Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2019/20

Termín pro zaslání přihlášek ke studiu:

 • obory s talentovou zkouškou do 30. 11. 2018
 • ostatní obory do 1. 3. 2019

Pro všechny zájemce o studium na naší škole pořádáme DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v těchto termínech:

 • pátek 23.11.2018 od 9:00 do 17.00 a v sobotu 24. 11. 2018 od 8:00 do 12:00
 • středa 12. 12. 2018 od 14:00 do 17:00
 • středa 16. 1. 2019 od 14:00 do 17:00
 • středa 20. 2. 2019 od 14:00 do 17:00

Přípravný kurz malby a kresby k talentovým zkouškám pro zájemce o studium ve šk. roce 2019/20 proběhne v pěti termínech vždy ve středu od 16.10 do 18.00 hodin v ateliéru v budově domova mládeže. Cena celého kurzu je 400,- Kč, případně 100,- Kč za jednotlivé dvouhodiny (možno uhradit v pokladně školy nebo přímo u lektora).

Termíny:

 • 3.10.2018
 • 17.10.2018
 • 31.10.2018
 • 14.11.2018
 • 28.11.2018

Dne 12.12.2018 si mohou absolventi kurzu zdarma zkusit zkoušky nanečisto ( kresba nebo malba).

Na kurz si zájemci přinesou:

 • kreslící papír formátu A2 – 4 kusy
 • tužky různé měkkosti
 • temperové nebo akvarelové barvy, kelímek na vodu a štětce
 • lepící papírovou pásku.Přihlášky přijímáme i na formulářích vytištěných na běžných tiskárnách (stačí černobílá)

1.pro obor s talentovou zkouškou (propagační design) xlsx pdf  
2. pro ostatní obory xlsx pdf pdf editovatelná


 
Jestliže má žák možnost podávat dvě přihlášky, vzniká riziko, že se mezi přijaté žáky dostanou uchazeči, pro které není prioritou studium na naší škole a nepodají zápisový lístek. Naopak žáci, kteří projevují od samého začátku zájem se mnohdy nedostanou mezi přijaté a raději volí studium na jiné škole. Proto doporučujeme žákům, kteří mají skutečný zájem o naše obory, aby v případě, že se ocitnou „pod čarou“, podali odvolání. V odvolacím řízení se posune pořadí o uvolněná místa a zvětší se tak pravděpodobnost přijetí na naší školu.

Vzor odvolání

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
Náchodská 285
549 32 Velké PoříčíV_________________ dne_____________


Odvolání

Odvoláváme se proti rozhodnutí ředitele Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí o nepřijetí syna – dcery (jméno, příjmení, datum narození, bytem) ze dne _______________ na obor _______________________________________________

Proti tomuto rozhodnutí podáváme v zákonné lhůtě odvolání, které odůvodňujeme takto:
Syn – dcera v přijímacím řízení vyhověl kritériím, ale nebyl(a) přijat(a) pro velký počet uchazečů.

O zvolený studijní obor má trvalý zájem.


Žádáme znovu o zvážení možnosti přijetí.

podpis zákonného zástupce                                                                 podpis uchazeče
 


Stáhnout vzor odvolání ve formátu Microsoft Word

 

© Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí