Tiskařské služby

 
V rámci praktické výuky žáků poskytuje škola tiskařské služby. Lze provádět ofsetový tisk, sítotisk a tampónový tisk. Rozsah tisku je následující
  • plakáty
  • reklamní letáky
  • propagační tiskoviny
  • brožury
  • prospekty
  • potisk na trička
  • potisk reklamních předmětů
  • bannery

Příjem zakázek, kalkulace

Petr Šanc  -  mobil 603 588 532

                   email zakazky@ssptp.cz

                   
 

Podklady pro zhotovení tiskovin
Předlohy

Diapozitivy, předlohy na papíru. Obrazová data v digitální podobě dodaná na CD, DVD nebo
Flash Disk Digitální data musí mít minimální rozlišení 300 dpi při velikosti obrázku v jaké se bude tisknout.
 

Texty
Texty je možné dodat formou rukopisu psaného na psacím stroji nebo bezvadně čitelné, psané rukou. Dále v elektronické podobě, napsané na počítači v jakémkoliv textovém editoru např. ve MS Word.
 

Maketa
Pokud není konkrétně domluven grafický návrh ze strany školy, je nutné dodat maketu   (vzor tiskoviny) tak, jak zákazník požaduje tiskovinu zhotovit a to formou ručního zhotovení, nebo výtisku z počítačového zpracování, aby bylo patrné, jak má tiskovina vypadat.
 

Zpracovaná data ze strany zákazníka
Pokud si zákazník dodá vlastní data k tisku, musí splňovat všechny náležitosti nutné pro další zpracování a musí být dodaná jako osvitový PDF soubor, který je určený pro ofsetový tisk. V opačném případě nebude možné zakázku zhotovit.

V případě upřesnění požadavků můžete telefonicky nebo osobně kontaktovat učitele praxe
reprodukčních grafiků, kteří Vám ochotně poradí při realizaci Vašich tiskovin.
 

Ukázka tiskařských služeb viz ukázky prací žáků.


 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická