Reprografické služby

 

V rámci produktivní činnosti jsou zhotovovány podklady pro tisk (dvě učebny).

 

Příjem zakázek, kalkulace

Petr Šanc  -  telefon 491 485 042 provolba 32

                   mobil 603 588 532

                   email zakazky@ssptp.cz


Učitelé praxe

Ivana Kocandová - telefon 491 485 041 provolba 34
 

 

 

 

© Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí