Výsledky 2. kolo

Výsledky 2. koloPřehled oborů všech center střední školy a podrovná kritéria přijímacího řízení
pro školní rok 2019/2020 pro jarní období           pdfPřihlášky přijímáme i na formulářích vytištěných na běžných tiskárnách (stačí černobílá)

1.pro obor s talentovou zkouškou (propagační design) xlsx pdf  
2. pro ostatní obory xlsx pdf pdf editovatelná


 
Jestliže má žák možnost podávat dvě přihlášky, vzniká riziko, že se mezi přijaté žáky dostanou uchazeči, pro které není prioritou studium na naší škole a nepodají zápisový lístek. Naopak žáci, kteří projevují od samého začátku zájem se mnohdy nedostanou mezi přijaté a raději volí studium na jiné škole. Proto doporučujeme žákům, kteří mají skutečný zájem o naše obory, aby v případě, že se ocitnou „pod čarou“, podali odvolání. V odvolacím řízení se posune pořadí o uvolněná místa a zvětší se tak pravděpodobnost přijetí na naší školu.

Vzor odvolání - ke stažení -   ZDE - Word

 

© Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí