili, ale i náležitě poučili.

 

  Školní výlet a exkurze 3. ročníku oboru Grafický design

 

  Ve středu 27. června navštívil 3. ročník oboru Grafický design Prahu. V Galerii Rudolfinum si studenti prohlédli průřez tvorbou britského výtvarníka Mata Collishawa. Výstava Stojaté vody představila jeho dílo v rozpětí deseti let, kdy se obrací zejména k autorům z historie umění. Další zastávkou bylo Muzeum Kampa s výstavou Jana Zrzavého, Rudolfa Němce a Františka Kupky. Nejatraktivnějším bodem akce byla projížďka na šlapadlech po Vltavě, odkud je možné vidět Karlův most, Pražský hrad, Národní divadlo nebo Tančící dům z neobvyklé perspektivy. Na závěr mohli zájemci navštívit AVU a prohlédnout si přímo v ateliérech diplomové práce studentů této školy.

 

  Výlet třídy 2. AT

 

  Tiskaři a aranžérky třídy 2. AT vyjeli dne 27. 6. na výlet do Hradce Králové. Navštívili Aupark a Arénu laser game.

 

  Krajinářský kurz 2018

 

  V týdnu od 21. do 25. června se žáci druhého a třetího ročníku oboru Propagační design zúčastnili krajinářského kurzu. Kromě malby a kresby v plenéru navštívili broumovský klášter a novoměstský zámek. Studenti během tohoto týdne získali nové zkušenosti ve zmíněných disciplínách. Výstava prací z krajinářského kurzu se uskuteční na podzim tohoto roku v prostorách školy.

 

  Školní výlet 2.TG a 3.G

 

  Ve dnech 20.-22. 6. 2018 se třídy 2. TG a 3. G zúčastnily turisticko-poznávací exkurze do Krkonoš. Ubytovaní jsme byli v Mladých Bukách v kempu Sejfy. První den jsme navštívili Stezku korunami stromů v Janských Lázních a zříceninu hradu Břecštejn nedaleko Vlčic. Druhý den ráno jsme vyrazili na Černou Horu. Většina hlasovala pro cestu lanovkou. Na vrcholu Černé Hory jsme navštívili rozhlednu. Pak jsme se vydali vyhlídkovou trasou přes černohorské rašeliniště až k lesnímu hrádku Aihelburg v Temném Dole. Poslední den jsme se vydali do zaniklé obce Sklenářovice, kde je kamenný středověký most a novodobá zvonice.

 

  Předávání výučních listů

 

  Ve čtvrtek 21. června 2018 převzali všichni úspěšní absolventi učebních oborů své výuční listy a vysvědčení o maturitní zkoušce. Absolventi polygrafických oborů převzali i průkaz odborné kvalifikace pracovníka polygrafického průmyslu. Blahopřejeme všem úspěšným absolventům a přejeme hodně dalších životních úspěchů!

 

  Ústní závěrečné zkoušky

 

  Od 14. do 19. června 2018 skládali ústní závěrečné zkoušky žáci 3. ročníků učebních oborů Kadeřník, Aranžér, Tiskař a Reprodukční grafik. Úspěšní absolventi si převezmou svá vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy ve čtvrtek 21. června 2018. Blahopřejeme k úspěšnému ukončení učebního oboru! 

 

  Přednáška – „Drogy a mládež“

 

  Dne 8.6.2018 proběhla na naši škole přednáška „Drogy a mládež“ pro studenty 1.K a 1.AT. Přednášejícím byl pan Petr Valica, velitel Městské policie Náchod. Studenti byli seznámeni nejen s popisem, účinky a riziky omamných a psychotropních látek, ale celé povídání bylo provázeno bohatými zkušenostmi a příklady z praxe z výchovného ústavu, kde pan Valica nějaký čas působil. Studenti si mohli vyslechnout autentický dopis od chovance, který se s drogami zapletl. Nechyběly ani videoukázky s lidmi pod vlivem drog. 

 

  Školení kadeřnic

 

  Holič a absolvent naší školy Vojta Benda dne 5. 6. 2018 školil žáky 2. a 3. ročníku. Vojta již dva roky pracuje jako profesionální Barber, který se učil u nejuznávanějších holičů v České republice. Jeho zkušenosti a rady nám pomáhají k tomu, aby obor Kadeřník byl i nadále v souladu s nejmódnějšími trendy našeho řemesla. Tímto Vojtovi mnohokrát děkuji a vážím si jeho práce.

 

  Písemné závěrečné zkoušky

 

  V pátek 1. června 2018 odstartovali svůj víceboj žáci třetích ročníků učebních oborů a zkráceného studia písemnou zkouškou z odborných předmětů. Následovat budou v dalších červnových dnech praktické zkoušky a na závěr jsou zařazeny zkoušky ústní.
Přejeme úspěšné složení všech tří částí závěrečné zkoušky!

 

  Poznávací pobyt v Paříži a Londýně

 

  Koncem května se žáci naší školy, společně se žáky Masarykovy základní školy v Náchodě, zúčastnili poznávacího pobytu v Paříži a Londýně. Zájezd byl realizován cestovní kanceláří paní Jany Hudkové a cílem pobytu byla návštěva nejzajímavějších památek zmíněných metropolí ale také procvičení cizího jazyka a s tím související získávání zkušeností z komunikace a pobytu v cizí zemi.
Po příjezdu autobusovou dopravou do Paříže byli studenti seznámeni s neznámějšími památkami, jako jsou katedrála Notre-Dame, náměstí Place de la Concorde, muzeum umění Louvre a v neposlední řadě samozřejmě Eiffelova věž. Po celodenním poznávání města se autobusem přesunuli do hotelu na severu Francie, nedaleko od přístavu na kanálu La Manche, odkud se druhý den ráno vyplouvalo trajektem na území Velké Británie.
Následující tři dny již byly věnovány cestování po Velké Británii. Trasa byla vedena přes jižní Anglii, ve které si studenti prohlédli historické město Canterbury, známé především díky proslulé katedrále a Canterburským povídkám Geoffreyho Chaucera. Další zastávkou byla známá observatoř v Greenwich a s ní spojený legendární nultý poledník. Poté byli studenti ubytováni u jednotlivých anglických rodin, ve kterých se již bez základní znalosti angličtiny neobešli. Následující den patřil cestování po univerzitním městě Cambridge, kde jistě získali motivaci k lepším studijním výsledkům a odpoledne si měli možnost prohlédnout první část památek samotného Londýna. Po druhé noci strávené u rodin následoval již poslední den, který patřil návštěvě Londýna, přičemž k vidění bylo nespočet pamětihodností, architektonických skvostů i kosmopolitní charakter Londýna. Část studentů také navštívila fotbalový stadion místního týmu Arsenal FC. Samotné cestování bylo oživeno jízdou v typickém červeném dvoupatrovém autobusu a neméně známém londýnském metru. Následující hodiny pak patřily zpáteční cestě do České republiky.
Z ohlasů vyplývá, že převážnou většinu zúčastněných zaujala více Velká Británie, především pak samotný Londýn a i přes všechna všudypřítomná bezpečnostní opatření si studenti poznávací pobyt užili a všichni se ve zdraví navrátili domů.

 

  Předávání maturitních vysvědčení

 

  Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se v tomto roce uskutečnilo ve společenském sále Obecního domu ve Velkém Poříčí ve čtvrtek 31.května 2018. Studenti, kteří úspěšně zdolali všechny nástrahy maturitních zkoušek, převzali svá maturitní vysvědčení z rukou ředitele školy Mgr. Rudolfa Volhejna a třídních učitelek Mgr. Hany Hejzlarové a MgA. Petry Rainetové.
Blahopřejeme všem absolventům a přejeme úspěch i v další životní etapě!

 

  Jarní srdíčkové dny

 

  I letos se naše škola zapojila do charitativní akce Jarní srdíčkové dny. Třída 2. TG nabízela k prodeji barevné propisovačky a magnetky zvířat. Vybrané peníze budou přiděleny pětileté Elišce, která potřebuje nutně rehabilitace, které jsou pro rodiče finančně nákladné. Studenti se zapojili do dané akce s velkým zaujetím, o čemž svědčí počet prodaných předmětů a celková vybraná částka 12 081 korun. 

 

  Ústní maturitní zkoušky

 

  Poslední část maturitních zkoušek - ústní zkoušky skládali studenti oboru Grafický design ve dnech 21. a 22. května 2018. Ve čtvrtek 24. a v pátek 25. května budou ústními zkouškami zakončovat maturanti ze třídy 4. TG, jedná se o obory Tiskař na polygrafických strojích a Reprodukční grafik.
Přejeme všem maturantům úspěšné složení maturitních zkoušek! 

 

  Beseda o Nepálu

 

  17. května 2018 měli studenti jedinečnou příležitost se něco zajímavého dozvědět o krásách severovýchodního Nepálu. Besedu vedl pan učitel Čejp, který se účastnil expedice, která zdolala horu Ama Dablam. Hlavní vrchol měří 6812 metrů. Povídání o krásách tohoto místa spojené s videoprojekcí i s ukázkami předmětů z dané oblasti studenty přímo uchvátilo. Nechybělo ani horolezecké vybavení. Sám pan učitel velmi skromně popsal svůj výstup na nejkrásnější horu v oblasti Mount Everestu – Amu Dablam – přezdívanou „ Matka s perlovým náhrdelníkem“. Ochotně studentům odpovídal na zvídavé otázky a na konci besedy jsme zjistili, že snad kromě Antarktidy není místa, které by pan učitel nenavštívil. Beseda se všem moc líbila. 

 

  Prezentace výsledných prací praktické maturitní zkoušky oboru Grafický design

 

  Prezentace výsledků prací vycházejících ze zadání praktické maturitní zkoušky oboru GD pro letošní rok probíhaly na naší škole ve dnech 9. a 10. května 2018. Žáci maturitního ročníku postupně předvedli a vysvětlovali nejen výstupy navazující na zadaný tematický celek: "Návrh propagačních prostředků pro základní školu v Náchodě", ale také prezentovali svá portfolia prací vyhotovených během jejich čtyřletého studia výtvarně-řemeslného oboru. Členové maturitní komise tedy postupně zhodnotili jednotlivé návrhy polepů na vstupní budovu dané základní školy, směrových orientačních poutačů, letáčků pro nábor, placek i reklamních triček nebo přípravu diplomů, které by měly být předávány úspěšným žákům této ZŠ. Nejlepší maturitní práce poputují k výběru přímo na náchodskou školu Tomáše Garrigua Masaryka, kde si určí a rozhodnou, zda některý z výsledných návrhů přesně splňuje podmínky úspěšné reklamy pro jejich kvalitní propagaci. 

 

  Beseda na Úřadu práce v Náchodě

 

  Žáci třídy 3. AT se dne 20. 4. 2018 zúčastnili besedy na Úřadu práce v Náchodě. Beseda byla zaměřena především na problematiku bezplatných služeb, které poskytuje úřad práce z hlediska hledání zaměstnání a dalších možností po ukončení studia. Žáci získali mnoho cenných informací o trhu práce i možnostech vycestování do zahraničí na zkušenou nebo za prací.


 

  Květinový den 2018

 

  Jako každoročně se žáci naší školy 16. května aktivně zúčastnili charitativní akce na podporu zdravého životního stylu a boje proti nádorovým onemocněním Květinový den, který organizuje Liga proti rakovině Náchod. Celkem 8 dvojic ze třídy 1. TG a 12 dvojic ze 2. PD ve žlutých tričkách nabízelo symbolické kvítky měsíčku lékařského a setkávaly se vesměs se vstřícným přijetím nakupujících. Celkem naši žáci prodali 1960 kytiček a na sbírkový účet Ligy proti rakovině Praha přispěli celkovou částkou 44 906 Kč, čímž se stejně jako loni umístili mezi 15 středními školami a dalšími subjekty našeho regionu na prvním místě! Všem žákům i přispěvatelům ze srdce děkujeme! 

 

  Divadelní představení Masky 

 

  Dne 15. května 2018 se za krásného slunečného počasí pěšky vydaly třídy 1. TG, 1. PD a 2. PD do hronovského Jiráskova divadla, aby zhlédly divadelní představení v podání svých vrstevníků, žáků ZŠ a středoškoláků. Ti si vybrali náročný text – zpracování horrorové povídky E. A. Poea Maska červené smrti. Díky hereckým výkonům, hudbě a světelným efektům drželi tvůrci inscenace diváky v napětí, místy dokonce mnohé zamrazilo. Vyústění příběhu vedlo publikum k zamyšlení nad lidskými vlastnostmi a sobectvím.
Zároveň žáci využili příležitosti k návštěvě výstavy výtvarných prací žáků naší školy v předsálí Čapkova sálu, kde mnozí nalezli vystavené práce své nebo svých spolužáků.

 

  Praktická maturita 4. TG

 

  V pondělí 14. května 2018 v 8 hodin začala praktická zkouška reprodukčním grafikům, která je rozložená do třech dnů. První den žáci pracovali v Photoshopu a Illustrátoru. Druhý den byl ve znamení InDesignu. Zkouška byla zakončena prezentací portfolia a banneru. 

 

  Fotografování Hrádek u Nechanic

 

  Dne 4. května 2018 se studenti 2. PD a 3. PD účastnili exkurze focení na Hrádku u Nechanic. Studenti měli za úkol vyfotit fotografie dle zadání. Zadané úkoly byly: fotografie architektury, volné téma, reportážní fotografie. Součástí exkurze byla prohlídka tohoto zámku, kde se natáčely pohádky Princ a Večernice, Anička s lískovými oříšky, Elixír a Halíbela, Fišpánská jablíčka nebo slavné celovečerní filmy, televizní inscenace a seriály jako např. Atentát, Hotel pro cizince, Kulhavý ďábel, Jana Eyrová, Náhrdelník, Dobrodružství kriminalistiky, Mandragora, Panství, Tmavomodrý svět, Andělská tvář a další.

Studenti měli na focení ideální podmínky, počasí nám tentokrát přálo, byla dobrá nálada a všichni si to užili.

 

  Fotografování ZOO Liberec

 

  Dne 3. května 2018 se studenti 2. PD a 3. PD účastnili exkurze focení v ZOO Liberec. Studenti měli za úkol vyfotit fotografie dle zadání. Zadané úkoly byly zvířecí fotografie, volná fotografie, reportážní a dětská fotografie. V průběhu exkurze se pokazilo počasí a i přesto studenti vše vyfotili a splnili.
Zoologická zahrada Liberec je nejstarší zoologickou zahradou na území bývalého Československa. Byla založena v roce 1919, nicméně její kořeny sahají až na začátek 20. století. Na ploše 14 ha můžete obdivovat až na 160 druhů zvířat ze všech kontinentů.

 

  Školení Fanola

 

  Školení rituálové řady Fanola pro žákyně třetího ročníku oboru Kadeřník se konalo 19.4. 2018 v provozovně praxe ve Velkém Poříčí. Představit rituálové řady nám přijela paní Kateřina Blechová z Hradce Králové. Děvčata se seznámila s technologií, správným a vhodným použitím produktů rituálových řad BOTUGEN, LISSKER a KERATERM. Všechny produkty si žákyně vyzkoušely na sobě navzájem.

 

  Den Země 

 

  Oslava Dne Země se v naší škole konala dne 19. 4. 2018. Žáci prvních ročníků se pustili do práce a zbavili celý areál školy nepořádku, který zůstal po zimě. V rámci programu zhlédli také film s ekologickou tématikou.

 

  Písemné přijímací zkoušky

 

  Ve dnech 12. dubna a 16. dubna 2018 probíhají také na naší škole celorepublikové jednotné přijímací zkoušky pro žáky, kteří se přihlásili ke studiu na čtyřleté maturitní obory Reprodukční grafik a Tiskař. Studenti vycházejících ročníků základních škol řešili testy z matematiky a českého jazyka. Jak byli v řešení jednotlivých úkolů úspěšní, se dozví, až na základě centrálního vyhodnocení výsledků.

 

  Písemné maturitní zkoušky

 

  Písemnou prací z českého jazyka a literatury byly ve středu 11. 4. 2018 zahájeny písemné maturitní zkoušky tříd 4. PD a 4. TG. Maturanti usedli do lavic zkušebních místností v 12:00 hodin. Zvolili si jedno ze šesti nabízených zadání, aby mohli následně vytvořit své slohové práce. Další písemné práce a didaktické testy budou probíhat 2. až 4. května 2018. 

 

  Návštěva Úřadu práce v Náchodě 

 

  Studenti maturitní třídy 4.TG navštívili dne 9. 4. Úřad práce v Náchodě. Byla pro ně připravena beseda, ve které se zamýšleli nad svým budoucím směřováním. Někteří půjdou dále studovat, jiní se chystají nastoupit do zaměstnání v ČR, ale jsou i tací, kteří chtějí vycestovat za prací do
zahraničí. Studenti byli informováni o tom, čím jim v naplnění těchto cílů může být nápomocný Úřad práce. 

 

  Zahájení praktické maturitní zkoušky oboru Grafický design

 

  Od 6. dubna 2018 začali studenti oboru Grafický design zpracovávat letošní téma jejich praktické maturitní práce. V rámci přípravy se maturanti dozvěděli, že celá jejich činnost bude tentokrát zaměřena na návrh komplexních propagačních prostředků pro jednu ze základních škol v Náchodě. To, jak si s daným tématem poradili, bude předmětem ústních prezentací před zkušební maturitní komisí, které budou následovat po jejich několikadenní samostatné práci v učebnách a ateliérech školy.

 

  Beseda – Život v závislosti 

 

  Dne 28.3.2018 na naši škole proběhla beseda s Romanem Povalou - Život v závislosti. Poutavého povídání plného osobních svědectví se zúčastnili studenti převážně 1.ročníků (1.PD, 1.AT, 1.K a 3.K).
Tváře studentů i jejich aktivní přístup během besedy, prozrazovaly osobní zaujetí tématem. Roman Povala prožil období v závislosti na drogách, kdy bojoval o svůj život. Povedlo se mu úspěšně projít tímto obdobím a v současné době žije v Rožnově pod Radhoštěm s rodinou a pomáhá svojí lektorskou činností v protidrogové prevenci na školách. 

 

  Festival Jeden svět 

 

  Dne 24. 3. 2018 jsme se s žákyněmi zúčastnili festivalu Jeden svět v Polici nad Metují, kde jsme návštěvníkům prezentovali tiskovou techniku sítotisk. 

 

  Fotografování pod vodou 

 

  Studenti 2. PD se dne 22. 3. 2018 účastnili exkurze focení v Novém Městě nad Metují. Studenti měli za úkol vyfotit fotografii pod vodou a nad vodou. Focení pod vodou se zadařilo a vzniklo několik moc hezkých fotek.

 

  Matematický Klokan 2018 

 

 Dne 16. 3. 2018 se 27 žáků naší školy zapojilo do soutěže Matematický klokan 2018. Soutěžilo se ve dvou kategoriích.

V kategorii JUNIOR se umístili: 
1. místo Jan Záliš 1. AT
2. místo Valerie Jiroutová 2. TG
3. místo Tereza Dušková 2. TG

V kategorii STUDENT se umístili:
1. místo Jakub Chlumský 3. G
2. místo Michaela Rýdlová 4. PD
3. místo Matouš Jirman 3. G

 

  Fotografování Velikonoc 

 

  Studenti zkráceného studia se dne 12. 3. 2018 účastnili focení v náchodské knihovně, kde probíhala velikonoční výstava našich studentů z oboru aranžér. Studenti měli vyfotit reportážní fotografii, celek výstavy, polocelek výstavy a detail produktu.

 

  Klauzurní práce 4.ročníku z předmětu Figurální kresba

 

  V pátek 9. března 2018 proběhly v ateliéru Domova mládeže klauzurní práce z figurální kresby 4. ročníku oboru Propagační design. Žáci měli za úkol nakreslit figuru podle živého modelu ve skutečné velikosti. Kritéria hodnocení byla: správné proporce modelu, jeho umístění do formátu, forma a technika kresby a úroveň celkového zvládnutí úkolu.

 

  Fotografování starých lázní v Náchodě

 

  Studenti zkráceného studia se dne 19. 2. 2018 účastnili exkurze focení v Náchodě u starých lázní. Měli zde vyfotit různé detaily zničených budov, reportážní fotografii a motiv lomu, který se nachází v blízkém okolí.

 

  Školní soutěž v anglickém jazyce

 

  Dne 29. 1. 2018 proběhla na škole soutěž v anglickém jazyce. Do soutěže se přihlásilo 15 žáků, kteří byli rozděleni do dvou kategorií podle jazykové úrovně. První část soutěže se skládala z poslechového testu a práce s textem. Ústní část se týkala rozhovoru na jedno ze čtyř daných témat. Na prvních místech se umístili Hubený Lukáš ze 2 PD za první kategorii a Kožená Markéta ze 3PD v kategorii druhé. Druhá místa obsadili Postlerová Anežka z 2 PD a Benešová Monika ze 3PD a třetí místa Reil Štěpán z 1PD a Sivák Nikolas ze 4TG. Všichni výherci obdrželi sladké odměny. Všem výhercům gratulujeme a děkujeme i ostatním soutěžícím za účast.

 

  Fotografování 1TGZ v Hradci Králové

 

  Studenti zkráceného studia 1. TGZ se dne 22. 1. 2018 zúčastnili fotografování architektury v Hradci Králové. Studenti měli vyfotografovat architekturu, odraz ve vodě, celek, polocelek a detail, volné téma v počtu 10 ks fotografií, kde byly prvky architektury. Následné fotografovalii moderní architektury, kde měli zachytit stavitelský styl s podobnou charakteristikou.

 

  Talentové přijímací zkoušky 

 

  Ve dnech 4. a 5. ledna 2018 proběhly na naší škole přijímací zkoušky do oboru Grafický design. Uchazeči skládali postupně zkoušky z českého jazyka, dále z všeobecného přehledu o výtvarné kultuře a talentovou zkoušku z kresby a malby.

 
 
 

© Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí