2014

 

  Vánoční setkání 

 

  Vždy koncem roku nastává čas bilancování a hodnocení. V naší škole se tohoto úkolu ujal p. ředitel Rudolf Volhejn, který na vánočním setkání se žáky dne 19. 12. shrnul události uplynulého roku. Zazněly také informace o budoucích plánech rozvoje naší školy. Po této oficiální části začal program, který připravily jednotlivé třídy. Celá akce se nesla v příjemné předvánoční pohodě.

 

  Vánoční focení

 
 V prosinci se třída zkráceného studia RGU účastnila focení, kde měli za úkol zachytit atmosféru vánoc.

 

  Kadeřnické školení

 
 Kadeřnické salony naší školy ve Velkém Poříčí a Náchodě zahájily spolupráci s profesionální kadeřnickou značkou Subrína professional. Dne 8. 12. 2014 proběhlo první školení našich kadeřníků a to pod vedením odborné technoložky Sylvie Audyové. Žáci hodnotí školení jako přínosné a těší se na další spolupráci s touto značkou.

 

   Mikuláš ve škole

 
 Dne 4. 12. 2014 stejně jako v minulých letech navštívil naši školu Mikuláš se svou andělskou a čertovskou družinou. Studenti prokázali svou fyzickou zdatnost skokem přes čertovské metly a dostali mikulášskou nadílku.

 

  Focení pod vodou

 
 Dne 1. 12. 2014 jsme se vydali se třídou 1 RGU do plaveckého bazénu v Novém Městě nad Metují. A to ne kvůli měření sil v plavání, ale proto abychom si vyzkoušeli focení pod vodou. Hra na potápěče se všem moc líbila a odvezli jsme spousty hezkých, ale i vtipných fotografických záběrů.

 

   Přednáška

 
 Dne 2. 12. 2014 do školy zavítala paní režisérka Lenka Wimmerová, která v rámci projektu Rok jinak vede tvůrčí filmové dílny v doprovodném programu interaktivní výstavy Play Broumovsko. Paní režisérka si pro studenty druhých, třetích a čtvrtých ročníků připravila přednášku o reklamě. To, že studenti přijali toto téma s velkým zájmem a nadšením předeslala i jejich aktivita, kdy se připravovali a odpovídali na zaslané otázky z širokého spektra reklamní tematiky. Bylo zajímavé sledovat, jaké reklamy připadají dnešní generaci výborné, a které naopak hodnotí záporně. Na přednášce se dozvěděli reálné informace ze světa natáčení reklam z pohledu režiséra, probrali fungování agentur spolu s návazností na objednavatele reklamy a v neposlední řadě získali zajímavé informace, které mohou použít v jejich budoucí profesi.

 

   Příhraniční spolupráce 2014

 
 Naše škola a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie navázaly spolupráci, ve které si klademe za cíl vypracovat projekt česko-polské spolupráce středoškolských studentů. Předmětem spolupráce je publicita neziskových organizací v našem příhraničním regionu. Dne 3. prosince nás navštívili učitelé a žáci polské školy. Programem schůzky bylo stanovení úkolů pro přípravu projektu. V novém roce se setkáme v Polsku.

 

   Projektový den

 
V úterý čtvrtého listopadu jsme se s naší školou zúčastnili projektového dne na základní škole v Polici nad Metují. Kromě naší školy Propagační tvorby a polygrafie bylo zastoupeno i několik dalších škol z blízkého i vzdálenějšího okolí. Například z Dobrušky, Malých Svatoňovic nebo Nového Bydžova. Každá z hostujících škol měla pro jednotlivé třídy připravenou třicetiminutovou aktivitu, která byla na závěr každé půlhodiny ohodnocena body.
Hned u dveří nás zaujal velký zvon, který byl instalován právě pro tento den. Jeho zvuk oznamoval žákům výměnu stanovišť. Po jeho prvním zaznění následovalo svižné a přesné střídání tříd na stanovištích až do odpoledne.
Naše škola si připravila ukázku kadeřnických činností a nabídli jsme možnost nechat se učesat, což ocenily především dívky. Dále potom byla příležitost vyzkoušet si působení vývojky a ustalovače na osvícený fotopapír. Za pomoci náhody se v krátký moment objevily abstraktní obrazy. Poslední činností bylo airbrush-tetování, které sklidilo velký úspěch. Během těchto aktivit jsme informovali žáky o studijních oborech na naší škole a vybavili je propagačními materiály.


 

   Hitrádio Magic

 
 Dne 5. 11. 2014 vyrazili studenti 4. ročníku oboru Grafický design do Hradce Králové s jasným úmyslem – v Hitrádiu Magic připravit reklamní spot s pozvánkou na Den otevřených dveří naší školy 21. – 22. 11. Vše se podařilo a reklamní spot je připraven na vysílání v rádiu od 14. listopadu.

 

   Focení náchodského zámku

 

  Dne 13. 10. 2014 se žáci zkráceného studia účastnili focení architektury náchodského zámku, kde měli za úkol zachytit architekturu její dominanty a zobrazit celek, polocelek a detail.


   Slavnostní křest knihy

 

  Dne 8. října 2014 proběhl v naší škole historicky první křest literární prvotiny talentovaných studentů školy. Svoji společnou knihu představil začínající básník Tomáš Kábrt a autor povídek Václav Remeš. Knihu ilustroval další student Michal Rejzek. Slavnostní křest proběhl ve školním výstavním sále a jeho součástí bylo autorské čtení úryvků samotnými tvůrci, doprovázené kytarovými skladbami v podání Matěje Flégla. Knížka byla symbolicky pokřtěna ředitelem školy Mgr. Rudolfem Volhejnem. Nechyběla ani autogramiáda knihy, o kterou projevovali spolužáci opravdový zájem.


   Seznamovací kurz třídy 1AT

 

  Dne 2. 10. 2014 třída 1. AT odjela na adaptační kurz na Dobrošov. Počasí bylo zprvu mlhavé, ale odpoledne se vyjasnilo a tak bylo vidět do širokého okolí. Paní učitelka Mgr. Radka Lokvencová připravila plno testů a her a tak o zábavu bylo postaráno. O zábavu večer se postarali studenti. Celá třída byla spokojena jak s kurzem, tak i s výborným jídlem.

 

   Focení v Adršpachu

 

  Den 30. 9. 2014 se žáci třídy 3PD účastnili focení krajinářské fotografie v Adršpachu, kde měli za úkol zachytit krajinu skal - celek, polocelek, detail a udělat reportáž o focení spolužáků.


 

  Focení v ZOO 

 

  Dne 29. 9. 2014 se žáci zkráceného studia účastnili focení v ZOO Dvůr Králové, kde měli fotit zvířecí fotografii a následně reportáž.


 

    Seznamovací kurz třídy 1TG

  Dne 18. září odjela třída 1. TG na Dobrošov. Účelem pobytu byl adaptační kurz. Počasí nám přálo a přímo vybízelo ke krátké procházce. Pohled a výhled z rozhledny Dobrošova byl přímo úchvatný. Poté následovaly hry, které posloužily k lepšímu poznání našeho třídhího kolektivu. Pobyt se nám líbil, ale měl jednu chybu - moc rychle utekl.


 
 

    Seznamovací kurz třídy 1PD 

 

  Dvoudenní seznamovací kurz od 16. 9. do 17. 9. strávili studenti 1. PD na Jiráskově chatě v Dobrošově. Mgr. Radka Lokvencová si pro žáky připravila hry, díky kterým mohli lépe poznat sebe i své spolužáky. Přívětivé počasí nám umožnilo nádherný výhled do kraje, pan kuchař nás posiloval výborným jídlem. Na večer si pak studenti připravili vlastní program a všichni se dobře bavili.

 

  Seznamovací kurz třídy 1K 

 

  Ve dnech 10. – 11. 9. 2014 se třída 1K vydala na Báňskou záchrannou službu Odolov, aby se seznámila a utužila vztahy v třídním kolektivu. Seznamovací kurz si budoucí kadeřníci náležitě užili. S nadšením plnili zadané úkoly a se zájmem hráli seznamovací hry. Kurz proběhl v přátelském a humorném duchu. Jednou z nejzábavnějších součástí kurzu byla zkouška fyzičky v dýmnici.

 

  Slavnostní zahájení školního roku 

 

  Dne 1. září jsme zahájili nový školní rok i na naší škole. Žáky vyšších ročníků přivítali ve třídách jejich třídní učitelé. 1. ročníky zahájily své studium v kulturním sále domova mládeže. Informace o studiu předal přítomným žákům a rodičům ředitel školy Mgr. Rudolf Volhejn.


 

  Školní výlet třídy 3. PD 

 

  Také třída 3. PD se letos vypravila na svůj školní výlet do malebného místa rekreačního střediska Astra v Orlických horách. Na dvoudenní pobyt 25. a 26. června 2014 si studenti připravili pestrý program, při kterém se rozhodně nikdo ze zúčastněných nenudil. Hráli se různé sportovní hry za fundované podpory pana učitele P. Macka a příjemně prožitý čas korunoval večer plný humoru, soutěží a zajímavých kvízů. Všichni si společně strávené chvíle velmi užili a místo všem doporučují nejen pro dokonale vytvořenou zábavu, ale také pro neskutečně výborné jídlo připravené místními kuchařkami.

 

  Prezentace o akci Pochod živých 

 

  Dne 24. 6. 2014 proběhla v kulturním sále Domova mládeže prezentace o akci Pochod živých, která se konala od 26. – 29. 4. 2014. Pochod živých se uskutečnil jako pocta obětem holocaustu.

 

    Slavnostní předávání výučních listů 

  V pátek 20. června ve slavnostní atmosféře proběhlo v kulturním sále Domova mládeže předávání výučních listů úspěšným absolventům učebních oborů Interiérový a propagační design, Tiskař na polygrafických strojích, Vlasová tvorba a zkráceného jednoletého oboru Komerční grafika a fotografie. Všem úspěšným absolventům blahopřejeme a přejeme úspěch ať už v dalším studiu, nebo v soukromém životě.

 

    Návštěva studentů DM v MŠ Velké Poříčí 

 

  Dne 17. 6. 2014 jsme jako každý rok navštívili děti z MŠ ve Velkém Poříčí a přinesli jim vlastnoručně vyrobené dárky ke Dni dětí. Bambulové žížaly, se ihned staly nejlepšími kamarády všech dětí.

 

    Krajinářský kurz Litomyšl 2014 

 

  V týdnu od 16. do 20. června se žáci druhého a třetího ročníku oboru Propagační design zúčastnili krajinářského kurzu. V této době zde probíhá každoročně Smetanova hudební a výtvarná Litomyšl. Studenti kromě kresby a malby v plenéru navštívili každý den některou z pořádaných výstav - v prostorách zámeckém pivovaru od architekta Josefa Pleskota výstavu umělců české meziválečné avantgardy působící v Paříži, v Domě U Rytířů Josefa Váchala, v Galerii Miroslava Kubíka Stanislava Kolíbala, v Galerii Zdeňka Sklenáře Karla Malicha a v nedalekém Osíku ve White Gallery Petra Kvíčalu. Studenti zde získali nové zkušenosti v kresbě a malbě. Výstava prací z krajinářského kurzu se uskuteční v září ve výstavních prostorách školy.

 

    Výlet 1TG 

 

  Dne 19. 6. 2014 se třída 1. TG účastnila souboje ve hře Paintball. Firma z Trutnova nám přivezla vybavení ke hře a dva týmy spolu následně bojovaly o pahorek druhého týmu. Hra byla fyzicky náročná, ale všichni si ji velmi užili.

 

    Ústní závěrečné zkoušky 

 

  Od pondělí 16. června do středy 18. června skládali žáci vycházejících ročníků učebních oborů ústní závěrečné zkoušky, které následovaly po zkouškách písemných a praktických. Závěrečnými učňovskými zkouškami prošly obory školy Interiérový a propagační design, Tiskař na polygrafických strojích, Vlasová tvorba a zkrácený jednoletý obor Komerční grafika a fotografie.

 

    Praktická závěrečná zkouška 3K 

 

  Kadeřnice třetího ročníku dne 11. 6. 2014 pečlivě obhájily své závěrečné práce. Obhajoba probíhala pod dohledem učitele odborné výuky, mistrů odborného výcviku a úspěšně podnikajících kadeřnic. Vypracování a obhájení závěrečné práce stálo kadeřnice velké úsilí, které napomohlo k upřesnění a ujasnění technologických postupů v kadeřnickém oboru, které jsou pro jejich budoucí profesní dráhu velice důležité.

 

    Výlet 3TG 

 

  Dne 4. – 6. 6. 2014 se třída 3. TG zúčastnila školního výletu v Hluboké nad Vltavou u rybníka Bezdrev. Během školního výletu jsme se vydali podívat na zámek v Hluboké nad Vltavou. Tento zámek je velmi nádherný, také na zahrady zámku byl krásný pohled. Celý výlet jsme si všichni užili a máme krásné vzpomínky.

 

    Předávání maturitních vysvědčení 

 

  Ve čtvrtek 5. 6. 2014 proběhlo ve společenském sále Domova mládeže slavnostní předávání maturitních vysvědčení všem úspěšným maturantům oborů Grafický design, Tiskař na polygrafických strojích a Reprodukční grafik pro média. Slavnostní akt zpestřil skladbou na akordeon jeden z maturantů Jan Kašpar. 

 

    Rybářský výlet 3K do zahraničí 

 

  Třída 3K dne 2. 6. 2014 úspěšně vykonala písemné závěrečné zkoušky. Za odměnu se 4. 6. 2014 kadeřnice vydaly do sousedního Polska rybařit. Chytání pstruhů děvčata bavilo a výlet si naplno užily. Krásná byla i procházka lázeňským parkem města Kudowa Zdrój.

 

    Klauzurní zkoušky 1.PD 

 

  V pondělí 2.června proběhla klauzurní zkouška z výtvarné přípravy. Žáci v ní mohli zúročit zkušenosti získané během prvního roku studia na naší škole.

 

    Výlet 

 

  Ve dnech 2. 6. až 4. 6. 2014 vyrazila třída 2. TG na výlet. Tato akce se opravdu vydařila! Počasí nám přálo, a tak jsme se podívali do koněpruských jeskyní, kde nás průvodce obohatil vtipnou přednáškou o různých druzích vápenců a o vzniku mnoha druhů krápníků. Druhý den jsme navštívili sklárnu v Nižboru, kde se dodnes ručně vyrábí a brousí křišťálové sklo – velmi zajímavá podívaná. Odpoledne jsme obdivovali hrad Karlštejn a protože bylo opravdu krásně, vydali jsme se na malou dvouhodinovou túru k zatopenému lomu Velká Amerika. Trocha bloudění a absence mapy způsobila, že ze zamýšlené drobné vycházky byl pětihodinový pochod - trochu nás bolely nohy, ale večerní opékání buřtů nám to nepokazilo! Poslední den jsme se cestou domů zastavili v Národním technickém muzeu na prohlídku expozice „ historie tiskařství“ – a bylo na co koukat! Už se těšíme na další výlet, plánujeme Křivoklát.

 

    Školní výlet třídy 2. PD do Českého ráje 

 

  Ve dnech 2. až 4. června 2014 se vlakem vydali žáci třídy 2. PD do kempu Sedmihorky, který se stal východiskem pěších túr za poznáním krásné přírody Hruboskalska. První cesta pod vedením Mgr. Pavla Macka vedla přes skalní město na zámek Valdštejn, druhá na zříceninu Trosky a přes zámek Hrubá Skála (včetně mnoha vyhlídkových míst) zpět do kempu. Překvapením pro žáky byla stezka odvahy - noční strašidelná cesta temným lesem. Počasí bylo na túry jako dělané a nálada byla skvělá i přes bolavé nohy.

 

    Školní výlet 1. PD – 30. 5. 2014 – Paintball 

 

  Paintball, kdo by si pomyslel, že je taková zábava trefovat se do spolužáků, zvlášť, když jste v týmu proti panu učiteli Mackovi. Nebyla jsem zrovna dvakrát nadšená, když jsem se dozvěděla, že náš školní výlet bude outdoorový s hrou paintballu. Myslela jsem si totiž, že většinu schytám já.
Nevypadalo, že bude hezky, takže jsme byli v poříčském lese poblíž internátu, abychom to neměli do školy daleko, kdyby začalo pršet. Bylo mokro, měli jsme trochu promáčené boty, ale nikomu to nevadilo.
Pan učitel Macek zařídil, aby pan Brus přivezl výzbroj do Poříčí, původně jsme se totiž měli sejít
v Maternici. Čekala jsem někoho staršího, ale v autě seděl mladý kluk s kolegyní. Snažil se nám vysvětlit, jak se s výzbrojí zachází a i když jsme byli hluční, pořád se usmíval. Byl milý. Milí lidi jsou fajn.
Cílem hry bylo zasáhnout všechny soupeře nebo získat jejich vlajku. Hráli jsme několik malých her asi dvě hodiny, dokud nám nedošlo všech sto kuliček. Někteří stříleli i na prázdno. Bála jsem se, že trefa kuličkou bolí, ale jen trochu to štíplo. Sice modřinu nemám, ale i kdyby, za ten výlet by to stálo. Cestou zpět nás táhli lesem. Pan učitel říkal: „Někde vyjdeme“, to bylo trochu znepokojující. Výpravu jsme ukončili u intru. Tam nám paní učitelka Gazdíková dala bonbony. To bylo milé. Určitě odměna za to, že jsme se museli brodit bahnem.
I když jsme přišli špinaví a zmáčení, náš „daleký“ výlet byl super. Ti, kteří se rozhodli nejít,o hodně přišli.

 

    Ústní maturitní zkouška 

 

  Naši maturanti oborů Propagační design, Reprodukční grafik a Polygrafie skládali od 19. do 28. května ústní maturitní zkoušky. Tímto svůj maturitní víceboj završili a všichni úspěšní si převezmou svá maturitní vysvědčení ve čtvrtek 5. června.

 

    Fotografování v extriéru 

 

  Dne 25. 5. 2014 zkrácené studium RGU navštívilo Adršpach, kde měli žáci za úkol vyfotit fotografii krajiny.

 

    Školní výlet - 2.K 

 

  Dne 26. května 2014 vyrazila třída 2.K vlakem na školní výlet. Cílová stanice byla Teplice – Skály, odkud jsme se společně pěšky přesunuli do Adršpašských skal. Po prohlídce skalního města a místních přírodních krás jsme se opět pěšky odebrali do autokempu Bučnice, kde jsme strávili noc. Počasí nám přálo a tak se dalo do noci sedět u táborového ohně a opékat buřty, tedy respektive hermelín (jak jsem zjistil velice oblíbená pochoutka mezi studenty). Další den ráno nám počasí připravilo déšť, ale ten nám nemohl zkazit celkově dobrý dojem z výletu. Všem zúčastněným děkuji za vzorné chování a šíření pohodové nálady.

 

    Obraz pro Sira Nicolase a vznikl ve Velkém Poříčí 

 

  Obdivuhodné 105. narozeniny Sira Nicolase Wintona, zachránce více než šesti stovek československých dětí před hrůzami 2. světové války, si v rámci programu Děkujeme, pane Wintone připomněla i česká veřejnost. Jedním z čestných narozeninových darů byl jeho portrét, který vytvořila Sabina Knetlová, žákyně 3. ročníku oboru Propagační design Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Obraz předala delegace z poříčské školy 20. května 2014 v průběhu slavnostního večera na počest jubilea Sira Wintona v pražském kině Lucerna. V rámci programu vystoupily také známé osobnosti kulturního a společenského života - Klára Issová, Braňo Holiček, Tereza Brodská, Stanislav Zindulka, Věra Čáslavská a za zachráněné děti například Milena Grefellová-Bainesová (viz zpravodajský šot České televize z průběhu slavnostního večera).
Dnes je příběh Wintonovy záchranné akce známý po celém světě. Prezident Václav Havel mu předal Řád Tomáše Garrigua Masaryka, královna Alžběta II. ho povýšila do šlechtického stavu a americký Senát a Kongres ho ocenil rezolucí. Nejen v České republice se mnozí studenti rozhodli jít v jeho stopách a udělat něco dobrého. Na 250 000 jich také podepsalo petici, aby mu byla udělena Nobelova cena míru.
K vytvoření portrétu této mimořádné osobnosti talentovanou studentku Sabinu Knetlovou přivedlo zhlédnutí působivého dokumentárního filmu režiséra Mateje Mináče Síla lidskosti - Nicolas Winton. V obrazu se snažila vyjádřit především jeho vnitřní sílu, dobrotu a skromnost. Sir Winton plní roli neokázalého a vnitřně pravdivého vzoru pro dnešní mladé lidi i svým mottem: „Všechno se dá uskutečnit, když to není vysloveně nemožné, když na to člověk zaměří svou mysl a když je rozhodnutý, že to udělá.“

 

    Květinový den 2014  

 

  Ve středu 14. května se zúčastnilo 24 žáků třídy 2. PD akce Květinový den, věnované boji proti rakovině. Letošní zaměření sbírky bylo více než aktuální, bylo určeno pro prevenci nádoru plic, který má ze všech nádorových onemocnění nejvyšší úmrtnost. Cigareta je bohužel součástí každodenního života mnoha dospělých, ale co je obzvlášť varující, i života mnoha mladých lidí!

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí se s celkovou částkou 29 701 Kč, vybraných ve 14 pokladničkách, umístila na třetím místě mezi 15 školami z Náchodska, Broumovska, Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska.

Potvrdilo se tedy opět, že žákům není zdraví lhostejné a Květinový den má díky nim každoroční vstřícné přijetí a podporu. Zároveň je také důležité, že významná část výtěžku sbírky se vždy vrací zpět do našeho regionu, například pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.


 

    Písemná maturitní zkouška 

 

  V pátek 2. května 2014 byla i na naší škole odstartována písemná část státních maturit didaktickým testem z matematiky. Žáci budou postupně vyplňovat své záznamové archy z anglického jazyka, českého jazyka a nakonec ve středu ještě z německého jazyka. Všem maturantům držíme u písemných i ústních maturitních zkouškách pěsti!

 

    Poslední zvonění 

 

  Dne 29. dubna se konalo poslední zvonění 4. ročníku oboru Propagační design. Studenti obešli za doprovodu veselého zpěvu celou školu a následně odjeli do Náchoda, kde prošli náměstím a akci ukončili posezením. Zakončení školní docházky se jim opravdu vydařilo.

 
 Dne 28. 4. 2014 se třída 4. TG loučila se svou existencí posledním zvoněním. Žáci si oblékli retro ošacení a s osobitě předělanou písní "Pánu bohu do oken" se vydali na cestu. Nejprve zpívali pro své spolužáky z nižších ročníků a po dobrodružné cestě do Náchoda i kolemjdoucím na Kamenici. Po poledni se již aktéři posledního zvonění rozutekli, aby se mohli připravovat na nadcházející maturitní zkoušky.

 

    Praktická maturitní zkouška 

 

  Letošní praktická maturitní zkouška výtvarného oboru Propagační design vyvrcholila ve dnech 25. a 26. dubna 2014 ústní prezentací studentů. Každý z nich jednotlivě předvedl a objasnil koncept svého projektu na téma: "Gross Rosen - historie, která se nás týká". Zkušební komise hodnotila nejen maketu putovní výstavy, informační plakát a brožuru, ale také schopnost kvalitně vysvětlit svoji práci. Všechny vyhotovené práce jsou nyní vystaveny v jídelně Domova mládeže.

 

    Den Země 

 

  Oslava Dne Země se díky příjemně teplému jarnímu počasí posunula již na 8. dubna. Žáci prvních ročníků se zapojili do prací v areálu školy. Vybaveni hráběmi, lopatami, košťaty a dalším nářadím pomohli zbavit okolí školy pozůstatků podzimu a zimy. Za odměnu potom shlédli film s ekologickou tématikou.

 

    Film „Podezřelá čokoláda“ 

 

  Dne 3. 4. 2014 naši žáci zhlédli film „Podezřelá čokoláda“ v rámci festivalu „Jeden svět“. Film popisuje zneužívání dětské práce na úkor jejich vzdělávání, což na žáky velmi citově zapůsobilo.

 

    Přednáška - Liga proti rakovině 

 

  Dne 26. 3. 2014 se na naší škole uskutečnila přednáška s dívkami ze třetích ročníků, kde se seznámily s prevencí onemocnění prsů s protetickými ukázkami.

    První knižní burza 

 

  Ve dnech 25. – 26. března v prostorách Obecního domu ve Velkém Poříčí proběhla první knižní burza. Tato akce vznikla z myšlenky pana ředitele Mgr. Rudolfa Volhejna. Samotné realizace se ujali studenti školy v čele s vedoucí místního internátu Marií Kutou.
Myšlenka burzy byla zcela humanitní. Návštěvník přinese knihy, kterých se chce zbavit a za ně si může vzít ty, které se mu líbí a to bez jakýchkoliv poplatků. Zároveň z knih, které se na burzu dostaly, byla část vybrána pro nově budovanou studentskou knihovnu. Můžeme se těšit na další knižní burzu a to před vánočními svátky.

 

    Přednáška „Žena jako symbol života“ 

 

  Dne 19. 3. 2014 si studentky 1. AT a 1. PD vyslechly přednášku a následně besedovaly s paní Blažkovou na téma vztah ke své ženskosti, reprodukční a sexuální zdraví, pohlavně přenosné choroby a zdravý životní styl.

 

    Projekt Gross-Rosen - Historie, která se nás týká 

 

  V roce 2015 si bude celý svět připomínat 70. výročí konce 2. světové války. V této souvislosti vyvstává otázka, jak přiblížit mladé generaci tuto část naší historie. Mají vůbec současní mladí lidé možnost něco o této válce pochopit? Vždyť to je pro ně tak dávno... Pamětníci pomalu vymírají a současný svět je zcela odlišný. Ale zapomenout bychom neměli!

Málokdo z nás už dnes ví, že nejbližší koncentrační tábor Gross-Rosen se nalézal necelých 60 km od našich hranic, nedaleko polského města Rogoźnica. Prošlo jím mnoho českých vězňů a mnoho se jich také nikdy nevrátilo domů. I na našem území, dokonce v našem regionu, měl tento tábor několik poboček. A v blízkosti Choustníkova Hradiště došlo v únoru 1945 k masakru 179 vězňů při „pochodu smrti“ právě z Gross-Rosen.

Tato fakta vedla pracovníky Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí k rozhodnutí spojit síly s okresním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu Náchod a pokusit se díky projektu přiblížit současné mládeži osudy konkrétních lidí, kterým 2. světová válka zasáhla do života. Mezinárodním partnerem projektu se stalo Muzeum Gross-Rosen Wałbrzych.

Výstupem projektu bude putovní výstava a publikace, se kterými budou seznámeni žáci středních a základních škol našeho regionu. Výstavu po výtvarné a grafické stránce zpracují žáci maturitních ročníků Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí jako svou praktickou maturitní práci, která bude zahrnovat návrh, scénář a maketu výstavy.

Realizace projektu je v plném proudu. V počáteční fázi se maturanti seznámili formou přednášek a besed se základními historickými fakty, dokonce se setkali i s jedním z bývalých vězňů Tomanem Brodem. Od podzimu již několikrát navštívili v menších pracovních skupinách památník Gross-Rosen, kde pořizovali fotografické materiály pro své maturitní práce. V průběhu měsíce dubna zpracují své konkrétní nápady do konečné podoby. Není pochyb o tom, že vzniknou velmi originální a působivé návrhy.

 

 

    Objevování reklamy 

 

  Ve čtvrtek 3. 4. 2014 bylo krásné odpoledne a tak dvouhodinová technologie ve 3. TG proběhla alternativní formou – pochůzkou po blízkém okolí a objevováním historických i moderních forem reklamy. Na podzim uskutečníme obchůzku znovu a zjistíme, zda se udály nějaké změny.

 

 

    Evakuačním cvičení 

 

  Dne 28. 3. 2014 proběhlo na naší škole cvičné evakuační cvičení. Po vyhlášení poplachu studenti s vyučujícími a všichni ostatní zaměstnanci opustili prostory školy. Toto cvičení prověřilo evakuační plány, poplachové a požární směrnice a značení únikových cest.

 

 

    Holení balónků 

 

  Kadeřnice a kadeřníci 1. ročníku naší školy se při odborném vyučování s nadšením věnovali holení vousů. Holičství je obor, který po revoluci prakticky vymizel. Nyní však získává znovu na oblíbenosti zákazníků, a i proto si žáci naší školy vyzkoušeli klasické holení břitvou na nafukovacích balóncích. K dispozici jim byla i názorná ukázka promítaná na nových projektorech.

 

 

    Focení architektury 

 

  Dne 17. 3. 2014 se žáci ze zkráceného studia zúčastnili školení focení architektury v Novém Městě nad Metují. Žáci měli za úkol vyfotit celek, polocelek, detail a pocitovou fotografii.

 

 

    Třídění odpadů ve škole 

 

  Kampaň „Třídíme odpady“ proběhla v naší škole dne 10. 2. 2014. Žáci 1. TG připravili koše na tříděný odpad a roznesli je do jednotlivých tříd. Současně s tím provedli anonymní anketu na téma třídění odpadů. Získaná data zpracují a výsledky ankety budou zveřejněny.

 

    Talentové přijímací zkoušky 2014 

 

  Dne 7. – 8. 1. 2014 se konaly na naší škole talentové přijímací zkoušky na obor Grafický design. Zúčastnilo se 48 uchazečů.

 

 

  Adventní a divadelní Praha 

 

  Dne 9. prosince 2014 proběhla exkurze za adventní atmosférou a divadelními zážitky do Prahy. Zájemci o divadlo a kulturu ze tříd 1. AT, 1. PD, 1. TG, 2. TG, 2. PD, 3. AT, 3. PD a 4. PD se nejprve v naší metropoli měli možnost vydat na výstavu malíře Josefa Váchala do Galerie U Kamenného zvonu. Po procházce vánočně vyzdobenou Prahou čekalo všechny v Divadle v Dlouhé moderní zpracování české klasiky Ladislava Stroupežnického Naši furianti, které nabídlo plejádu známých herců a sklidilo od diváků oprávněný potlesk.

 

 

  Vánoční Vídeň 

 

  Dne 5. 12. 2014 jsme se rozjeli do Vánoční Vídně, počasí bylo příjemné a nálada vánoční. Navštívili jsme Hundertwasserhaus, Státní operu, Komplex Hofburgu, Minoritský kostel, Stephansplatz, Stephansdom, pomník Marie Terezie, Parlament, Novou radnici, Burgtheater, Votivní kostel a vídeňskou Univerzitu a samozřejmě adventní trhy. Zájezd jsme si užili a domů si přivezli dobrou náladu s vůní vánoc.

 

 

  Návštěva v Galerii výtvarného umění v Náchodě 

 

  V pátek 31. 10. navštívila třída 2. PD Galerii výtvarného umění v Náchodě. V prostředí galerie si žáci vyslechli přednášky Mgr. Vlastislava Tokoše na téma Starověké civilizace (Egypt, Mezopotámie, Chetité, Peršané). Přednášky žákům doplnily informace o kulturách, které jsou předmětem výuky v předmětu Dějiny výtvarné kultury.

 

 

  Návštěva firmy MANMAT 

 

  Dne 13. 10. 2014 třída 4. TG vyrazila na návštěvu do firmy Manmat, která oslovila naši školu pro vytvoření jejich loga. Zároveň pozvala studenty na prohlídku firmy, která má sídlo v Polici nad Metují. Výrobky této firmy (vodítka, postroje ….) se prodávají po celém světě.

 

 

  Exkurze do knihovny 

 

  Dne 7. října 2014 proběhla exkurze žáků třídy 1. PD oboru Grafický design do Městské knihovny Egona Hostovského v Hronově. Jejím cílem bylo seznámení žáků se službami knihovny, možnostmi získání studijní literatury a rozvoj čtenářské gramotnosti. Většina žáků jsou pravidelní návštěvníci knihoven ve svých místech bydliště, proto jim nedělalo potíže cvičné vyhledávání titulů v on-line katalogu, ani hledání knih přímo na policích. Zaujala je především nabídka současné beletrie, šíře nabízených časopisů a velmi útulné a podnětné prostředí oddělení pro děti a mládež.

 

  Návštěva v Galerii výtvarného umění v Náchodě 

 

  V pátek 3. 10. navštívila třída 2. PD Galerii výtvarného umění v Náchodě. Nejprve si žáci prohlédli výstavu obrazů, kreseb a grafik Václava Macháně a výstavu ilustrací dětských a autorských knih Alžběty Skálové. Poté vyslechli přednášku Mgr. Vlastislava Tokoše na téma Umělec, která jim ukázala cestu umělce od starověku po současnost. Následně kreslili v prostorách nádvoří a zahrady náchodského zámku a seznámili se s tvorbou mimo ateliér.

 

  Exkurze do Národního technického muzea 

 

  Dne 30. 9. 2014 odjela třída 1. TG a 2. TG do Národního technického muzea v Praze. Studenti se seznámili s jednotlivými tiskovými technikami, s jejich historií a vývojem. Expozice nabízí mnoho historických tiskových strojů a jejich vývojová stádia, až po stroje z 20. století..

 

 

  Exkurze – výrobky z proutí

 

  Dne 25. 9. 2014 jsme navštívili s 1. AT speciálně upravenou zahradu ve Velkém Poříčí s doplňky z proutí (postavy, zvony, koše, ohrazení). Zahrada byla prezentována v televizi v pořadu RECEPTÁŘ na ČT 1. Zahradou provázela a úžasně vše komentovala p. Čepelková, která je autorkou a tvůrkyní.

 

 

  Veletrh FOR-DECOR Praha

 

  Dne 25. 9. 2014 vyrazila 2. AT do Prahy. Rozsáhlý areál v Letňanech nám nabídl zhlédnut dekorace z květin, drobné dárky, ale hlavně nábytek včetně bytových doplňků.

 

 

  Exkurze v Regionálním muzeu Náchod 

 

  Dne 25. 9. 2014 se uskutečnila v rámci výuky dějepisu třídy 1. PD exkurze v Regionálním muzeu v Náchodě. Žáci oboru Propagační design se seznámili s historickými prameny a vystavenými exponáty, dokumentujícími dějiny regionu i obecné dějiny od pravěku do současnosti. Prohlídka muzea byla oživena samostatnou prací žáků s novými pracovními listy, zaměřenými na vývoj uměleckých slohů v architektuře Náchoda.

 

 

  Exkurze 1.AT 

 

  Dne 22. 9. 2014 byli studenti prvního ročníku obor Aranžér v Náchodě. Prohlédli si kuchyňské studio a prodejnu nábytku, kde viděli moderní řešení interiéru a uspořádání kuchyní. Dále si nakoupili pomůcky potřebné na odborný výcvik.

 

 

  Exkurze třídy 2. PD – Play Broumovsko 

 

  Na rozloučenou se školním rokem 2013/2014 se vydali žáci třídy 2. PD do Broumova, aby doslova na vlastní kůži vyzkoušeli interaktivní objekty a hry výstavy Play Broumovsko v areálu firmy VEBA. Výtvarně atraktivní a inspirativní hrátky zabraly téměř dvě hodiny. Dále se žáci vydali na prohlídku broumovského benediktinského kláštera, kde zhlédli nádherný interiér barokního kostela sv. Vojtěcha s přilehlými místnostmi a kopií turínského plátna, klášterní knihovnu pod lešením i vamberecké mumie. 

 

 

  Národopisná exkurze 1. AT 

 

  Mlýn Dřevíček stojí na místě, kde se mlelo obilí již od 17. století. Jeho současná podoba vznikla po roce 1920 a jeho zařízení je plně funkční. O tom se přesvědčili studenti 1. AT, kteří ho navštívili v posledním červnovém týdnu. Vyslechli si poutavé vyprávění pana mlynáře, které se týkalo nejen historie, ale i celé technologie mletí obilí.

 

 

  Exkurze hronovská tiskárna 

 

  Dne 24. června 2014 navštívily třídy 2. TG a 3. TG hronovskou tiskárnu GZH. Celým provozem je provedl p. Ducháč. Po prohlídce tiskárny obě třídy vyrazily zpět do Velkého Poříčí. Cestou ke škole si "osdkočily" na prohlídku poříčského letiště.

 

 

  Školení prodlužování vlasů 2K 

 

  Krásné, inspirující a zajímavé školení zažila třída 2K dne 10. 6. 2014 v Hradci Králové. Úspěšná podnikatelka a absolventka naší střední školy Jana Baladrán Matěnová uspořádala pro kadeřníky druhého ročníku školení na prodlužování vlasů od firmy Great Lengths. Naši kadeřníci si mohli prohlédnout nejen celé kadeřnictví, ale i sklad s velkým množstvím vlasů určených k prodlužování vlasů. Po prohlídce se žáci přemístili do školící místnosti, kde byli proškoleni a zároveň si vyzkoušeli nejnovější technologie prodlužování vlasů se značkou Great Lengths.

 

 

  Botanicus 

 

  Žáci 1. AT navštívili dne 22. 5. historické centrum řemesel a umění a bylinné zahrady Botanicus v Ostré u Nymburka. Součástí centra je i Arboretum Dagmar a Václava Havlových. Tato unikátní sbírka dřevin vznikla v zámeckém parku v Lánech v roce 1998, poté byla přenesena do ekologických zahrad v Ostré. Žáci si prohlédli středověkou vesnici a podle zájmu měli možnost si vyzkoušet pletení provazů, rýžování zlata, odlévaní svíček a další aktivity a v hodovně se posilnit gurmánskými specialitami. 

 

 

  Konference Brno 

 

  Dne 15. 5. 2014 se v Brně konala konference "Jak začít efektivně s výrobou obalů", kde nám byl představen software pro konstrukci a vizualizaci obalů ArtiosCAD, příprava archové montáže, nové trendy a výzvy v Packagingu. V neposlední řadě nám byly představeny plotry Kongsberg pro vzorkování a nízkonákladovou výrobu obalů, včetně praktické ukázky práce plotru.

 

 

  Exkurze IKEA 

 

  Dne 7. 5. 2014 třída 2. AT vyrazila do Prahy. V IKEE děvčata měla možnost shlédnout interiéry kuchyní, obývacích pokojů atd. včetně doplňků, dekoračních textilií a barevného sladění. Tato exkurze byla pro studenty inspirativní.

 

 

  Pochod živých 

 

  Ve dnech 26. 4. až 29. 4. 2014 se naše škola zúčastnila mezinárodní akce „Pochodu živých“, který se koná na uctění památky obětí holocaustu. Program začal v Praze – beseda s pamětnicí dr. Dagmar Lieblovou, prohlídka židovského města, Pochod dobré vůle a program ve Valdštejnské zahradě. Další den se žáci zúčastnili Pochodu živých z Osvětimi do Birkenau, kterého se zúčastnilo téměř 12 tisíc lidí z celého světa. Akce byla zakončena mezinárodním workshopem – školy z Německa, Slovenska a Česka.

 

 

  Návštěva Hasičského záchranného sboru 

 

  Ve dnech 4. dubna a 25. dubna 2014 žáci prvních ročníků (1.AT, 1.TG, 1.K, 1.PD) navštívili Hasičský záchranný sbor ve Velkém Poříčí, kde se účastnili přednášky týkající se poskytování laické první pomoci a to i s praktickými ukázkami. Dále žáci mohli nahlédnout do běžného chodu hasičské jednotky a dozvědět se informace o chodu hasičského záchranného sboru. U všech výše zmíněných aktivit nás prováděl pprap. Petr Košťál, kterému tímto děkujeme za jeho čas, který nám věnoval.

 

  Exkurze za historií a památkami Prahy 

 

  Dne 9. dubna 2014 proběhla v rámci výuky dějepisu a českého jazyka exkurze třídy 1. TG do Prahy. Žáci se v jejím průběhu seznámili s nejvýznamnějšími historickými památkami naší metropole. Jako první navštívili historickou budovu Národního divadla, kterou si prohlédli doslova od sklepa po půdu. Po prohlídce divadla si vyjeli lanovkou na rozkvetlý Petřín, ze kterého sešli přes Strahov k areálu Pražského hradu. Stihli i výměnu Hradní stráže u hlavní brány a ve svatovítské katedrále se díky polednímu času nemuseli tísnit s davy turistů. Prošli se také dalšími nádvořími, až došli ke Starým zámeckým schodům s nádhernou vyhlídkou na Prahu. Pak už je čekala cesta metrem na Václavské náměstí a na nádraží.

 

 

  Exkurze za historií a památkami Prahy 

 

  Dne 2. dubna 2014 proběhla v rámci výuky dějepisu a českého jazyka exkurze třídy 1. PD do Prahy. Prohlídka historických pamětihodností začala u renesančního skvostu Belvederu se Zpívající fontánou, dále žáci navštívili Pražský hrad a svatovítskou katedrálu. Počkali si také na výměnu Hradní stráže a potom sešli starobylou Nerudovou ulicí ke Karlovu mostu. Dále pokračovali směrem ke Staroměstskému náměstí, kde stihli v pravé poledne další turistickou atrakci – Pražský orloj. Po obědě absolvovali prohlídku historické budovy Národního divadla od základních kamenů, přes rozsvícené hlediště s historickou Hynaisovou oponou a jednotlivé foyery, až na nejvyšší galerii. Zajímavé bylo rovněž pozorovat při práci na opravě fresek ve foyeru restaurátory, kteří se ochotně podělili se svými zkušenostmi s restaurováním výzdoby interiérů Národního divadla. Ze střechy historické budovy se žáci na závěr prohlídky mohli pokochat nádherným panoramatem Prahy. Pak už je čekala jen cesta pasážemi na Václavské náměstí a k nádraží.

 

 

  Komentovaná prohlídka architektury a stálé expozice Galerie moderního umění v Hradci Králové 

 

  Ve středu 2. 4. 2014 navštívila třída 3. PD Hradec Králové. Nejprve studenti absolvovali procházku po památkách hradecké architektury, kterou si výborně připravil jejich spolužák Vojtěch Dolana. Poté navštívili Galerii moderního umění v Hradci Králové, kde pro ně byla připravena komentovaná prohlídka stálé expozice českého výtvarného umění 20. století. Studenti si doplnili znalosti o české architektuře, sochařství a malířství 20. století a využili jedné z posledních možností k náštěvě galerie, která bude od 11. 4. uzavřena a otevřena po celkové rekonstrukci v roce 2016.

 

 

  Veletrh Brno 

 

  Současně s veletrhem Embax Print a Print Expo probíhaly i výstavy Salima a Vinex. Zatímco Salima a Vinex splnily beze zbytku naše očekávání, Embox Print a Print Expo byly spíše zklamáním, co do rozsahu tak i do počtu vystavených technologií. Příští rok tuto výstavu již nenavštívíme.

 

 

  Úřad práce 

 

  V týdnu od 24. 3. se žáci tříd 4. TG., 3. K a 3. AT zúčastnili besedy na Úřadu práce v Náchodě. Byli zde seznámeni s možnostmi aktivního hledání zaměstnání a s tím, jakou formou jim může pomoci úřad práce. Získali zde informace o programech, které jsou určeny pro absolventy středních škol, a které jim mají usnadnit vstup na pracovní trh.

 

 

  Výstava Vladimíra Hanuše a přednáška Cesta k abstrakci v GVUN Náchod 

 
Ve čtvrtek 27. 3. 2014 navštívila třída 4. PD Galerii výtvarného umění v Náchodě. Nejprve si žáci prohlédli výstavu Vladimíra Hanuše/Krajina zevnitř a poté vyslechli přednášku Mgr. Vlastislava Tokoše na téma Cesta k abstrakci. Žáci si doplnili znalosti o výtvarném umění z období začátku 20. století a ve škole pak dále pracovali s pracovními listy z této akce.

 

 

  Ekologická exkurze 

 

  Malá vodní elektrárna "Hučák" na Labi v Hradci Králové dodává elektřinu do rozvodné sítě už více než 100 let. V této obdivuhodné secesní stavbě, která je majetkem společnosti ČEZ, je umístěno informační středisko se stálou expozicí s názvem Obnovitelné zdroje energie. Nejen expozici, ale i historické zařízení elektrárny, si prohlédli žáci tříd 1. TG a 1. PD při exkurzi, která proběhla dne 24. 2. 2014.

 

 

  Praha - Anežský klášter, Rudolfinum, UMPRUM, Městská knihovna, Dům U kamenného zvonu 

 

  Ve středu 19. 2. 2014 navštívila třída 2. PD výstavy na několika místech v Praze. Nejprve si studenti prohlédli stálou sbírku Národní galerie v Anežském klášteře, kde je umístěno české středověkého umění. Následovaly výstavy fotografií Only The Good Ones: The Snapshot Aesthetic Revisited a obrazů Viktora Pivovarova a Geda Quinna Cake and Lemon Eaters v Galerii Rudolfinum, poté prohlídka otevřených ateliérů Umprum Praha, výstava Hra o čas Petra Nikla v Městské knihovně a Neklidná krása Stanislava Podhrázského v Domě U kamenného zvonu. Studenti si doplnili znalosti z předmětu Dějiny výtvarné kultury a seznámili se s významnými osobnostmi výtvarné scény.

 

 

  Fotografování v terénu 

 

  Dne 17.2.2014 žáci zkráceného studia reprodukční grafik, byli v Hradci Králové, kde fotografovali architekturu. Fotografována byla hradecká vodárna a museum. Při tomto si žáci osvojili techniku fotografování architektury.

 

 

  Přednáška v galerii GVUN Náchod 

 

  I když je pondělí v galeriích obvykle zavřeno, přijal nás 3. 2. 2014 Mgr. Tokoš v GVU v Náchodě a připravil si pro studenty 1. a 2. PD přednášku o grafických technikách. Seznámil žáky s druhy grafických technik a jejich postupy. Na originálech grafických listů jim vysvětlil jak jednotlivé techniky rozeznávat.

 

 

  Vánoční výstava Hronov

 

  Dne 23. 12. 2014 proběhla prodejní vánoční výstava v Hronově, kde se prodávali výrobky našeho učebního oboru Aranžér.

 

 

  Vánoční výstava Velké Poříčí

 

  Dne 29. 12. 2014 od 9:00 - do 16:00 proběhla ve Velkém Poříčí vánoční prodejní výstava prací našich žáků z oboru Aranžér.

 

 

  Vánoční výstava Náchod

 

  Ve dnech 19. – 21. 12. 2014 proběhla v knihovně Náchod prodejní vánoční výstava prací našich žáků z učebního oboru Aranžér.

 

 

  Play Broumovsko

 

  Dne 7. 11. 2014 navštívili žáci třídy 1. PD výstavní expozici Play Broumovsko. Interaktivní výstava nabídla žákům tvůrčí prostředí plné imaginace a působivých efektů z oblasti optiky a akustiky. Jednotlivé výstavní expozice umožnili žákům herní tvořivost a seberealizaci.

 

 

  Výstava

 

  V úterý 4. 11. 2014 jsme s žáky 1. RGU navštívili GVU v Náchodě. Shlédli jsme retrospektivní výstavu Václava Macháně i osvěžující ilustrace a autorské knihy Alžběty Skálové.

 

 

  Výstava na DM

 

  Dne 21. října 2014 byla v kulturním sále Domova mládeže zahájena další z výstav školy. Tentokrát vystavují své fotografie obory Grafický design a Reprodukční grafik zkrácené studium.

 

 

  Prezentace školy

 

  Každoročně se naše škola představuje na výstavách středních škol. V letošním roce se výstavy uskutečnily v Trutnově (14. 10. 2014), Rychnově nad Kněžnou (17. – 18. 10. 2014) a v Náchodě (21. 10. 2014). Výtvarné pojetí našeho výstavního stánku budilo pozornost a velkému zájmu návštěvníků se těšilo tetování na tělo technologií airbrush, které bravurně prováděla Beáta Adamíková, žákyně 3. ročníku oboru Aranžér. Poslední prezentace naší školy proběhne na výstavě v královéhradeckém Aldisu v pátek 14. a v sobotu 15. listopadu.

 

 

  DESIGNBLOK 

 

  Jako každý rok, tak i letos se konala mezinárodní přehlídka DESIGNBLOK, která návštěvníky seznamuje s nejaktuálnějšími novinkami a trendy domácího i světového designu. Studenti naší školy nemohli výstavu opomenout, a proto dne 7. října 2014 zavítali do hlavního města Prahy. Zajímavá podívaná pro třídu 3. PD a 4. PD žáky podnítila k diskuzím a srovnání s přehlídkou v loňském roce. Výsledkem bylo zhodnocení, že loňský jubilejní ročník pro ně byl trochu nápaditější a s lepším orientačním systémem. Toto však nic nemění na tom, že celá akce byla bezesporu velmi inspirativní a se zájmem budeme sledovat i další ročník v příštím roce. Výbornými produktovými fotografiemi zachytila atmosféru výstavy naše studentka třídy 4. PD Jesika Štantejská.

 

 

  Výstava - Každý svého zdraví strůjcem 

 

  Dne 29. 9. 2014 se žáci třídy 3. PD zúčastnili výstavy Ligy proti rakovině Praha s názvem Každý svého zdraví strůjcem, která se konala na náměstí T. G. Masaryka v Náchodě. Žáci, kteří se každoročně věnují sbírce Květinový den, měli možnost projít si výstavu o zdravém životním stylu Labyrint zdraví, kde díky testu získali nejen nové informace o prevenci nádorových onemocnění, ale i možnost za správné odpovědi obdržet drobné dárky. Další součástí výstavy byl interaktivní stan, ve kterém si zábavnou formou vyzkoušeli své fyzické a smyslové schopnosti, dále poradna a vyšetřovna pro kontrolu krevního tlaku, cholesterolu a změn na kůži. Celou akci doprovázelo množství pódiových vystoupení dětí a mládeže, která žáky také zaujala.

 

  Interaktivní výstava Play Broumovsko

 

  Velmi zajímavým zážitkem pro třídu 4. PD byla návštěva interaktivní výstavy Play Broumovsko dne 16. září 2014. Studenti měli možnost vyzkoušet řadu exponátů, dotýkat se jich a přicházet na způsoby jejich použití, k čemuž tyto originální objekty návštěvníka přímo vybízely. Po prohlídce srovnatelné s výletem do říše fantazie se žáci zúčastnili i workshopu tematicky zaměřeného na natáčení filmů. Teoretický výklad a malou zkoušku filmování v malebném prostředí broumovského kláštera připravila pro všechny přítomné paní režisérka Lenka Wimmerová.

 

 

  Výstava „Plenér a výtvarná příprava“ na DM

 

  Od 1. 9. 2014 v kulturním sále Domova mládeže je možné shlédnout výtvarné práce z plenéru, který se uskutečnil v červnu v Litomyšli. Současně se představuje i předmět Výtvarná příprava s pracemi žáků 1. a 2. ročníku oboru Grafický design.

 

  Výstavy na DM 

 

  V kulturním sále Domova mládeže probíhá od 6. května poslední výstava tohoto školního roku. Tentokrát se nám představují předměty Modelování a Alternativní tvorba. Současně si zde můžeme prohlédnout i práce z praktické maturitní zkoušky oboru Propagační design, jejichž tématem je „Gross Rosen – historie, která se nás týká“.

 

 

  Výstava fotoklub Hronov

 

  Žáci zkráceného studia dne 19. 5. 2014 navštívili výstavu Fotoklubu Hronov.

 


 Třída 2PD navštívila fotografickou výstavu v Hronově. Na výstavě žáci viděli soubory fotek fotografického kroužku.

 

 

  Návštěva výstavy 

 

  Dne 7. května jsme shlédli s 2. AT obor aranžér-interiérový a bytový design výstavu studentských prací v Hronově-FOYER. Výstava je inspirací a výzvou pro náš obor. Expozice se žákům líbila.

 

 

  Návštěva Čapkova sálu v Hronově

 

  První skupina 2. TG dodatečně a samostatně vyrazila 5. května po obědě na výstavu studentských prací, která se koná každoročně v prostorách Čapkova sálu v Hronově. Studenti shlédli zajímavou tvorbu, kterou prezentovali jejich spolužáci a celkový dojem působil jako velice podařená výstava s mnoha zajímavými pracemi.

 

 

  Výstava studentských prací 

 

  Dne 29. dubna 2014 navštívily třídy 2. TG a 3. TG výstavu studentských prací v Hronově.

 

 

  PLAY BROUMOVSKO 

 

  Dne 24. 4. 2014 využili pedagogové školy nabídku organizátorů výstavy PLAY BROUMOVSKO a zúčastnili se komentované prohlídky této interaktivní výstavy. Všechny vystavené exponáty tvoří úchvatný labyrint působící na všechny smysly v prostorách textilních závodů Veba a.s. v Broumově. Návštěvu výstavy si mohou naplánovat třídy v rámci školních výletů a v Broumově objevovat zvukové, optické a kinetické nástroje této unikátní výstavy.

 

 
 

  Výstava studentských prací 

 

  Tradiční výstava studentských prací ve foyer Čapkova sálu v Hronově byla zahájena ve čtvrtek 16. dubna 2014. Autory vystavených prací jsou studenti oborů Grafický design a Reprodukční grafik. Výstava potrvá do 13. května 2014.

 

 

 Prodejní velikonoční výstavy 

 

  Náchod
 Ve dnech 7. – 8. 4. 2014 proběhla prodejní velikonoční výstava v jídelně společnosti Rubena v Náchodě. Návštěvníci výstavy si mohli prohlédnou a následně zakoupit výrobky studentů oboru Aranžér na téma „Jarní aranžmá“.

 


 
Hronov
 Dne 6. 4. 2014 se uskutečnila prodejní výstava v Čapkově sále v Hronově. Návštěvníci si zde prohlédli práce našich žáků. Ve spojení s doprovodným programem se celá akce velmi zdařila a ze strany veřejnosti byl o výrobky našich žáků velký zájem.

 


 Velké Poříčí
 Dne 5. 4. 2014 se uskutečnila prodejní velikonoční výstava v Obecním domě ve Velkém Poříčí. Žákyně oboru Aranžér k příležitosti blížících se Velikonoc připravily různé dekorace nejen z přírodních materiálů.

 


  Výstava

 

  V úterý 25. 3. 2014 jsme se studenty 1. RG navštívili školní výstavu v galerii „ U mistra s palmou "  a výstavu Vladimíra Hanuše „ Krajina zevnitř " v GVUN v Náchodě.

 

 

  Výstava

 

  Výstava Vladimíra Hanuše nás nadchla. Krajinu nevnímá jen z lidského rozměru, ale také z výšky, z pohledu letce. Obrazy ztvárnil barevnými plochami a skvělou perspektivou.
Další výstava v galerii u Henclů byla práce studentů naší školy. Výstava měla opět vysokou úroveň.

 

 

 Výstava studentů v Galerii U Mistra s palmou v Náchodě 

 

  Ve čtvrtek 6. 3. byla zahájena v Galerii U Mistra s palmou výstava studentů školy. Během vernisáže vystoupili žáci čtvrtého ročníku Tomáš Kábrt s autorskou recitací a Jan Kašpar hrou na akordeon a kytaru. Na výstavě, která potrvá do 6. 4. se může široká veřejnost seznámit s celoročními výsledky práce školy.

 

 

  Výstava

 

  V kulturním sále domova mládeže proběhla od 20. února do 19. března 2014 výstava prací žáků z předmětů Figurální kresba a Písmo.

 

 

 

  Výstava studentských prací 

 

  Další z řady výstav představujících práce žáků školy proběhla v kulturním sále domova mládeže od 17. 1. do 14. 2. 2014. Tentokrát byla možnost prohlédnout si práce z předmětu Prostorový design.

 

 

  Fotbalový turnaj „O pohár J. Masopusta“ Náchod  

 

I letos se dne 19. listopadu 2014 pořádal fotbalový turnaj „O pohár J. Masopusta“. Hrálo se na venkovním umělém trávníku v Náchodě - Bělovsi a naše škola na tomto turnaji nemohla chybět. Oproti předchozím ročníkům byl pozměněn systém turnaje, kdy nastoupilo pět hráčů v poli plus brankař, ale mohlo se v přerušené hře hokejovým způsobem střídat a hra probíhala na polovině velkého fotbalového hřiště. Náš tým bojoval o umístění ve skupině „A“ s týmy škol Academia Mercurii, Gymnázium Jaroměř, SŠH Teplice nad Metují a Gymnázium Náchod. Bohužel v těchto zápasech (i díky nedisciplinovanosti) naši žáci nedokázali ani jeden zápas vyhrát, pouze remizovali s týmem školy Academia Mercurii. Turnaj zvítězili žáci SPŠ, SOŠ, SOU Nové Město nad Metují, náš tým ukončil pouť na osmém místě z celkových desíti zúčastněných škol.

 

 

  Soutěž o nejlepší návrh plakátu a propagačních prostředků pro školní ples  

 

  Žáci čtvrtých ročníků oborů grafický design a reprodukční grafik se zúčastnili soutěže o nejlepší návrh plakátu a propagačních prostředků pro školní ples. Z propagačních prostředků soutěžící navrhovali pozvánku, vstupenku a plošný poutač nad pódium. Sešlo se mnoho návrhů, z nichž vám představujeme tři vítězné a výběr dalších zajímavých návrhů. Na prvním místě s celkovým počtem 59 hlasů se umístil Vojta Dolana, druhé místo obsadil Michal Rejzek s 21 hlasy, třetí místo obsadila Jitka Mikolášková s 15 hlasy.

 

 

  Stolní tenis  

 

Dne 23. října 2014 se naši žáci zúčastnili další sportovní akce a to okresního kola ve stolním tenisu v Náchodě. Každá škola mohla vyslat do bojů o postup na krajské kolo tříčlenné družstvo, které bojovalo s dalšími týmy okolních středních škol. Naši školu reprezentovali žáci Tomáš Košnar 1. TG, Ondřej Král 2. AT a (dalo by se říci veterán) Libor Průša 3. AT. Tým ukončil pouť turnajem na celkovém pátém místě, ale nejde ani tak o samotný výsledek. Žáci si krásně zasoutěžili a strávili dopoledne se sportem. Děkujeme za podané výkony a vzornou reprezentaci školy.  

 

 

 Soutěž AR JUNIOR České Budějovice  

 

  Ve dnech 1. - 3. 10.2014 se v Českých Budějovicích konala soutěž AR JUNIOR. Pro soutěž bylo vyhlášeno 10 disciplín a my se snažili připravit na 9 a to se povedlo.
     1. místo kresba zátiší – Lenka Maťátková
     2. místo úprava stolu pro 2 osoby – Jiřina Matějů
     2. místo volná disciplína – Eliška Prátová
     8. místo výkladní skříň – Tomáš Kubíček
     8. místo počítačová grafika – Adam Kadlec
     8. místo balení dárků – Beata Adamíková

 

 

  Přespolní běh  

 

 I tento školní rok se naše škola zúčastnila sportovní akce „Přespolní běh šestičlenných družstev 2014“, kterou pořádá ZŠ Police nad Metují. Dne 25. září 2014 dívky i chlapci kategorie V. (střední školy) poměřili síly na stejném okruhu, ale s tím rozdílem, že dívky zdolávaly 1,5 kilometrů dlouhý okruh dvakrát a chlapci třikrát. Tým dívek ve složení: Sittová Kateřína 2. K, Tůmová Michaela 2. K, Kaněrová Lenka 2. K, Kunešová Adéla 1. K, Kinclová Nikola 1. K, a Kociánová Zuzana 2. PD, obsadil celkové páté místo. Chlapci ve složení: Král Ondřej 2. AT, Doležal Lukáš 1. K, Hepnar Daniel 3. AT, Mazáč Jan 1. K, Průša Libor 3. AT a Stolín Vojtěch 3. TG, obsadili celkově taktéž pátou příčku. Nutno podotknout, že přespolního běhu se letos účastnilo pět středních škol. Nejlepší dívkou z naší školy se stala Kunešová Adéla z 1. K, a u chlapců se s tratí nejlépe vypořádal Mazáč Jan 1. K. Děkujeme všem zúčastněným žákům za reprezentaci školy.

 

 

  Lidice  

 

  Dne 12. 5. 2014 se naše škola v počtu 7 studentů ze třídy 3. PD zúčastnila slavnostního vyhlášení výsledků soutěže „Moderní Izrael“ v rámci projektu CEMACH v Lidicích. Tereza Došková obsadila 1. místo ve výtvarné sekci a vyhrála zájezd do Izraele, na 3. místě byla Sabina Knettlová. Celkově byla naše škola velmi úspěšná.

 

 

  Hronovská středoškolská laťka  

 

  Dne 14. května 2014 se žáci naší školy účastnili atletického turnaje – Hronovská středoškolská laťka. Jak je již z názvu patrno, jedná se o zápolení ve skoku vysokém. V této krásné disciplíně žáci bojovali nejen za sebe, ale i za tým. Z každého tříčlenného školního družstva se sčítaly dva nejlepší výsledky do konečného hodnocení. V jednotlivcích se nejlépe umístil Daniel Hepnar (2.AT), který obsadil třetí místo. Bramborovou - čtvrtou pozici v jednotlivcích obsadil Vojtěch Fajfr (2.TG). V soutěži družstev jsme dopadli o poznání lépe, jelikož součet nejlepších výkonů Daniela Hepnara a Vojtěcha Fajfra náš tým vynesl na krásné první místo. Všem zúčastněným velice děkujeme za reprezentaci školy.

 

 

  Soutěž dovednosti mladých grafiků 

 

 

 

  Studentský design 2014  

 

 

Fakulta umění a designu Západočeské univerzity Plzeň 1. – 3. 4. 2014. Naši žáci se se svými pracemi zúčastnili soutěže „Studentský design 2014“, kterou organizovala Asociace středních škol s uměleckými obory za podpory MŠMT
Naší školu reprezentovali:
 

Michaela Borská Plakát k filmu Je to i můj život pedagogické vedení: Václav Svoboda
  Plakát Nekuřte!
Elena Pecenová Tiskoviny k propagaci maturitního plesu pedagogické vedení: Mgr. Dagmar Prokopová
  Hyperprostor  

Všechny práce našich žáků obdržely nominace..

 

 

  Matematická soutěž Klokan 

 

  Dne 21. 3. 2014 soutěžili žáci a studenti v České republice v matematice. Soutěže zvané matematický Klokan se v naší škole zúčastnilo celkem 44 žáků.  Umístění žáků:

Kategorie Junior
1.Patricia Volná
2.Barbora Zumrová
3.Tereza Holečková
Kategorie Student
1.Martin Kujínek
2.Michaela Morongová a Marek Stojka
3.Patricie Vokalová

 

 

  Matematická soutěž 

 

  Dne 28. 2 a 3. 3. 2014 se konala Školní matematická soutěž. Žáci soutěžili v maturitní a učňovské kategorii. Nejlépe se umístili následující studenti.
Kategorie:

Maturitní obor
1. Marie Plná 1. PD
2. Vendula Jirmannová 1. PD
3. Martin Kujínek 3. TG
Učňovský obor
1. Tereza Holečková 2. AT
2. Ondřej Sobotka 2. AT
3. Lucie Hrubá a Beáta Adamíková 2. AT

Všem zúčastněným děkujeme a výhercům gratulujeme.

 

 

  Soutěže v anglickém jazyku  

 

  Soutěž v anglickém jazyce dne 28. 1. 2014
Soutěže v anglickém jazyce se zúčastnilo 16 studentů a to z a 2. ročníku 10 studentů a z 3. a 4. ročníku 6 studentů.
Soutěž měla části: písemný test a ústní na zadaná témata. Celkem bylo 32 bodů a to 22 z testu a 10bodů z ústního.

Soutěžící:

1.PD - Nýč Jan, Chomenková Adéla, Jirmannová Vendula
1.TG - Chalupníková Michaela, Marel Radan, Holečková Veronika
2.PD - Zumrová Barbora, Schmidtová Karolína, Šitinová Kateřina, Nuševská Denisa,

3.PD - Sobotková Kateřina, Štantejská Jesika,
3.TG - Kukrálová Denisa, Kujínek Martin
4.PD - Nádvorník Filip, Zelená Lucie

 

Výsledky

Kategorie 1.a 2.ročník
1. místo: Marel Radan 22b
2. místo: Jirmannová Vendula 21b
3. místo: Schmidtová Karolína 20b
Kategorie 3. a 4. ročník
1.místo Nádvorník Filip 29b
2.místo:Štantejská Jesika 26b
3.místo:Zelená Lucie 20b


Soutěž v anglickém jazyce dne 27. 2. 2013 v 8.30
Soutěžící:

1.PD - Smithová Karolína, Zumbrová Barbora
2.PD - Bašusová Iva, Dolana Vojtěch, Šimůnková Michaela, Sobotková Kateřina, Štantejská Jesika
3.PD - Zelená Lucie, Vojkůvková Lucie
3.TG - Lopušinská Michaela

Výsledky
Kategorie 1.a 2.ročník
1. místo Bašusová Iva 2.PD
2. místo Dolana Vojtěch 2.PD
3. místo Štantejská Jesika 2.PD
Kategorie 3. a 4. ročník
1.místo Vojkůvková Lucie 3.PD
2. místo Lopušinská Michaela 3.TG
3. místo Zelená Lucie 3.PD

 

  Kadeřnická soutěž  

 

  Dne 21. února 2014 se již tradičně konala kadeřnická soutěž oboru kadeřník/kadeřnice ve společenském sále Obecního domu ve Velkém Poříčí. Tématem letošního ročníku byla „Fantazie“. Soutěže se zúčastnilo 19 žákyň třetího ročníku. Na prvním místě se umístila Kristýna Papežová, na místě druhém Vlasta Vincentová a na místě třetím Michael Rotterová. Prvních pět soutěžících obdrželo věcné ceny od firmy Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný, Náchod.

 

 

  Soutěž "Věnuj mobil" 

 

  V rámci projektu Recyklohraní proběhla v naší škole soutěž „Věnuj mobil“. První místo obsadila Adéla Chomenková z 1. PD, která odevzdala 23 mobilních telefonů, druhé místo patří Anetě Valtrové z 2. PD s 9 mobily a o třetí místo se podělili Dominik Král z 1. AT, Kateřina Krejcarová z 2. PD a Eliška Králová z 1. PD se 6 mobily. Všichni obdrželi jako odměnu USB disky. Celkem bylo v naší škole sebráno 79 mobilních telefonů. Funkční telefony budou předány dětem v dětských domovech a nefunkční půjdou na recyklaci.

 

 

  8. ročník výtvarné soutěže Naše galerie 

 

  25. ledna 2014 byla v Galerii výtvarného umění v Náchodě zahájena slavnostní vernisáží výstava výtvarných prací z výtvarné soutěže Naše galerie.
V kategorii mládež 15 - 18 let získala 1. místo a zároveň se stala i absolutním vítězem celé soutěže Elen Pecenová se souborem prací - diptych kreslený tuší "333 kouzelných hůlek", diptych v kombinované technice "Čtvrťový a půlový akt" avideo "Hrající akt" . 2. místo získal Michal Rejzek za kresbu inkoustem "Stádo" a 3. místo Kateřina Veverková za linoryt "Prázdnota".
Všichni jmenovaní jsou žáky naší školy. Výstava potrvá do 16. 2. 2014.

 

 

  Soutěž REGION PLZEŇ 2014 - UMĚLECKÝCH OBORŮ 

 

  24. ledna 2014

 Soutěž byla určena pro žákům uměleckých oborů SŠ ČR i SLOVENSKA a probíhala ve dvou disciplínách. Práce hodnotila odborná porota složená z pedagogických zástupců přihlášených škol v kategoriích.
Kresba busty tužkou a přírodním uhlem.
Kritéria: proporce, umístění do formátu, styl kresby, modelace.
Tvorba plakátu na téma VÝROČÍ 100 LET B. HRABALA v programech Adobe Illustrator a Adobe Photoshop.
Kritéria: grafický přístup, forma zpracování, aktuálnost, kompozice.

V kresbě podle sádrového modelu – soutěž jednotlivců. Soutěžilo 15 žáků z různých uměleckých škol ČR i SK ve které reprezentoval naši školu Vít Zemek 4. PD. Zde se bohužel nedostal do užšího výběru 5 prací ze kterých pak porota vybrala 3 nejlepší.
Druhá kategorie v tvorbě plakátu byla soutěží dvojic. Zde soutěžilo 11 párů zde nás reprezentoval Filip Nádvorník a Elena Pecenová ze 4. PD, kteří svou prací zaujali porotu již na první pohled, ale bohužel v konečném hodnocení vybojovali 2.místo i tak to považujeme za veliký úspěch našich žáků i školy.

 

  Návštěva výstavy Náchodský podzim

 

  Dne 4. 12. 2014 jsme v Náchodské zámecké galerii zhlédli výstavu našich výtvarníků regionu. Vystavovaná díla se nám líbila, ať se jednalo o grafiku, pastely, koláže, akvarely nebo olejomalby.

 

 

  Návštěva vánoční výstavy

 

  Dne 1. 12. 2014 jsme navštívili výstavu zahrádkářů v Červeném Kostelci, která nás překvapila nápaditostí vystavených výrobků. Byly zde ukázky vánočního pečiva, adventních věnců, svícnů, perníčků a dalších vánočních dekorací. V druhé části expozice jsme měli možnost ochutnat výborná jablka, která zahrádkáři vypěstovali. Další výstava byla v zahrádkářském centru „TREES“, kde tentokrát byly adventní výrobky v luxusním provedení.

 

 

 Návštěva GVU v Náchodě 

 

  Dne 16. 12. 2 014 navštívili studenti 1.RGU v GVU v Náchodě výstavu Náchodský výtvarný podzim.

 

 

 Aranžování stolů 

 

  Dne 18. 12. 2014 si žáci vyzkoušeli, že i k interiérovému designu patří také aranžování stolů k různým příležitostem. Vánočního tématu se aranžéři 2. ročníku zhostili na výbornou.

 

 

 Školní kolo olympiády v českém jazyce 

 

  Dne 19. prosince 2014 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků školního kola olympiády v českém jazyce, které proběhlo 4. prosince za účasti 17 žáků. Diplom a drobný dárek obdržely z rukou ředitele školy tyto nejúspěšnější žákyně: 3. místo Kateřina Šitinová, 2. místo Barbora Zumrová, 1. místo Karolína Schmidtová (všechny 3. PD). Vítězka bude školu reprezentovat v okresním kole.

 

 

  Jarmark národností Královéhradeckého kraje 2014 

 

  Komise pro národnostní menšiny Rady Královéhradeckého kraje pořádala5. prosince 2014 tradiční vánoční jarmark, kde se prezentovaly národní kuchyně a zvyky. Naši žáci představili kolekci vánočních bytových dekorací.

 

 

  Balení vánočních košů 

 

  V průběhu prosince v prodejně potravin Šebrle s.r.o. v Náchodě měli aranžéři 2. a 3. ročníku možnost uplatnit své zkušenosti jak s výzdobou interiéru, tak i s balením dárkových košů a krabic.

 

 

  Okresní finále ve florbalu - Náchod  

 

  Dne 2. prosince 2014 proběhl florbalový turnaj, který byl pořádán Jiráskovým gymnáziem Náchod a to ve sportovní hale HC TJ Náchod. Účast týmů na tomto turnaji byla veliká a tak pořadatel rozlosoval družstva do dvou skupin, ve kterých se hrálo o postup do skupiny finálové. Naši žáci se bohužel z této základní skupiny dále neprobojovali, ale i tak strávili dopoledne plné hezkých sportovních okamžiků. Za naši školu nastoupili: Libor Průša, Daniel Hepnar, Ondřej Král, Tomáš Košnar, Jan Vítek, Martin Žiga, Denis Stojkovič, Daniel Dobiáš, Tomáš Ticháček, Vojtěch Trkal a Petr Hofman.

 

© Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí