Muzeum papírových modelů

 
 Dne 17. 5. 2017 žáci 1. a 2. ročníku navštívili muzeum papírových modelů v Polici nad Metují. Výstavou nás provedl zapálený modelář p. Frič a podal nám vyčerpávající informace jak o historii, tak o současnosti papírových „vystřihovánek“. V jejich pracovně si žáci vyzkoušeli vystřihnout a slepit model zvířete dle vlastního výběru. Na první pohled lehká práce se ukázala obtížnou, ale zvládli jsme to.

 

 

  Prima sezona

 

  Dne 9. května 2017 se studenti 1. TG zúčastnili 20. ročníku celostátního festivalu studentské tvořivosti. Na pořadu dne bylo divadelní představení „Trapas nepřežiju!“ Herecké výkony M. Dolinové a L. Ondřeje pobavily nejen studenty samotné, ale i jejich doprovod. Představení bylo zpestřeno hudebním doprovodem, který zajišťovali P. Calta, A. Slováčková a N. Řehořová. Hra se všem moc líbila a studenti se budou těšit na další setkání s tvůrci Prima sezóny v příštím roce.

 

 

  Exkurze do tiskárny GZH

 
 Dne 9. 5. 2017 se žáci 1.TGZ, 2. AT a 3. TG zúčastnili prohlídky tiskárny GZH v Hronově. Žáci se seznámili s kompletním zpracováním zakázky v profesionální firmě.

 

 

  Nejkrásnější české knihy roku 2016

 
 Žáci třídy 3. PD a 2. PD se ve čtvrtek 4. května 2017 zúčastnili zajímavé exkurze do Prahy, během které navštívili dvě výstavy tematicky zaměřené na knižní design a grafiku.
Studenti si nejdříve prohlédli výstavu s názvem Nejkrásnější české knihy roku 2016 v letohrádku Hvězda, kde jim u vystavených oceněných exponátů pracovnice Památníku národního písemnictví Tereza Bartoňová objasnila kritéria a průběh hodnocení odborné poroty a mladé výtvarníky seznámila s jednotlivými kvalitami knižního zpracování.
Druhou v pořadí absolvovali výstavu v Galerii Hollar na Smetanově nábřeží, kde jsou umístěny reprezentativní grafické práce významných českých grafiků. Kurátorka výstavy KNIHA prostor pro grafiku, GRAFIKA prostor pro knihu Vilma Hubáčková zde představila jednotlivé vystavené objekty a experimentální grafické tiskové techniky.
Obě navštívené výstavy byly velmi inspirativní pro širokou různorodost prezentovaných knih, ať již jejich zaměřením nebo zajímavým zpracováním a hlavně studenty seznámila s novými možnostmi, jak na knihu nahlížet.

 

 

  Exkurze a fotografování v Ratibořicích

 
 Studenti 2. PD a 3. PD se dne 2. 5. 2017 účastnili exkurze fotografování v Ratibořicích a následně opékání na statku Dubno. V Ratibořicích studenti fotografovali různá zadaná témata. Bohužel nám po celou dobu pršelo, ale nálada a výdrž studentů byla skvělá. Zadané úkoly studenti plnili i přes nehezké počasí. Po fotografování následovalo opékání na Dubnu, kde jsme si opekli špekáčky.

 

 

  Exkurze na Úřad práce v Náchodě

 

  Exkurze se uskutečnila dne 28. 4. a žákům třídy 3. K přinesla základní informace o aktuální situaci na trhu práce a o možnostech jejich uplatnění v praxi. Byli také seznámeni s programy, které poskytuje čerstvým absolventům úřad práce.

 

 

  Polygraf 2017

 
 Dne 26. 4.2017 navštívili studenti naší školy veletrh Reklama Polygraf v Praze. Letošní veletrh nás překvapil svým rozsahem - expozice byly ve třech halách a bylo opravdu na co koukat.
K vidění byly ukázky nejnovějších trendů v reklamě, reklamní komunikaci, v tisku konvenčním i digitálním i v dokončujícím zpracování. Za všechny vystavené technologie uvádím několik příkladů: velkoplošný digitální tisk pro potisk nejrůznějších materiálů, sublimační potisk textilu, digitální 3D lakování, digitální potisk lahví "na kulato", tampónový tisk, vyřezávací plotry mechanické i laserové, digitální zlacení, ražba, slepotisk, výroba obalů, polep automobilů, expozice kalendář roku 2017, reklamní výšivky a mnoho dalších technologií. Těšíme se, co nového přinese další ročník Polygrafu.

 

 

 Výstava studentských prací v Hronově

 

 

  Návštěva výstavy „Pokaždé jinak“ Darji Čančíkové a prohlídka obrazů ruského umění v GVUN

 
 Dne 11. dubna 2017 žáci třídy 3. PD navštívili Galerii výtvarného umění v Náchodě, aby si prohlédli zdejší aktuální výstavy a realizovali praktické úkoly v rámci kreativní dílny. V první části programu se seznámili s tvorbou současné mladé ilustrátorky Darji Čančíkové, kdy si v expozici tzv. kabinetu kresby, grafiky a fotografie prohlédli nejen její ilustrované knihy, kresby a malby, ale také pod vedením edukační pedagožky Mgr. Petry Killarové si osobně vyzkoušeli podobným způsobem připravit podklady pro vlastní ilustrace. Všichni přítomní nejprve poslouchali nahlas čtený příběh, aby postupně na rozdané skleněné plochy s připraveným černým podkladem vytvořili na motivy textu technikou vyškrabávání svou vlastní výtvarnou interpretaci. Vyvrcholením této ilustrační minidílny byla světelná projekce všech vytvořených obrázků s doplněním barevných fólií pro ukázky variability a další možné práce se zhotovenými podklady.

Druhá část této exkurze za uměním pokračovala odborným výkladem Mgr. Vlastislava Tokoše k další expozici, tentokráte již věnované pouze ruskému malířství 19. a 20. století. Jmenovaný kurátor přiblížil žákům obrazy ruských autorů zapůjčené především ze soukromých sbírek.


 

  Odborná polygrafická exkurze – mezinárodní výstava Xfair ve Vídni

 
 Dne 5. dubna 2017 se ve velmi brzkých ranních hodinách vydali žáci tříd 1. TG a 2. G s částí třídy 2. AT a 1. PD na mezinárodní polygrafickou výstavu Xfair do Vídně. Výstava se konala v blízkosti centra města v rozlehlých historických prostorách Marx Halle pod názvem Print & Crossmedia Show za účasti mnoha desítek nejznámějších a nejprogresivnějších světových firem z oblasti polygrafie. Budoucí mladí tiskaři a grafici měli možnost zhlédnout spoustu ukázek moderních technologií, aby získali přehled o současném a budoucím vývoji ve svém oboru. Návštěvnicky velmi atraktivní byly ukázky různých možností a kvalit barevného tisku, potisku všech možných propagačních a užitných materiálů včetně umělých hmot, textilu, porcelánu i karosérií aut, nebo výroba mnoha různých předmětů pomocí 3D tiskáren. Výstava prezentovala i příklady kvalitního tradičního řemesla a nejkrásnějších knih roku 2016. Protože jarní počasí bylo přívětivé a slunečné, využili účastníci exkurze zbylého volného času k menší procházce po pamětihodnostech Vídně. Prošli si krásné zahrady v okolí zámku Belveder a alespoň nahlédli do některých částí rozsáhlého komplexu císařské rezidence Hofburg.

 

 

  Výstava Studenský design 2017

 
 Ve čtvrtek 30. března 2017 si žáci tříd 3. PD a 2. PD byli v Praze prohlédnout výstavu prací celostátní soutěže Studentský design 2017. Velmi pozorně si prostudovali vystavené exponáty a hledali inspiraci pro svoji budoucí tvorbu. Soutěží se v pěti kategoriích: Produktový design, Grafický design, Multimediální tvorba, Oděv - textil - obuv a Sklo. Dále jsme se zašli podívat na jedenáct metrů vysokou pohyblivou hlavu France Kafky od Davida Černého, která je pražským technickým divem 21. století. Spojuje umění s moderní technologií. Pro srovnání různého uměleckého tvůrčího přístupu jsme se zašli podívat i na pomník France Kafky, jehož autorem je Jaroslav Róna. V Galerii Václava Špály se studenti seznámili s tvorbou Josefa Bolfa. Exkurzi jsme zakončili v galerii
a kavárně NOD. Výstava Daniela Vlčka Okem mechanické reprodukce seznámila studenty s konstruktivistickým způsobem malby a v prostorách kavárny NOD jsme relaxovali při panoramatické 360° projekci virtuálních krajin Pavla Karafiáta.


 

  Exkurze v Hvězdárně a planetáriu HK 

 

  Virtuální cestu časem a prostorem absolvovali v úterý 28. března 2017 žáci tříd 1. TG a 1. PD v Hvězdárně a planetáriu v Hradci Králové. Získali zde spoustu "vesmírných " informací, z kupole hvězdárna i z terasy měli možnost pozorovat Slunce a jeho sluneční skvrny. V další části, pohodlně usazeni ve sklopených sedačkách digitálního planetária, byli zcela obklopeni projekcí hvězdné oblohy a putovali vesmírem "za miliardami sluncí". Velkým přínosem celé akce byl poutavý komentář zaměstnanců hvězdárny.

 

 

  Židovská Praha 

 

  Dne 16.3.2017 se uskutečnila zajímavá exkurze nazvaná Po stopách židovské Prahy. Třídy 3. TG a 2. PD měly možnost poznávat historii zajímavých pražských synagog. Pan průvodce obohacoval výklad svými životními příběhy, provedl studenty Maiselovou, Španělskou, Klausovou, Pinkasovou a Staronovou synagogou. Působivá byla i návštěva Starého hřbitova.
Domů se studenti vraceli plni nových zážitků a informací.

 

 

  Don Quijote de la Ancha

 
 Středu 8. března 2017 věnovali žáci tříd 1. PD, 2. PD, 3. PD, 2. G, 2. AT a 3. TG kultuře a oborovému vzdělávání. V první části zhlédli v náchodském Městském divadle Dr. Josefa Čížka divadelní představení Don Quijote de la Ancha v podání Divadla klauniky Brno. Jednalo se o humornou parafrázi na motivy Cervantesova románu s klaunskými a interaktivními didaktickými prvky. Do děje na jevišti byli postupně začleňováni někteří diváci, dokonce i pedagogové. Po představení se rozdělili žáci podle oborů – Propagační design se vydal na náchodský zámek do Galerie výtvarného umění, kde je čekala fundovaná komentovaná prohlídka výstavy malířů Petra Fialy a Michala Burgeta. Tiskařské obory se vypravily do Bražce na exkurzi do tiskárny Integraf a budoucí aranžéři se věnovali zbožíznalství v praxi.

 

 

  Exkurze – zimní a divadelní Praha 

 

  Dne 1. února 2017 proběhla exkurze za zajímavými poznatky a divadelními zážitky do Prahy. Žáci tříd 1. PD, 3. TG a někteří zájemci ze tříd 1. TG, 2. PD, 2. AT a 3. PD se nejprve v naší metropoli vydali na výstavu světoznámého architekta Jana Kaplického do architektonicky unikátního Tančícího domu. Výstava díky svému obsahu a modernímu pojetí přinesla spoustu informací o životě a mnohostranné tvorbě tohoto prestižního autora. Poté se účastníci exkurze přesunuli do OC Nový Smíchov na výstavu Obři oceánů, která prezentovala největší mořské živočichy ve skutečné velikosti i se zajímavými informacemi o jejich výskytu a životě. A potom už všechny čekalo divadelní představení Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách v Divadle v Dlouhé, které sklidilo od diváků salvy smíchu a oprávněný potlesk. 

 

 

  Divadelní zážitek 

 

  Dne 30. ledna 2017 se uskutečnilo divadelní představení Evžena Oněgina v Klicperově divadle V Hradci Králové. Účastníci této akce, studenti 1.TG a 2.PD , měli možnost zhlédnout jeden z nejzajímavějších milostných příběhů.
V titulní roli Evžena vystoupil Miroslav Zavičák, snivou Taťánu zahrála Pavlína Štorková, v roli Lenského oslnil Vladimír Polívka. Toto vrcholné dílo světového romantismu zaujalo všechny přítomné. Studenti byli dojati příběhem lásky dávané či odmítané v nepravou chvíli.
Po skončení akce byli všichni plni dojmů a konstatovali, že se akce vydařila. 

 
 

© Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí