Výsledky přijímacího řízení
 
Upozornění!
Termín pro zaslání zápisového lístku přijatých uchazečů je do 17.2.2017
Uchazeči o studium, kteří jsou označeni modře přijat, již zaslali zápisový lístek.

S ohledem na avizovanou změnu školského zákona, která nám nedovoluje vyhlásit celkové výsledky přijímacího řízení dříve jak 5. února, uveřejňujeme závazné vyhodnocení pouze u talentové zkoušky. Ostatní údaje jsou pouze informativní.
Uvedené hodnoty v tabulce jsou hodnoty bodových zisků, které jsou dány přepočtem absolutní hodnoty podle procentuální váhy významu jednotlivých zkoušek v celkovém hodnocení. Postup je ve shodě, jak jsme Vás informovali na dnech otevřených dveří, na internetu a v pozvánce.
Letošní práce kresby a malby v talentové zkoušce byly velice kvalitní, a tak všichni žáci uspěli (nikdo nedosáhl pod bodovou hranici, kterou považujeme za limitu prokázání talentu).

Všem úspěšným v talentové zkoušce blahopřejeme.
Oficiální výsledky vyhlásíme 5. února.

Mgr. Rudolf Volhejn ředitel školy
 
Výsledková listina přijímacích zkoušek
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
Zpracováno 5.2.2017
Školní vzdělávací program: Propagační design
Rámcový vzdělávací program: 82-41-M/05 Grafický design
 
Kód žáka Přepočtené bodové hodnocení dílčích zkoušek
Body
za ZŠ
Kresba Malba Test
VK
Test
ČJ
Osvědčení Domácí
práce
Celkem Výsledek
zkoušky
 
   Přijat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Gd/517/16
Gd/561/16
Gd/544/16
Gd/551/16
Gd/566/16
Gd/536/16
Gd/572/16
Gd/567/16
Gd/564/16
Gd/562/16
Gd/471/16
Gd/585/16
Gd/571/16
Gd/506/16
Gd/573/16
Gd/552/16
Gd/575/16
Gd/519/16
Gd/553/16
Gd/565/16
Gd/539/16
Gd/574/16
Gd/559/16
Gd/547/16
Gd/560/16
17.51
18.95
19.21
19.70
19.51
18.76
16.68
15.88
16.36
18.18
16.26
14.65
18.76
15.01
16.96
15.73
12.80
14.61
17.18
16.08
15.93
19.00
13.31
15.90
10.93
19.33
18.67
17.00
14.67
13.00
15.33
14.00
14.33
13.67
12.00
13.33
12.33
13.00
12.00
12.00
13.33
11.00
13.67
11.67
12.00
13.33
10.67
13.33
9.67
12.33
20.00
17.67
15.33
14.00
11.33
12.67
10.67
12.67
13.00
11.00
13.33
13.33
10.00
11.33
11.00
12.33
10.00
13.00
12.00
12.00
9.67
9.00
11.33
11.00
11.67
8.00
7.33
8.00
8.00
8.00
7.33
10.00
8.67
7.33
8.00
8.00
8.67
6.00
8.67
9.33
6.67
9.33
6.67
6.67
8.00
8.00
7.33
7.33
6.67
4.67
9.60
7.60
7.60
11.20
11.60
8.40
13.20
10.00
10.80
9.20
7.60
10.00
10.80
11.20
8.80
6.80
11.60
7.20
6.40
7.20
8.00
8.80
6.40
5.20
6.40
1.00
0.00
0.60
0.70
1.00
1.60
0.30
0.00
0.30
0.20
0.00
0.00
0.70
0.00
0.00
1.10
0.30
0.10
0.40
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.40
7.87
6.67
6.80
4.80
6.27
6.53
4.80
5.33
3.87
6.53
5.87
4.67
3.87
4.40
4.00
5.73
5.87
5.20
5.87
3.73
3.60
3.60
5.33
4.67
5.33
83.31
76.89
74.54
73.07
70.71
70.62
69.65
66.88
65.33
65.11
64.39
63.65
63.13
62.61
62.09
61.69
60.90
60.45
60.19
59.11
58.53
58.40
57.03
53.11
51.73
přijat
přijat
přijat

přijat
přijat
přijat

přijat
přijat
přijat
přijat
přijat
přijat
přijat
přijat
přijat
přijat
přijat
přijat
přijat
přijat

přijat
přijat
přijat
přijat
přijat
    Nepřijat
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Gd/545/16
Gd/569/16
Gd/587/16
Gd/549/16
Gd/550/16
Gd/580/16
Gd/577/16
Gd/576/16
Gd/538/16
Gd/563/16
Gd/568/16
Gd/578/16
17.01
14.06
16.18
14.51
15.71
11.78
10.53
13.16
14.18
14.48
13.58
 11.48
7.33
9.67
9.00
8.67
7.00
11.67
8.33
9.67
6.67
7.00
9.33
6.33
6.67
10.00
8.33
8.67
7.00
10.00
8.00
9.00
7.00
8.00
8.67
 7.67
7.33
5.33
6.67
5.33
4.67
4.00
6.00
6.67
3.33
7.33
7.33
8.00
9.60
6.00
4.80
8.00
7.20
4.00
10.40
4.00
6.80
4.00
4.00
 6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
3.73
3.47
3.33
3.20
3.47
2.93
2.40
4.27
3.07
3.47
4.27
2.40
51.67
51.30
48.97
48.38
47.05
45.71
44.33
44.10
43.72
43.62
43.18
41.21
přijat
přijat
přijat
přijat
přijat

přijat
nepřijat
nepřijat
nepřijat
nepřijat
nepřijat
nepřijat
    Neprospěli při zkoušce
38
39
40
41
42
Gd/548/16
Gd/570/16
Gd/546/16
Gd/586/16
Gd/579/16
13.21
15.86
17.35
14.53
12.05
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.33
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.10 
0.00
0.00
3.60
0.00
0.00
0.00
0.00
42.74
15.86
18.45
14.53
12.05
nepřijat
nepřijat
nepřijat
nepřijat
nepřijat
                     
 
 

© Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí