2017

 

  Talentové přijímací zkoušky 

 

  Ve dnech 4. a 5. ledna 2018 proběhly na naší škole přijímací zkoušky do oboru Grafický design. Uchazeči skládali postupně zkoušky z českého jazyka, dále z všeobecného přehledu o výtvarné kultuře a talentovou zkoušku z kresby a malby.

 

  Vánoční besídka 

 

  Den 21. 12. 2017 byl posledním vyučovacím dnem roku. Žáci všech tříd se svými učiteli se shromáždili v Obecním domě ve Velkém Poříčí, kde pro ně byl připraven pestrý program. Nejprve ředitel školy Mgr. Rudolf Volhejn představil důležité akce školy v uplynulém roce, pak následovala krátká kulturní vystoupení. Závěrečnou částí programu se stala pohádka, která k vánočnímu období neodmyslitelně patří.

 

  Aranžování vánočních dárkových košů

 

  Dne 5. a 6. prosince 2017 jsme se zhostili úkolu vánoční dekorace v prodejně Šebrle Potraviny Náchod, kde jsme balili dárkové krabice a koše. Studenti 3. ročníku se úkolu zhostili na výbornou a mohou své zkušenosti uplatnit jak v menších prodejnách, tak i ve velkých řetězcích.

 

  Betlém pro Velké Poříčí

 

  V sobotu 2. prosince 2017 se veřejnost mohla seznámit s nově instalovaným betlémem na náměstí ve Velkém Poříčí, které pro městys zhotovila místní Střední škola propagační tvorby a polygrafie. Návrh, výtvarné řešení a jeho provedení je od žákyně školy Nely Múčkové ze třetího ročníku oboru Grafický design. 

 

  Mikuláš ve škole 

 

  Jako každoročně, tak i letos zavítal k nám do školy Mikuláš se svou družinou. Andělé rozdávali drobné pamlsky a po odchodu čertů jsme naštěstí nezaznamenali žádné ztráty na počtu studentů.

 

  Fotografování Dobrošov 

 

  Studenti zkráceného studia se dne 27. listopadu zúčastnili focení krajinářské fotografie. Studenti měli za úkol vyfotit fotografie na zadané téma. Krajinářská fotografie, reportážní fotografie a volné téma.

 

  Školní kolo Olympiády v českém jazyce

 

  Dne 24. listopadu 2017 proběhlo školního kolo Olympiády v českém jazyce za účasti 10 žáků z maturitních oborů. Zadání bylo značně obtížné a zahrnovalo jak náročné jazykové úlohy, tak i nejednoduchý stylistický úkol. Diplom a knihu obdržely z rukou ředitele školy tyto nejúspěšnější soutěžící: 3. místo Barbora Jiřičková ze třídy 2. PD, 2. místo Daniela Koberová z 1. PD a vítězkou školního kola se stala již podruhé Kateřina Kallistová ze třídy 3. PD. Dvě neúspěšnější žákyně budou školu reprezentovat v okresním kole soutěže dne 29. ledna 2018. 

 

  Návštěva ZŠ Hronov

 

  Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 zavítala na prohlídku naší školy skupina deváťáků ze Základní školy Hronov. Prohlédli si ateliéry, dílny, odborné učebny a současně jsme jim představili všechny naše obory. Jedna skupinka žáků měla možnost blíže se seznámit s činnostmi oborů Reprodukční grafik a Grafický design - naši maturanti jim představovali práci v grafických programech. Druhá skupinka mezitím navštívila školní kadeřnický salón.

 

  Fotografování v Novém Městě nad Metují

 

  Studenti zkráceného studia se dne 23. 10. 2017 se účastnili exkurze focení v Novém Městě nad Metují. Měli zde dle zadaného úkolu vyfotit prvky architektury.

 

  Přednáška a spolupráce s kadeřnictvím 100 CZK

 

  Ve středu 11. 10. 2017 do školy zavítala vážená HR manažerka Lucie Fišerová a pan Oleg Karasev. Žáci se v rámci přednášky dozvěděli veškeré informace a možnosti zaměstnání u této nově a velice dobře se rozvíjející firmy. Zároveň naši kadeřníci zahájí od listopadu spolupráci s firmou v rámci soutěže StudentStyle. Jedná se o originální druh soutěže založený na klasické obsluze zákazníka v kadeřnické provozovně.

 

 Focení v Adršpachu

 

  Studenti zkráceného studia se dne 9. 10. 2017 se účastnili exkurze focení v Adršpachu. Měli zde dle zadaného úkolu vyfotit přírodní fotografii, motivy skal, reportážní fotografii a fotky na volné téma.

 

  Focení u rozhledny

 

  Studenti zkráceného studia se dne 2. 10. 2017 účastnili exkurze focení. Studenti měli dle zadání vyfotit fotografie na různá témata.

 

  Výstava na domově mládeže

 

  V prostorách společenského sálu domova mládeže proběhla do 4. do 29. září 2017 výstava prací z plenéru a výtvarné přípravy. Práce z plenéru jsou tradičním zářijovým ohlédnutím za červnovým týdenním kurzem studentů 2. a 3. ročníku oboru Grafický design.

 

  Adaptační pobyt 1. AT

 

  Seznamovací pobyt na Jiráskově chatě Dobrošov ve dnech 26- 27. 9. 2017. Užili jsme si čas strávený společnými aktivitami a přálo nám i počasí na výlet Jizbice – Peklo.

 

  Seznamovací kurz 1K

 

  Dne 25. 9. 2017 vyrazila třída 1K na seznamovací kurz. Budoucí kadeřnice se ubytovaly na Jiráskově chatě. Kurz probíhal nejen v duchu seznamovacích her, ale i procházení po okolí. Nesměl chybět ani noční výhled na krajinu z dobrošovské rozhledny.

 

  Podzimní termín závěrečných zkoušek

 

  V týdnu od 18. do 22. 9. 2017 skládali čtyři žáci oboru Kadeřník a Tiskař na polygrafických strojích závěrečné zkoušky. V pondělí zahajovali písemnou zkouškou, dále následovaly praktické a v pátek 22. září úspěšně zakončili ústními zkouškami. 

 

  Focení v Adršpachu

 

  Studenti 3. PD se dne 21. 9. 2017, účastnili focení v Adršpachu. Studenti měli dle zadaných úkolů vyfotit krajinářskou fotografii a motivy Adršpachu. Atmosféra i počasí nám vyšlo a studenti nafotili zajímavé fotografie.

 

  Adaptační pobyt 1. TG 

 

  Dne 18. 9. 2017 odjela třída 1TG na adaptační pobyt na Jiráskovu chatu v obci Dobrošov. Dva dny společných aktivit v okolí chaty utužily nejen třídní kolektiv, ale i znalosti z dějepisu při prohlídce pevnosti Dobrošov.

 

  Adaptační kurz 1. PD 

 

  Dne 14. a 15. září 2017 absolvovala 1. PD adaptační kurz, který začal prohlídkou výstavy Figurama a hospitálu Kuks, poté se žáci pěšky odebrali na Šporkův mlýn, kde pro ně měla připravený program sociální pedagožka Mgr. Petra Muzikářová.

 

  Školení – prodlužování vlasů

 

  Přínosné a inspirující školení absolvovala třída 3K dne 12. 9. 2017 v Hradci Králové. V kadeřnickém salónu Perfekt, jehož majitelkou je absolventka naší střední školy Jana Baladrán Matěnová, si naši kadeřníci vyzkoušeli nejnovější technologii prodlužování vlasů firmy Great Lengths. Součástí školení byla i prohlídka kadeřnictví a skladu s velkým množstvím vlasů určených k prodlužování. Školení bylo pro naše žáky unikátní a majitelka a výhradní zástupkyně Great Lenghts pro Českou republiku žádné jiné škole tuto možnost neposkytuje. Součástí školení byla i ukázka pánského střihu za pomoci holení vlasů břitvou. Tato zkušenost přinesla žákům nové pracovní příležitosti, které jsou velmi důležité pro budoucnost našich absolventů.

 

  Podzimní maturitní zkoušky

 

  Ústní maturitní zkoušky v podzimním termínu proběhly v pondělí 11. 9. 2017. Někteří maturanti skládali poprvé všechny části maturitních zkoušek, jiní opravovali neúspěšně složenou zkoušku. 

 

  Zahájení nového školního roku 2017/2018 

 

  V pondělí 4. 9. 2017 proběhlo ve společenském sále domova mládeže slavnostní zahájení nového školního roku. V úvodu ředitel školy Mgr. Rudolf Volhejn přivítal naše nové „prvňáčky“ a jejich rodiče, dále představil školu a poskytl důležité úvodní informace ke studiu na naší škole.

 

  Předprázdninová vycházka třídy 1. PD

 

  Na rozloučenou s prvním společným školním rokem podnikla třída 1. PD za horkého a slunečného dne 28. června vycházku na rozhlednu Signál. Po ostrém výstupu do kopce absolvovali všichni ještě výšlap po schodech na rozhlednu. Další cesta vedla už z kopce lesem do Hronova přes park na prohlídku do rodného domku Aloise Jiráska. Zaslouženou odměnou před návratem do školy byla výborná zmrzlina na náměstí v Hronově.

 

  Školní výlet 3. PD

 

  Dne 27. 6. 2017 v rámci školního výletu jsme propojili jak stránku uměleckou, tak i tu aktivní. Nejprve jsme navštívili Galerii moderního umění v Hradci Králové. Zhlédli jsme retrospektivní výstavu české umělkyně Zorky Ságlové a prošli celou stálou expozici. V druhé části dne jsme zavítali na hru zvanou lasergame. Žáci rozděleni do skupin bojovali v temném prostoru světelnými paprsky.

 

  Evakuační cvičení

 

  Dne 27. 6. 2017 v 13:15 hodin vyhlásil rozhlasem ředitel školy evakuační cvičení. Žáci se pod vedením pedagogů přemístili před budovou školy, kde byla provedena kontrola počtu žáků. Ředitel ukončil akci v 13.25 hodin. Tento cvičný poplach prověřil připravenost školy k mimořádným událostem a evakuační značení školy.

 

  Výlet 2. a 3. TG

 

  V úterý 27. června 2017 ukončila 2. a 3. TG praktické vyučování krátkým výletem na rozhlednu „Na Signálu“. Výlet byl ukončen opékáním špekáčků na DM.

 

  Školní výlet třídy 1. PD

 

  Za cíl svého prvního společného školního výletu si vybrali žáci třídy 1. PD atraktivní Stezku v oblacích. Pohodlný autobus je za krásného počasí dovezl přímo do horského střediska Dolní Morava pod čtyřsedačkovou lanovku. Za pár minut již stáli před úchvatnou modřínovou stavbou Stezky v oblacích v nadmořské výšce 1116 m. Při pozvolném stoupání po dřevěných lávkách v délce 710 metrů si mohli prohlížet lesy, kopce a vesničky, dýchat křišťálově čistý vzduch, ale také zažít trochu adrenalinu při šplhání síťovým tunelem. Celá cesta byla lemována poučnými i zábavnými informacemi na přehledných tabulích. Na vrcholku stezky ve výšce 55 m čekala dvě překvapení – možnost projet se stometrovým tobogánem či procházka po síti pro odvážlivce, kteří se nebojí výšek. Po návratu do střediska ještě mnozí využili nabídku bobové dráhy a lanového centra, nebo se vyhřívali na sluníčku. Výlet byl opravdu vydařený a pohodový.

 

  Předávání výučních listů

 

  Ve čtvrtek 22. června 2017 se všichni úspěšní absolventi učebních oborů zúčastnili slavnostního předávání výučních listů. Před zaplněným společenským sálem domova mládeže si převzali své výuční listy z rukou ředitele školy Mgr. Rudolfa Volhejna a třídních učitelů. Zároveň všem patří velká gratulace a přání i dalších úspěchů.

 

  Ústní závěrečné zkoušky

 

  Poslední část závěrečných zkoušek skládali žáci vycházejících ročníků učebních oborů ve dnech 15.-20. června 2017. Ve čtvrtek 15. června zahájili ústní zkoušky žáci oboru Kadeřník, v pátek žáci oboru Aranžér, v pondělí probíhaly ústní zkoušky u zkráceného jednoletého studia oborů Tiskař na polygrafických strojích a Reprodukční grafik, a v úterý 20. června zakončovali žáci tříletého učebního oboru Tiskař na polygrafických strojích. Slavnostní předávání výučních listů úspěšným absolventům se uskuteční ve čtvrtek 22. června v 10.00 hodin ve společenském sále domova mládeže.

 

 Školní výlet 1. TG a 2. G

 

  Ve dnech 14.-16. 6. 2017 se vypravily třídy 1. TG a 2. G na sportovně poznávací exkurzi do okolí hradu Pecka. Po příjezdu do kempu jsme vyrazili na prohlídku hradu Pecka a jeho sklepení s mučírnou. Po návratu do kempu jsme se ubytovali v chatkách a šli jsme obhlédnout místní atrakce - trampolínový koberec, antukové i pískové kurty a hlavně bazén. Voda byla ledová, ale koupání perfektní.
Druhý den jsme absolvovali turistický okruh z Pecky, přes Lázně Bělohrad, Kamennou hůru, Krkonošskou vyhlídku zpátky do kempu. Po bezmála dvaceti kilometrech jsme si bolavé nohy zchladili v bazénu.
Výlet se vydařil, počasí nám přálo - těšíme se na další výpravu.
Ilona Černická, Radka Lokvencová

 

  Hronovská středoškolská laťka

 

  Dne 14. června 2017 se na školním hřišti Střední průmyslové školy Hronov uskutečnil již dvanáctý ročník soutěže žáků středních škol ve skoku do výšky. V letošním roce se soutěže zúčastnilo třináct závodníků ze čtyř škol (pořádající SPŠ Hronov, Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Obchodní akademie Náchod a Academia Mercurii soukromá střední škola, s.r.o.). Naši školu reprezentovali Radim Lovětínský (1. PD) a Matěj Holeček (1. PD). Výkony byly velmi vyrovnané. Radimovi se podařilo překonat výšku 150 cm, tzn. laťku ve stejné výšce jako třetí umístění v soutěži jednotlivců. Mezi závodníky se stejným výkonem rozhodoval počet nezdařených pokusů. V soutěži družstev obsadil první místo tým SPŠ Hronov, družstvo SŠ PTP se umístilo na čtvrtém místě. Všem zúčastněným gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy! Dne 14. června 2017 se na školním hřišti Střední průmyslové školy Hronov uskutečnil již dvanáctý ročník soutěže žáků středních škol ve skoku do výšky. V letošním roce se soutěže zúčastnilo třináct závodníků ze čtyř škol (pořádající SPŠ Hronov, Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Obchodní akademie Náchod a Academia Mercurii soukromá střední škola, s.r.o.). Naši školu reprezentovali Radim Lovětínský (1. PD) a Matěj Holeček (1. PD). Výkony byly velmi vyrovnané. Radimovi se podařilo překonat výšku 150 cm, tzn. laťku ve stejné výšce jako třetí umístění v soutěži jednotlivců. Mezi závodníky se stejným výkonem rozhodoval počet nezdařených pokusů. V soutěži družstev obsadil první místo tým SPŠ Hronov, družstvo SŠ PTP se umístilo na čtvrtém místě. Všem zúčastněným gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

 

  Školní výlet 2. AT

 

  Ve dnech 12. a 13.června 2017 se třída 2. AT zúčastnila zážitkového kurzu ve Vlčkovicích v Podkrkonoší. Čekaly nás dva dny plné her a různých aktivit. Mezi nejzajímavější patřila lanovka, paintball nebo noční bojovka. Výlet se zdařil a všem se moc líbil.

 

  Předávání maturitních vysvědčení

 

 

  Výstava prací praktické maturitní zkoušky oboru Grafický design na DM

 

  Na vystavené výsledné práce letošní praktické maturitní zkoušky oboru Grafický design se můžete jít podívat od 15. května 2017 na domov mládeže. Vystavené práce s tematikou návrhů propagačních předmětů zacílených na potřeby propagace naší školy ukazují velkou škálu možností pro možné budoucí realizace. Tyto výsledky praktické zkoušky v podobě vizualizací velkoformátových bannerů, maket propagačních obalů a přílohových dokumentací s potřebnými technickými údaji budou k prohlédnutí až do 28. června 2017.

 

  Krajinářský kurz 2017

 

  V týdnu od 6. do 10. června se žáci druhého a třetího ročníku oboru Propagační design zúčastnili krajinářského kurzu. První dva dny kreslili a malovali v okolí barokního benediktínského kláštera v Broumově. Další dva dny v Novém Městě nad Metují, zejména v prostoru mezi domy a hradbami okolo renesančního náměstí a v zámeckých zahradách. Zde si také s průvodcem prohlédli i interiéry zámku. Poslední den byl věnován plenéru ve Velkém Poříčí a hodnocení celotýdenní výtvarné práce. Žáci v tomto týdnu získali nové zkušenosti v kresbě a malbě. Výstava prací z krajinářského kurzu se uskuteční v září tohoto roku ve výstavních prostorách školy na Domově mládeže.

 

  Písemné závěrečné zkoušky

 

  Ve čtvrtek 1. června 2017 skládali na naší škole písemnou závěrečnou zkoušku studenti učebních oborů. Jedná se o tříleté obory Aranžér, Kadeřník, Tiskař a jednoleté zkrácené obory Reprodukční grafik a Tiskař.

V dalších dnech budou závěrečné zkoušky pokračovat na odborném výcviku a na závěr proběhnou ústní zkoušky. Přejeme hodně štěstí u všech částí závěrečných zkoušek.  

 

  Ústní maturity 4. PD

 

  Ústní částí maturitní zkoušky završují studenti oboru Grafický design svůj maturitní víceboj. Ve dnech 22.-25. května 2017 skládají ústní zkoušky ze čtyř předmětů – český jazyk a literatura, anglický jazyk, dějiny výtvarné kultury a odborné předměty. Přejeme maturantům úspěšné složení všech zkoušek!

 

  Ústní maturity třídy 4. TG

 

  Ve čtvrtek 18. května a v pátek 19. května 2017 probíhají ústní maturitní zkoušky oborů Tiskař a Reprodukční grafik. Všichni žáci mají úspěšně složené didaktické testy, písemné práce i praktické zkoušky, přejeme úspěch také při ústních zkouškách.

 

  Prezentace praktické maturitní zkoušky oboru GD

 

  Ve dnech 9. a 10. května 2017 proběhly u oboru Grafický design letošní závěrečné prezentace výsledků praktické maturitní zkoušky, kde studenti společně s představením portfolia vysvětlili a předvedli své práce, kterými se snaží každoročně zakončit její profilovou odbornou část. Členům maturitní komise prezentovali různá řešení vycházející ze zadaného tématu vztahujícího se k návrhům jednotlivých propagačních prostředků školy. Různorodá úroveň projektů opět ukázala, že pestrost v kvalitě odevzdaných úkolů je opravdu velká. Letošní výsledky PMZ budou vystaveny v prostorách domova mládeže, kde se každý může přesvědčit, zda i letos mohly dopadnout praktické zkoušky k všeobecné spokojenosti vyučujících odborných předmětů, ale i samotných maturantů.

 

  Kadeřnický seminář

 

  Dne 10. 5. 2017 se konal v naší škole odborný kadeřnický seminář od firmy Fanola. Své zkušenosti nám přijela předat technoložka, paní Kateřina Blechová. Představila nám aktuální možnosti narovnání vlnitých vlasů a ukázala nové techniky střihů. Všechny postupy si mohla děvčata vyzkoušet mezi sebou navzájem.
Školení se zúčastnily žákyně všech ročníků oboru Kadeřník. Nově získané dovednosti budou moci využít ve školních kadeřnických pracích, jelikož s produkty firmy Fanola pracujeme.  

 

  Květinový den 2017

 

  Jako každoročně se žáci naší školy 10. května aktivně účastnili charitativní akce na podporu zdravého životního stylu a boje proti nádorovým onemocněním Květinový den, který organizuje Liga proti rakovině Náchod. Celkem 12 dvojic ze třídy 1. PD a 9 dvojic ze 3. PD ve žlutých tričkách nabízely symbolické kvítky měsíčku lékařského a setkávaly se vesměs se vstřícným přijetím nakupujících. Žáci prodali 2071 kytiček a na sbírkový účet Ligy proti rakovině Praha přispěli celkovou částkou 47499 Kč, čímž se umístili mezi 14 školami a dalšími subjekty našeho regionu na prvním místě! Všem žákům i přispěvatelům ze srdce děkujeme!   

 

 Praktická maturitní zkouška grafiků

 

  Fotografování v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem

 

  Studenti tříd 2. PD. 3. PD a 1. TG se dne 3. 5. 2017 účastnili exkurze focení v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Studenti, zde měli fotit fotografie na zadané téma, které následně budou zpracovávat v hodinách fotografie. Počasí nám přálo a studenti v klidu mohli fotit.

 

  Písemné maturitní zkoušky

 

  Ve dnech 2. a 3. května 2017 maturanti skládali další části písemných maturitních zkoušek – v úterý vyplňovali testy z matematiky a psali písemnou práci z českého jazyka a literatury. Ve středu vyplňovali didaktické testy z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka. Další v pořadí jsou praktické zkoušky a ústní zkoušky.  

 

  Školní matematická soutěž 

 

 Dne 28. 4. 2017 se konala školní matematická soutěž, které se zúčastnili žáci maturitních i učebních oborů.

Výsledky v kategorii maturitních oborů:  
1. místo Tomáš Bažout
2. místo Bohuslav Poláček
3. místo Tomáš Plicka

Výsledky v kategorii učebních oborů:
1. místo Petra Voborníková
2. místo Filip Teuner
3. místo Eliška Jiránková
Anna Seidlová

 

  Poslední zvonění 4. TG a 4. PD.

 

  Dne 28. 4. 2017 si studenti 4. ročníků oboru Tiskař-grafik a Grafický design připravili "poslední zvonění". Studenti 4. TG si jako téma zvolili "loupežnou přepadovku" a pro své učitele uchystali soutěž o nejlepšího lupiče. Studenti 4. PD se převlékli za postavy z historie dějin umění a úkolem učitelů bylo určit představitele uměleckých slohů a směrů.  

 

  Přednáška Ligy proti rakovině Náchod

 

  Dne 26. dubna proběhla pro dívky ze tříd 3. PD, 3. TG, 3. AT a 3. K přednáška členek Ligy proti rakovině Náchod, která byla věnována prevenci onkologických onemocnění. Dívky byly formou videoinstruktáží seznámeny s metodami sebevyšetřování a měly možnost jeho nácviku na fantomových modelech. Dále se dozvěděly konkrétní informace o pozitivním vlivu zdravého životního stylu jako důležitém faktoru předcházení nádorovým onemocněním. 

 

  Den Země

 

 Oslava Dne Země se v naší škole konala dne 25. 4. 2017. Žáci prvních ročníků se pustili do práce a zbavili celý areál školy nepořádku, který zůstal po zimě. V rámci programu shlédli také film s ekologickou tématikou.

 

  Fotografování v krajině

 

  Studenti zkráceného studia 1 TGZ se dne 24. 4. 2017 zúčastnili fotografování portrétu v krajině.

 

  Fotbalový turnaj „O pohár J. Masopusta“ v Náchodě

 

  Dne 18. dubna 2017 se v Náchodě – Bělovsi konalo okresní kolo turnaje středních škol ve fotbalu chlapců ,,O Pohár Josefa Masopusta‘‘. Naši školu reprezentovali: Dominik Pancner (1. TG), Filip Šíma (1. TG), David Volf (1. TG), Tomáš Ticháček (3. TG) a Matěj Kudláček (3. TG). Zápasy se hrály na šířku velkého fotbalového hřiště. Turnaj doprovázelo chladné a proměnlivé počasí. Soutěž byla rozlosována do dvou skupin a následně poté vzešel vítěz skupiny, který postoupil do semifinále.
Ve finále zvítězilo penaltovým rozstřelem Jiráskovo gymnázium Náchod, které obdrželo putovní pohár a postoupilo do krajského finále. Na druhém místě se umístila SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují a na třetí místo získalo Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř. Naši reprezentanti obdrželi diplom za sedmé až deváté místo. Všem zúčastněným gratulujeme, a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

 

  Fotografování pod vodou

 

  Studenti 2. PD se dne 18. 4. 2017 zúčastnili exkurze fotografování pod vodou. Fotografování probíhalo v Novém městě nad Metují v plaveckém bazénu. Podvodní fotografování je velmi těžké, studenti se tohoto úkolu chopili velmi dobře a vytvořili velmi zajímavé podvodní fotografie. 

 

  Přijímací zkoušky

 

  Ve dnech 12. dubna a 19. dubna 2017 proběhl i na naší škole 1. a 2. termín přijímacích zkoušek. Uchazeči vyplňovali testy z matematiky a českého jazyka, které byly následně odeslány k centrálnímu vyhodnocení.

 

  Písemné maturitní zkoušky

 

  V úterý 11. dubna 2017 usedli maturanti do lavic a skládali první část písemných maturitních zkoušek. V písemné práci z českého jazyka a literatury měli možnost volby z 10 předložených témat. Další písemné zkoušky proběhnou 2. a 3. května 2017.

 

  Zahájení praktické maturitní zkoušky oboru Grafický design

 

  Dne 5. dubna 2017 si studenti maturitního ročníku oboru Grafický design vyslechli přesné zadání jejich praktické maturitní zkoušky. Studenti se dozvěděli, že budou zpracovávat materiály určené k propagaci školy. Při závěrečných prezentacích výsledků svých prací vysvětlí vlastní koncepty návrhů velkoformátových bannerů umístěných na budovách školy a zpracování prezentačních obalů pro propagační účely. Dříve než se při tomto oficiálním zahájení PMZ odhalilo přesné a úplně zadání, tak žáci v rámci tzv. přípravných prací připravovali své vlastní fotobanky, ze kterých budou nyní čerpat. Banky obsahují jejich vlastní fotografie s tematikou výuky a prostředí charakteristického pro jednotlivé obory vyučované na naší škole.

 

  Beseda na Úřadu práce v Náchodě

 

  Žáci tříd 4. TG a 3. AT se dne 29. 3. 2017 zúčastnili besedy na Úřadu práce v Náchodě. Beseda byla zaměřena především na problematiku bezplatných služeb, které poskytuje úřad práce z hlediska hledání zaměstnání a dalších možností po ukončení studia. Žáci tak měli možnost získat mnoho zajímavých a podnětných informací o trhu práce.

 

  Promítání filmu - "Kdo mě teď bude mít rád"

 

  Dne 29. března 2017 se žáci naší školy zúčastnili promítání filmu "Kdo mě teď bude mít rád" z Festivalu filmů Jeden svět. Film zachycuje problémy homosexuála v židovské komunitě a reakce jeho okolí na lidi s HIV. Filmu předcházela diskuze na téma AIDS a sexuální orientace v dnešní společnosti. Hostem byla matka, která otevřeně promluvila o svém synovi, který se taktéž vyrovnává se svou sexuální orientací ve svém životě.

 

  Projekt „Zaměstnaný absolvent“

 

  Královéhradecký kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou připravil pro absolventy středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji projekt, který absolventům umožní získat pracovní zkušenosti a potřebnou praxi ve firmách v našem kraji.
Dne 29. března 2017 Ing. Klára Kolaciová z Krajské hospodářské komory žáky tříd 4. PD, 4. TG, 3. AT, 3. K a 1. TGZ s projektem podrobně seznámila a předala jim veškeré informace k případné spolupráci.
Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti absolventů středních odborných škol v kraji.

 

  Fotografování Velikonoc

 

  Studenti zkráceného studia 1 TGZ dne 27. 3. 2017 se účastnili fotografování velikonoční výstavy v náchodské knihovně.

 

  Matematický Klokan 2017 

 

 Dne 24. března 2017 se 29 žáků školy zapojilo do soutěže Matematický Klokan 2017. Soutěžili ve dvou kategoriích.

V kategorii JUNIOR se umístili: 
1. místo Polák Bohuslav
2. místo Gmyrjová Kristýna
3. místo Jiroutová Valerie

V kategorii STUDENT se umístili:
1. místo Hejnová Karolína
2. místo Teuner Filip
3. místo Vír David

 

  Jarní srdíčkový den

 

  Dne 22.3.2017 se uskutečnil na naší škole Jarní srdíčkový den. Již podruhé se do této charitativní akce zapojili studenti z různých tříd a nabízeli ke koupi působivá srdíčka, magnetky či barevné propisky.
Výtěžek z prodeje je určen na pomoc vážně nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů. Letos se vybíralo na tříletého Ondráška, který potřebuje peníze na nákladné rehabilitace, které mu dávají naději, že snad jednou bude sám chodit.
I přes nepřízeň počasí se studentům podařilo vybrat úžasnou částku 9026 korun, což svědčí o tom, že lidé nejsou lhostejní a rádi pomáhají. Žáci konstatovali, že jim bylo ctí se účastnit této charitativní akce. Všem moc děkujeme.

 

  Fotografování architektury

 

  Studenti zkráceného studia 1 TGZ se dne 20. března 2017, zúčastnili exkurze fotografování architektury v Novém Městě nad Metují. Studenti zde měli vyfotografovat architektonické prvky zámku, strukturu povrchu a reportážní fotografii.

 

  Přijímací zkoušky nanečisto

 

  Ve středu 8. března a 15. března 2017 přišlo 21 žáků – zájemců o studium maturitních oborů vyzkoušet si úkoly z předmětů matematika a český jazyk. Zkušební testy, které žáci vyplnili, poté společně s učiteli opravili a následně i rozebrali problémová místa. „Ostré“ přijímací zkoušky proběhnou 12. a 19. dubna 2017.

 

  Fotografování lázní

 

 Dne 16. 2. 2017 se studenti 3 PD S2, účastnili exkurze fotografování. Fotografování probíhalo okolo náchodských lázní. Studenti měli za úkol vytvořit různé fotografie dle zadání.

 

  Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

 

 Dne 1. února 2017 reprezentovali naši školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce vítězové školního kola Kateřina Kallistová (2. PD) a Tomáš Ticháček (3. TG). Mezi středoškoláky z celého našeho regionu obsadila Kateřina celkové 7. místo a Tomáš 9. místo.

 

  Klauzurní práce 4. ročníku z předmětu Figurální kresba

 

 Dne 24. a 26. ledna 2017 proběhly v ateliéru Domova mládeže klauzurní práce z figurální kresby 4. ročníku oboru Propagační design. Studenti měli za úkol nakreslit figuru podle živého modelu. Kritéria hodnocení byla: správné proporce modelu, jeho umístění do formátu, forma a technika kresby a úroveň celkového zvládnutí úkolu.

 

  Kadeřnická soutěž

 

 Pin – up style je název letošní kadeřnické soutěže na Střední škole propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí, která proběhla 27. 1. 2017. Soutěže se zúčastnilo třináct kadeřnic a jeden kadeřník. Účast jedné žačky byla znemožněna její hospitalizací v nemocnici. Zadaného tématu a soutěžních podmínek se bezpodmínečně drželi všichni soutěžící. Jejich snahu hodnotili učitelé odborného výcviku Bc. Simona Sedláčková, Bc. Zuzana Nováková a Lenka Hubálková. Dále v porotě zasedly profesionální kadeřnice z firmy 100 CZK Michaela Valentová a Miluše Pátková. Navzdory nervozitě se kadeřníkům podařilo po sedmdesáti minutách vykouzlit na hlavách modelek neskutečně krásné účesy. Výtvory kadeřníků byly dokonale sladěné s krásou, líčením a oblečením modelek.

Porota se jednoznačně shodla, že výsledky žáků jsou opravdu na vysoké úrovni. Samotní soutěžící hodnotí soutěž jako přínosnou pro jejich budoucí kariéru. S výsledky jsou žáci spokojeni a těší se na to, jak dopadne výherkyně školní kadeřnické soutěže Karolína Chytrá na soutěži v Lanškrouně. Na druhém místě se umístila Zuzana Ferancová a na třetím Kristýna Beranová.

Držíme palce Karolíně Chytré a Bc. Simoně Sedláčkové v kadeřnické soutěži středních škol Kalibr Cup.

 

 Soutěž v anglickém jazyce

 

 Dne 31. 1. 2017 se uskutečnilo školní kolo soutěže v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo 17 studentů z různých tříd. Soutěžilo se v části písemné a ústní. Všem zúčastněným patří poděkování a vítězům gratulujeme.

Skupina: 1.-2. ročník
Písemný test 25 bodů
Ústní část 10 bodů
1. místo Postlerová Anežka (1. PD) 28 bodů
2. místo Malošek Matěj (1. PD) 25 bodů
3. místo Jakušová Zuzana (1. PD) 22 bodů

Skupina: 3-4. ročník
Písemný test 31 bodů
Ústní část 10 bodů
1. místo Marel Radan (4. TG) 35 bodů
2. místo Portíková Natálie (4. PD) 27 bodů
3. místo Voborník Dominik (3. PD) 24 bodů

 

  Fotografování zimní krajiny

 

 Dne 16. 1. 2017 se studenti zkráceného studia účastnili fotografování zimní krajiny.

 

  Talentové přijímací zkoušky

 

 Ve čtvrtek 5. ledna a v pátek 6. ledna 2017 se na vaší škole konaly talentové přijímací zkoušky na obor Grafický design. Žáci, přihlášení na tento obor, skládali zkoušky z malby a kresby, test z dějin výtvarné kultury a test z českého jazyka.

 

  Basketbal

 

 Dne 13. 1. 2017 se konalo okresní finále v basketbalu středních škol, který pořádalo Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř. Turnaj se odehrál rovněž v Jaroměři v moderní městské sportovní hale a byl skvěle uspořádán, organizátoři a plně kvalifikovaní rozhodčí odvedli skvělou práci. Naši školu reprezentovalo 8 chlapců: Martin Běhal (1. AT), Dominik Pancner (1. TG), Martin Šantrůček (1. TG), Filip Šíma (1. TG), Tomáš Košnar (3. TG), Matěj Kudláček (3. TG), Tomáš Ticháček (3. TG) a Dominik Voborník (3. PD). Herní výkon družstva i individuální herní výkony byly zápas od zápasu o poznání lepší, celkově však v turnaji zvítězilo Jiráskovo gymnázium, Náchod. Tým SŠPTP obdržel diplom za 5. místo. Všem zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci školy.

 

  Výlet do Předměřic nad Labem

 
 Žáci třídy 1. AT společně s několika žáky z 2. AT vyrazili dne 5. 6. na exkurzi . Cílem byla vodní elektrárna Předměřice. Zajímavý výklad pracovníka elektrárny byl doplněn prohlídkou celého komplexu. Následně si zahráli paintball v areálu Správčického rybníka v Předměřicích nad Labem.


 

  Exkurze tříd 1. PD a 3. PD – Romeo a Julie

 

  Dne 30. května 2017 proběhla v rámci výuky českého jazyka a literatury exkurze žáků třídy 1. PD a 3. PD do Klicperova divadla v Hradci Králové na představení hry Williama Shakespeara Romeo a Julie. Po usazení v hledišti mládeží zaplněného Klicperova divadla začalo představení zdánlivě klasicky, brzy však díky modernímu zpracování a režii Davida Drábka nabral děj nesmrtelné tragédie zasazený do současnosti na obrátkách. Zpěv, tanec a rychle se střídající překvapivé scény ze života Romů i „bílých“ vtáhly diváky do děje. Rozdílnost etnik, povah a životních stylů mladých milenců je nakonec dovedla k tragickému vyústění jejich vztahu. Nepochybně se nedá říct, že by v tomto provedení byla klasika nudná.

 

 

  Exkurze do GVU v Náchodě

 
 V pátek 26. května 2017 studenti třídy 2. PD a 1.TGZ navštívili GVU v Náchodě. Komentovanou prohlídku k výstavě ruského malířství 19. a počátku 20. století si pro ně připravil pan Vlastislav Tokoš. Tato akce proběhla v rámci Mezinárodního dne muzeí a galerií. Exkurze byla zakončena návštěvou výstavy studentských prací žáků naší školy v Galerii U Mistra s palmou.

 

 

  Muzeum papírových modelů

 
 Dne 17. 5. 2017 žáci 1. a 2. ročníku navštívili muzeum papírových modelů v Polici nad Metují. Výstavou nás provedl zapálený modelář p. Frič a podal nám vyčerpávající informace jak o historii, tak o současnosti papírových „vystřihovánek“. V jejich pracovně si žáci vyzkoušeli vystřihnout a slepit model zvířete dle vlastního výběru. Na první pohled lehká práce se ukázala obtížnou, ale zvládli jsme to.

 

 

  Prima sezona

 

  Dne 9. května 2017 se studenti 1. TG zúčastnili 20. ročníku celostátního festivalu studentské tvořivosti. Na pořadu dne bylo divadelní představení „Trapas nepřežiju!“ Herecké výkony M. Dolinové a L. Ondřeje pobavily nejen studenty samotné, ale i jejich doprovod. Představení bylo zpestřeno hudebním doprovodem, který zajišťovali P. Calta, A. Slováčková a N. Řehořová. Hra se všem moc líbila a studenti se budou těšit na další setkání s tvůrci Prima sezóny v příštím roce.

 

 

  Exkurze do tiskárny GZH

 
 Dne 9. 5. 2017 se žáci 1.TGZ, 2. AT a 3. TG zúčastnili prohlídky tiskárny GZH v Hronově. Žáci se seznámili s kompletním zpracováním zakázky v profesionální firmě.

 

 

  Nejkrásnější české knihy roku 2016

 
 Žáci třídy 3. PD a 2. PD se ve čtvrtek 4. května 2017 zúčastnili zajímavé exkurze do Prahy, během které navštívili dvě výstavy tematicky zaměřené na knižní design a grafiku.
Studenti si nejdříve prohlédli výstavu s názvem Nejkrásnější české knihy roku 2016 v letohrádku Hvězda, kde jim u vystavených oceněných exponátů pracovnice Památníku národního písemnictví Tereza Bartoňová objasnila kritéria a průběh hodnocení odborné poroty a mladé výtvarníky seznámila s jednotlivými kvalitami knižního zpracování.
Druhou v pořadí absolvovali výstavu v Galerii Hollar na Smetanově nábřeží, kde jsou umístěny reprezentativní grafické práce významných českých grafiků. Kurátorka výstavy KNIHA prostor pro grafiku, GRAFIKA prostor pro knihu Vilma Hubáčková zde představila jednotlivé vystavené objekty a experimentální grafické tiskové techniky.
Obě navštívené výstavy byly velmi inspirativní pro širokou různorodost prezentovaných knih, ať již jejich zaměřením nebo zajímavým zpracováním a hlavně studenty seznámila s novými možnostmi, jak na knihu nahlížet.

 

 

  Exkurze a fotografování v Ratibořicích

 
 Studenti 2. PD a 3. PD se dne 2. 5. 2017 účastnili exkurze fotografování v Ratibořicích a následně opékání na statku Dubno. V Ratibořicích studenti fotografovali různá zadaná témata. Bohužel nám po celou dobu pršelo, ale nálada a výdrž studentů byla skvělá. Zadané úkoly studenti plnili i přes nehezké počasí. Po fotografování následovalo opékání na Dubnu, kde jsme si opekli špekáčky.

 

 

  Exkurze na Úřad práce v Náchodě

 

  Exkurze se uskutečnila dne 28. 4. a žákům třídy 3. K přinesla základní informace o aktuální situaci na trhu práce a o možnostech jejich uplatnění v praxi. Byli také seznámeni s programy, které poskytuje čerstvým absolventům úřad práce.

 

 

  Polygraf 2017

 
 Dne 26. 4.2017 navštívili studenti naší školy veletrh Reklama Polygraf v Praze. Letošní veletrh nás překvapil svým rozsahem - expozice byly ve třech halách a bylo opravdu na co koukat.
K vidění byly ukázky nejnovějších trendů v reklamě, reklamní komunikaci, v tisku konvenčním i digitálním i v dokončujícím zpracování. Za všechny vystavené technologie uvádím několik příkladů: velkoplošný digitální tisk pro potisk nejrůznějších materiálů, sublimační potisk textilu, digitální 3D lakování, digitální potisk lahví "na kulato", tampónový tisk, vyřezávací plotry mechanické i laserové, digitální zlacení, ražba, slepotisk, výroba obalů, polep automobilů, expozice kalendář roku 2017, reklamní výšivky a mnoho dalších technologií. Těšíme se, co nového přinese další ročník Polygrafu.

 

 

 Výstava studentských prací v Hronově

 

 

  Návštěva výstavy „Pokaždé jinak“ Darji Čančíkové a prohlídka obrazů ruského umění v GVUN

 
 Dne 11. dubna 2017 žáci třídy 3. PD navštívili Galerii výtvarného umění v Náchodě, aby si prohlédli zdejší aktuální výstavy a realizovali praktické úkoly v rámci kreativní dílny. V první části programu se seznámili s tvorbou současné mladé ilustrátorky Darji Čančíkové, kdy si v expozici tzv. kabinetu kresby, grafiky a fotografie prohlédli nejen její ilustrované knihy, kresby a malby, ale také pod vedením edukační pedagožky Mgr. Petry Killarové si osobně vyzkoušeli podobným způsobem připravit podklady pro vlastní ilustrace. Všichni přítomní nejprve poslouchali nahlas čtený příběh, aby postupně na rozdané skleněné plochy s připraveným černým podkladem vytvořili na motivy textu technikou vyškrabávání svou vlastní výtvarnou interpretaci. Vyvrcholením této ilustrační minidílny byla světelná projekce všech vytvořených obrázků s doplněním barevných fólií pro ukázky variability a další možné práce se zhotovenými podklady.

Druhá část této exkurze za uměním pokračovala odborným výkladem Mgr. Vlastislava Tokoše k další expozici, tentokráte již věnované pouze ruskému malířství 19. a 20. století. Jmenovaný kurátor přiblížil žákům obrazy ruských autorů zapůjčené především ze soukromých sbírek.


 

  Odborná polygrafická exkurze – mezinárodní výstava Xfair ve Vídni

 
 Dne 5. dubna 2017 se ve velmi brzkých ranních hodinách vydali žáci tříd 1. TG a 2. G s částí třídy 2. AT a 1. PD na mezinárodní polygrafickou výstavu Xfair do Vídně. Výstava se konala v blízkosti centra města v rozlehlých historických prostorách Marx Halle pod názvem Print & Crossmedia Show za účasti mnoha desítek nejznámějších a nejprogresivnějších světových firem z oblasti polygrafie. Budoucí mladí tiskaři a grafici měli možnost zhlédnout spoustu ukázek moderních technologií, aby získali přehled o současném a budoucím vývoji ve svém oboru. Návštěvnicky velmi atraktivní byly ukázky různých možností a kvalit barevného tisku, potisku všech možných propagačních a užitných materiálů včetně umělých hmot, textilu, porcelánu i karosérií aut, nebo výroba mnoha různých předmětů pomocí 3D tiskáren. Výstava prezentovala i příklady kvalitního tradičního řemesla a nejkrásnějších knih roku 2016. Protože jarní počasí bylo přívětivé a slunečné, využili účastníci exkurze zbylého volného času k menší procházce po pamětihodnostech Vídně. Prošli si krásné zahrady v okolí zámku Belveder a alespoň nahlédli do některých částí rozsáhlého komplexu císařské rezidence Hofburg.

 

 

  Výstava Studenský design 2017

 
 Ve čtvrtek 30. března 2017 si žáci tříd 3. PD a 2. PD byli v Praze prohlédnout výstavu prací celostátní soutěže Studentský design 2017. Velmi pozorně si prostudovali vystavené exponáty a hledali inspiraci pro svoji budoucí tvorbu. Soutěží se v pěti kategoriích: Produktový design, Grafický design, Multimediální tvorba, Oděv - textil - obuv a Sklo. Dále jsme se zašli podívat na jedenáct metrů vysokou pohyblivou hlavu France Kafky od Davida Černého, která je pražským technickým divem 21. století. Spojuje umění s moderní technologií. Pro srovnání různého uměleckého tvůrčího přístupu jsme se zašli podívat i na pomník France Kafky, jehož autorem je Jaroslav Róna. V Galerii Václava Špály se studenti seznámili s tvorbou Josefa Bolfa. Exkurzi jsme zakončili v galerii
a kavárně NOD. Výstava Daniela Vlčka Okem mechanické reprodukce seznámila studenty s konstruktivistickým způsobem malby a v prostorách kavárny NOD jsme relaxovali při panoramatické 360° projekci virtuálních krajin Pavla Karafiáta.


 

  Exkurze v Hvězdárně a planetáriu HK 

 

  Virtuální cestu časem a prostorem absolvovali v úterý 28. března 2017 žáci tříd 1. TG a 1. PD v Hvězdárně a planetáriu v Hradci Králové. Získali zde spoustu "vesmírných " informací, z kupole hvězdárna i z terasy měli možnost pozorovat Slunce a jeho sluneční skvrny. V další části, pohodlně usazeni ve sklopených sedačkách digitálního planetária, byli zcela obklopeni projekcí hvězdné oblohy a putovali vesmírem "za miliardami sluncí". Velkým přínosem celé akce byl poutavý komentář zaměstnanců hvězdárny.

 

 

  Židovská Praha 

 

  Dne 16.3.2017 se uskutečnila zajímavá exkurze nazvaná Po stopách židovské Prahy. Třídy 3. TG a 2. PD měly možnost poznávat historii zajímavých pražských synagog. Pan průvodce obohacoval výklad svými životními příběhy, provedl studenty Maiselovou, Španělskou, Klausovou, Pinkasovou a Staronovou synagogou. Působivá byla i návštěva Starého hřbitova.
Domů se studenti vraceli plni nových zážitků a informací.

 

 

  Don Quijote de la Ancha

 
 Středu 8. března 2017 věnovali žáci tříd 1. PD, 2. PD, 3. PD, 2. G, 2. AT a 3. TG kultuře a oborovému vzdělávání. V první části zhlédli v náchodském Městském divadle Dr. Josefa Čížka divadelní představení Don Quijote de la Ancha v podání Divadla klauniky Brno. Jednalo se o humornou parafrázi na motivy Cervantesova románu s klaunskými a interaktivními didaktickými prvky. Do děje na jevišti byli postupně začleňováni někteří diváci, dokonce i pedagogové. Po představení se rozdělili žáci podle oborů – Propagační design se vydal na náchodský zámek do Galerie výtvarného umění, kde je čekala fundovaná komentovaná prohlídka výstavy malířů Petra Fialy a Michala Burgeta. Tiskařské obory se vypravily do Bražce na exkurzi do tiskárny Integraf a budoucí aranžéři se věnovali zbožíznalství v praxi.

 

 

  Exkurze – zimní a divadelní Praha 

 

  Dne 1. února 2017 proběhla exkurze za zajímavými poznatky a divadelními zážitky do Prahy. Žáci tříd 1. PD, 3. TG a někteří zájemci ze tříd 1. TG, 2. PD, 2. AT a 3. PD se nejprve v naší metropoli vydali na výstavu světoznámého architekta Jana Kaplického do architektonicky unikátního Tančícího domu. Výstava díky svému obsahu a modernímu pojetí přinesla spoustu informací o životě a mnohostranné tvorbě tohoto prestižního autora. Poté se účastníci exkurze přesunuli do OC Nový Smíchov na výstavu Obři oceánů, která prezentovala největší mořské živočichy ve skutečné velikosti i se zajímavými informacemi o jejich výskytu a životě. A potom už všechny čekalo divadelní představení Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách v Divadle v Dlouhé, které sklidilo od diváků salvy smíchu a oprávněný potlesk. 

 

 

  Divadelní zážitek 

 

  Dne 30. ledna 2017 se uskutečnilo divadelní představení Evžena Oněgina v Klicperově divadle V Hradci Králové. Účastníci této akce, studenti 1.TG a 2.PD , měli možnost zhlédnout jeden z nejzajímavějších milostných příběhů.
V titulní roli Evžena vystoupil Miroslav Zavičák, snivou Taťánu zahrála Pavlína Štorková, v roli Lenského oslnil Vladimír Polívka. Toto vrcholné dílo světového romantismu zaujalo všechny přítomné. Studenti byli dojati příběhem lásky dávané či odmítané v nepravou chvíli.
Po skončení akce byli všichni plni dojmů a konstatovali, že se akce vydařila. 

 

  Vánoční prodejní výstava Police nad Metují

 

  Dne 8. prosince2017 proběhla v rámci naší školy vánoční výstava v Pellyho domě v Polici nad Metují. Ukázky z naší tvorby předváděli a nabízeli studenti 3. ročníku oboru aranžér. Zhotovené výrobky přinesly nejen radost návštěvníkům výstavy, ale i samotným mladým tvůrcům.

 

 

  Vánoční prodejní výstava Velké Poříčí

 

  Jako každoročně jsme nemohli chybět ani na vánoční výstavě v Obecním domě ve Velkém Poříčí dne 2. prosince 2017. Mladí aranžérky a aranžéři měli opravdu napilno, aby připravili dekoraci a konečné finální aranžování výrobků. Cílem bylo oslovit širokou veřejnost a nabídnout ukázky prací svého oboru, a to se opravdu podařilo.

 

 

  Vánoční prodejní výstava Hradec Králové

 

  Dne 1. prosince 1017 se konaly vánoční trhy na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Mladí aranžéři 1. - 3. ročníku v předstihu připravili pod vedením svých učitelek odborného výcviku velké množství vánočních dekorací, jež nám obdivovali i zakoupili spokojení zákazníci.

 

 

  Vánoční prodejní výstava Hronov

 

  Vánoční trhy v Čapkově sále v Hronově dne 26. listopadu 2017 bylo místo prezentace umu budoucích aranžérů 1. - 3. ročníku. Vkusné výrobky se líbily a přinesly radost nejen návštěvníkům, ale i samotným mladým tvůrcům.

 

 

  Vánoční prodejní výstava Náchod - knihovna

 

  Spousta krásných vánočních dekorací bylo k vidění i zakoupení ve vstupní hale náchodské městské knihovny v Náchodě od pondělí do čtvrtka 13. až 16. listopadu 2017. Vyrobili je studenti 1.,2.,3. ročníku, kteří se vzdělávají v oboru Bytový a interiérový design-aranžér. Všichni, kdo výstavu navštívili, určitě nelitovali. Svědčily o tom plné tašky, což dokládalo, že nikdo neodcházel s prázdnou.

 

 

  Výstava škol Hradec Králové

 

  Poslední ze série prezentací středních škol a zaměstnavatelů proběhla ve dnech 3. a 4. listopadu 2017 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Spolu s ostatními školami a zaměstnavateli se zde představila i naše škola se svým novým stánkem a zpestřením v podobě razítkování na tělo.

 

 

  Výstava škol Jičín

 

  V Masarykově divadle v Jičíně se konala další z prezentací středních škol a zaměstnavatelů v pátek 20. října a v sobotu 21. října 2017.

 

 

  Výstava škol Trutnov

 

  V pořadí již 3. prezentace středních škol, na které se představila i naše škola, se uskutečnila v pátek 13. října a v sobotu 14. října 2017 v trutnovském společenském centru UFFO.

 

 

  Výstava škol Rychnov nad Kněžnou

 

  Tradiční prezentace středních škol a zaměstnavatelů pokračovaly 6. a 7. října 2017 ve Společenském centru v Rychnově nad Kněžnou. Všichni zájemci, kteří se zastavili u našeho nového stánku, získali podrobné informace o jednotlivých vyučovaných oborech ve škole a někteří si odnesli i vkusné razítko na ruce.

 

 

 Výstava škol Náchod

 

  Tradiční podzimní prezentace středních škol a zaměstnavatelů byly v letošním školním roce odstartovány už 22. a 23. září 2017 v náchodské Sokolovně, kde se naše škola úspěšně představila s novým propagačním stánkem.

 

 

  Podzimní výstava 2017

 

  Dne 21. a 22. září proběhla v rámci základní organizace Českého zahrádkářského svazu Police nad Metují Podzimní výstava 2017. Účast studentů střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, obor Aranžér byla nepostradatelná. Ukázky z naší tvorby předváděly a nabízely Michaela Danitová a Kristýna Amrichová. Součástí výstavy byly i výpěstky z našich zahrádek – ovoce, zelenina, domácí i zahradní květiny, citrusy a kaktusy. Vše bylo doplněno odbornou literaturou z fondu knihovny. Zhotovené výrobky žáků 1.,2. a 3. ročníku přinesly nejen radost návštěvníkům výstavy, ale i samotným mladým tvůrcům.

 

 

  Výstava studentů v Galerii U Mistra s palmou v Náchodě  

 
 Ve středu 17. května byla zahájena v Galerii U Mistra s palmou výstava studentů školy. Vernisáž doplnilo hudební vystoupení studentky 4. ročníku Michaely Švarcové a Přemysla Volfa. Na výstavě, která potrvá do 17. června je možné vidět výsledky práce výtvarného oboru školy.


 

  Výstava studentských prací v Hronově 

 
 Dne 6. dubna 2017 byla slavnostní vernisáží zahájena tradiční školní výstava prací našich studentů. V prostorách foyer Čapkova sálu v Hronově si mohou i letos návštěvníci prohlédnout tvorbu z jednotlivých předmětů studijních oborů Grafický design, Reprodukční grafik nebo zkráceného studia pro absolventy učebních a maturitních oborů. Výstavu prací maleb, kreseb, kompozic písma, grafických návrhů, prostorových objektů a mnohých dalších můžete navštívit až do 28. dubna 2017, kdy výstava končí.


 

 Velikonoční výstavy 

 
 I letos začaly přípravy na svátky jara pro aranžéry ze Střední školy propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí ve značném předstihu. Bylo třeba vše připravit tak, aby se stihly realizovat všechny smluvené výstavy.
Ve dnech 27. – 31. března se uskutečnila v Městské knihovně v Náchodě prodejní výstava výrobků našich aranžérů. Prodej zajišťovali sami žáci, kteří se tak učili komunikovat se zákazníky a propagovat svoji práci. Výrobky sklidily velkou pochvalu od nakupujících a rychle mizely z prodejního pultu.
Dalším místem prezentace umu budoucích aranžérů byl sál Obecního úřadu ve Velkém Poříčí, kde se 25. března prodávaly zhotovené výrobky. Přinesly radost nejen návštěvníkům výstavy, ale i samotným mladým tvůrcům.
Poslední akce se konala 2. dubna v Hronově, kde se pořádaly jedny z největších velikonočních trhů v regionu. Velký zájem byl především o výrobky našich aranžérů, což potěšilo nejen samotné zhotovitele, ale i paní mistrové z odborného výcviku. Všichni shodně konstatovali, že se výrobky líbily, a už se těší na příští velikonoční akce.


 

  Výstava na DM

 

  Ve dnech 10. 3. až 7. 4. 2017 probíhá ve školní jídelně výstava Věnce a věnečky, kterou uspořádaly žákyně 1. ročníku oboru Aranžér. V 1. ročníku se v odborném výcviku zabýváme mimo jiné i floristickou tvorbou. Věnec je jedna z nejkreativnějších forem, neb se dá ztvárnit opravdu velmi různými způsoby. To jsme chtěli ukázat naší malou výstavkou, proto jsme použili rozdílné přírodní materiály. Několik věnců je věnováno využití textilního odpadu, jako je gázovina a staré džíny. Celou výstavkou se táhne společné téma, a to je využití levných materiálů získaných zdarma nebo sběrem přírodnin.

 

 

  Výstava předmětu Figurální kresby oboru Grafický design

 

  Od 8. února do 28. března 2017 probíhá v prostorách Domova mládeže výstava předmětu Figurální kresby. Je možné si zde prohlédnout výtvarné práce studentů 3. a 4. ročníku oboru Grafický design vytvořené v tomto školním roce.

 

 

  AR JUNIOR České Budějovice 

 

 Na každoroční nejvýznamnější soutěži AR JUNIOR ve dnech 23. a 24. listopadu 2017 v Českých Budějovicích naši nadějní aranžéři z 3. ročníku soutěžili v těchto disciplínách.

Úprava stolu pro dvě osoby - Pohádková hostina 1.místo Adéla Feichtingerová
Kresba zátiší - Váza a suché podzimní listí 2.místo Lenka Švorčíková
Písmo ručně psané 3.místo Eliška Jiránková
Volná disciplína - Děti dětem 3.místo Aneta Červinková

Dále jsme soutěžili s výkladní skříní v počítačové grafice i v balení dárků. Prezentace prací naší školy neodmyslitelně patří mezi ty nejlepší.

   

 

  Soutěž grafiků v Olomouci​​  

   

 

 Soutěž „Věnuj mobil“  

 

 V rámci projektu Recyklohraní proběhla v naší škole soutěž „Věnuj mobil“ zaměřená na sběr už nepoužívaných mobilních telefonů. První místo obsadila Kristýna Gmyrjová z 1. TG, na druhém a třetím místě se shodně umístili Tereza Kornfeldová ze 4. PD a Kristián Slavíček z 1. AT. Všichni obdrželi jako odměnu USB disky. Funkční telefony budou předány dětem v dětských domovech a nefunkční půjdou na recyklaci.

   

 

  První místo v soutěži StudentStyle​​  

 

 Dne 17. 3. 2017 byly zveřejněny výsledky celorepublikové soutěže StudenStyle a výhercem soutěže se stal náš žák Jan Mazáč. Na čtvrtém místě se umístila Vendula Linhartová. Soutěže se účastnilo skoro padesát studentů třetích ročníků kadeřnického oboru. Díky výhře v soutěži StudentStyle odletí Jan Mazáč na několikadenní školení do Itálie, kde se bude učit od významných a světově uznávaných kadeřníků. Všem našim zúčastněným žákům soutěže gratulujeme.

   

 

 Špendlení na živý model  

 

 Dne 10. března 2017 proběhla v rámci výstavy BEAUTY PRAHA soutěž Špendlení na živý model. Do této soutěže se přihlásilo 19 soutěžících ze 14 škol z celé České republiky. Téma bylo zadané, studentky měly ze tří kusů látek zhotovit model ve znamení zvěrokruhu a zpestřit ho vhodným doplňkem. Studentka Tereza Knejpová ze 2. ATstála modelem a aranžérka Lucie Hanušová plnila roli designérky. Aby byl živý model dokonalý, bylo potřeba Terezu vhodně nalíčit a upravit účes. Výsledek se dostavil. V tvrdé konkurenci se studentky naší školy umístily na 13. místě.
Všichni zúčastnění soutěžící dostali za svůj výkon malý dárek.

   

 

 Vítězná práce školního kola Studentský design 2017  

 

 Ve dnech 2. a 3. února 2017 vybírali členové komise Grafického designu nejlepší práci přihlášenou do školního kola soutěže Studentský design 2017. Do této první soutěžní etapy, vyhlášené již v září loňského roku, odevzdávali studenti vyšších ročníků oboru GD nejrůznější návrhy a realizace spadající do vypsaných kategorií Grafický design, Multimediální tvorba, Produktový design nebo Oděv. Z kvalitně odvedených přihlášených prací můžeme jmenovat například díla studentek třídy 4. PD, a to animaci Elišky Bednářové, textilní hru Anety Červinkové nebo návrh obalu na CD od Marie Metelkové. Za nejlepší a vhodnou k reprezentaci naší školy komisaři vyhodnotili především práci další studentky třídy 4. PD Máji Plné, která vytvořila ilustrace ke knížce Jáchyma Topola "Miluju Tě k zbláznění" a společně s učiteli odborných předmětů připravila i její finální podobu. Tento návrh nás tedy bude zastupovat na úrovni celostátní, přičemž vyhlášení laureátů této soutěže studentů středních a vyšších odborných škol z celé republiky bude probíhat v dubnu letošního roku v Praze.

   

 

 Návrhy výstavního mobiliáře pro firmu Spirtbike  

 

 V prosinci roku 2016 obdrželi studenti maturitního ročníku oboru Grafický design propozice k navrhování mobiliáře určeného pro výstavní účely firmy Spiritbike, která se zabývá mimo jiné také prodejem kol na elektrický pohon. Žáci dostali za úkol právě na sortiment elektrokol připravit návrhy výstavních stojanů a vyřešit zázemí pro jednání s klienty v podobě jednacího pultu a pohodlného sezení. Vše bylo časově naplánováno pro blížící se akci v podobě mezinárodního veletrhu For Bike 2017 v Praze, jehož se firma každoročně účastní. Ze třiadvaceti představených projektů si dne 1. března 2017 zástupce firmy Spiritbike vybral ke skutečné realizaci návrh od studentky Anety Červinkové. Vítězka za výbornou práci obdržela odměnu ve formě dotykového mobilního telefonu.

   

 

  Soutěž „Moderní Izrael“  

   

 

 Soutěž Kalibr Cup Lanškroun  

 

 SOŠ Lanškroun pořádala dne 9. února 2017 mezinárodní soutěž žáků středních škol v kadeřnické a kosmetické tvorbě Kalibr Cup na téma Pin up style.
Naši školu reprezentovala žákyně 3. ročníku oboru Kadeřník Karolína Chytrá. Účes, který Karolína česala byl vysoko bodově hodnocen. Přivezli jsme krásné 12. místo.
Všem zúčastněným žákyním děkujeme za podporu a za skvělou reprezentaci školy.

   

 

 Soutěž Region 2017 Plzeň  

 

 Tradičně jsme se také na začátku letošního roku, a to v pátek 27. ledna 2017, zúčastnili soutěže zaměřené na umělecké obory pořádané Střední školou obchodu, užitého umění a designu v Plzni. Do tohoto vzdělávacího institutu zavítalo poměřit své síly v rámci 21. ročníku sedmnáct přihlášených škol. Doposud nejvyšší počet účastníků bojujících o místa nejvyšší zvedl pomyslnou laťku celkové úrovně velmi vysoko. Studentky maturitního ročníku oboru Grafický design soutěžily ve dvou disciplínách. V kresbě se snažila podat co nejlepší výkon Klára Vlachová, která s ostatními soutěžícími kreslila bustu uhlem a tužkou. Komise hodnotila umístění do formátu, dodržení proporcí nebo například modelaci stínů a světel. Michaela Švarcová a Natálie Portíková se popasovaly s návrhem plakátu na téma "Migrace". Přestože se letos nepodařilo dosáhnout výborných výsledků, tak soutěž v Plzni byla přínosem ke zdravé sebereflexi z objektivního porovnání se s ostatními uměleckými a uměleckořemeslnými školami.

   

 

  Výtvarná soutěž „Život ve vodní říši“  

 

 Během měsíce listopadu žáci 3. PD aktivně pracovali na dílech do výtvarné soutěže. Jako ústřední téma jsme si zvolili „Život ve vodní říši“. Zajímali nás náměty, jako jsou ryby, vážky a vše okolo našich řek a rybníků. Žáci tyto náměty zpracovali jako perokresbu, kterou doplnili jemným barevným akcentem.
V soutěži byli žáci oceněni jako kolektiv a to hlavní cenou. Diplomy a výhry byly předány na vernisáži, která se konala 13. ledna v Regionálním informačním centru v České Skalici.

   

 
 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická