Zdravotní požadavky na uchazeče o studium

Grafický design 82-41-M/05
Do studijního oboru mohou být přijati chlapci nebo dívky netrpící poruchou barvocitu, s dobrou funkcí pohybového systému a páteře, dovolující práci ve vynucených polohách a delší stání, s dobrou funkcí rukou a schopností jemných pohybů.
K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař.

Tiskař na polygrafických strojích 34-52-L/01
Při výběru studijního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:
prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů
   a kolapsovými stavy, a to při praktické výuce s předpokladu práce na rotačních strojích,
prognosticky závažnými poruchami vidění a poruchami barvocitu.
Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař.

Reprodukční grafik pro média 34-53-L/01
Při výběru studijního oboru reprodukční grafik pro média nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:
prognosticky závažnými poruchami vidění a poruchami barvocitu.
Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař.

Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01
Při výběru studijního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:
prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů
   a kolapsovými stavy, a to při praktické výuce s předpokladu práce na rotačních strojích,
prognosticky závažnými poruchami vidění a poruchami barvocitu.
Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař.

Kadeřník 69-51-H/01
Při výběru do oboru z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí poruchy funkce pohybového a nosného systému (kontraindikací jsou i ploché nohy, kongeniální luxace a sklon k tvorbě varixů), dále chronická a alergická onemocnění kůže rukou, obličeje a dýchacích cest.
Nepřípustné je i onemocnění srdce, zejména závažné chlopenní vady a vrozená srdeční onemocnění hemodynamicky závažná. Nemoci nervové, zejména spojené s poruchami pohybových koordinací a funkcí, subkompenzované a dekompenzované záchvatové stavy. Do oboru nemohou být přijati uchazeči s projevem bacilonosičství a poruchy imunity.

Aranžér 66-52-H/01
Do učebního oboru aranžér mohou být přijati uchazeči s dobrým zdravotním stavem.
Uchazeči nesmí trpět zejména:
poruchami funkce horních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky),
prognosticky závažnými chronickými nemocemi kůže, spojivek a dýchacích cest včetně
   onemocnění alergických, a to při praktické výuce a předpokladu práce s alergeny,
prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami barvocitu,
Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař.
 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická